Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tehniskas kļūdas dēļ e-veidlapu paziņojumos URL netiek parādīti pareizi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, aicinām izmantot apkārtceļu un svītrot komatu (vai jebkuru citu īpašo rakstzīmi), kas parādās URL beigās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Pakalpojumi - 219869-2016

29/06/2016    S123

Beļģija-Brisele: MTS III (mobilās telefonijas sakaru pakalpojumi)

2016/S 123-219869

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate R: Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract Management
Pasta adrese: rue Belliard 28, Office: 07/141
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
E-pasts: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 229-60762
Fakss: +32 22957702
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1474
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1474
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: informācijas tehnoloģijas.

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

MTS III (mobilās telefonijas sakaru pakalpojumi).

Atsauces numurs: DIGIT/R3/PO/2016/022.
II.1.2)Galvenās CPV kods
64200000 Telekomunikāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 2
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Mobilie sakari un pakalpojumi (tostarp palīdzības dienests)

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
64200000 Telekomunikāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

iespējami 2 atjaunojumi, katrs uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: ES pārvaldes apropriācijas.
II.2.14)Papildu informācija

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

SMS vārtejas infrastruktūra un pakalpojumi (tostarp palīdzības dienests)

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
64200000 Telekomunikāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 36
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

iespējams 1 atjaunojums uz 12 mēnešiem.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: ES pārvaldes apropriācijas.
II.2.14)Papildu informācija

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums: nav.
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 063-107766
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/09/2016
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/09/2016
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Komisija, Directorate-General for Informatics, rue Belliard 28, 1049 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā 2 katra pretendenta pārstāvji. Drošības un organizatorisku apsvērumu dēļ pretendentiem ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms atvēršanas sanāksmes uz e-pasta adresi digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu jānosūta šā(-o) pārstāvja(-u) personas apliecības kopija; pretējā gadījumā Informātikas ĢD saglabā tiesības atteikties ielaist pretendenta pārstāvi(-jus) atvēršanas sanāksmē.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Šajā iepirkuma procedūrā piedalīsies šādas Eiropas iestādes un struktūras:

Eiropas Parlaments, Luksemburga, Luksemburga / Brisele, Beļģija / Strasbūra, Francija;

Eiropas Savienības Padome / Eiropadome (Ģenerālsekretariāts), Brisele, Beļģija;

Tiesa, Luksemburga, Luksemburga;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Brisele, Beļģija;

Eiropas Savienības Reģionu komiteja, Brisele, Beļģija;

Eiropas Ārējās darbības dienests, Brisele, Beļģija;

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Brisele, Beļģija;

Eiropas GNSS aģentūra, Brisele, Beļģija;

Vienotā noregulējuma valde, Brisele, Beļģija;

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs, Luksemburga, Luksemburga;

Eiropas Aizsardzības aģentūra, Brisele, Beļģija;

Euratom Apgādes aģentūra, Luksemburga, Luksemburga;

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, Brisele, Beļģija;

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra, Brisele, Beļģija;

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra, Brisele, Beļģija;

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra, Luksemburga, Luksemburga;

Pētniecības izpildaģentūra, Brisele, Beļģija;

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra, Brisele, Beļģija;

Eiropas skolas (Ģenerālsekretariāts), Brisele, Beļģija;

biorūpniecības kopuzņēmums, Brisele, Beļģija;

kopuzņēmums Clean Sky 2, Brisele, Beļģija;

kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2", Brisele, Beļģija;

kopuzņēmums IMI 2, Brisele, Beļģija;

kopuzņēmums SESAR, Brisele, Beļģija;

kopuzņēmums Shift2Rail, Brisele, Beļģija.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Informatics, Directorate R: Resources Management and Optimisation, Unit 3: ICT Procurement and Contract Management
Pasta adrese: rue Belliard 28, Office: 07/142
Pilsēta: Brussels
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
E-pasts: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22960762
Interneta adrese: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/06/2016