Tjenesteydelser - 220044-2014

Vis forkortet udgave

02/07/2014    S124

Belgien-Bruxelles: Fremme af indvirkningen af prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger i Europa over for indkøbere af IKT-løsninger — SMART 2014/0018

2014/S 124-220044

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 20.6.2014, 2014/S 117-205792)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdelingschefen, Direktorat F, afdeling F2 — Innovation, att. Viorel Peca, kontorchef, BU25 05/032, 1049Bruxelles, BELGIEN. Tlf. +32 22957843. Fax +32 22998049. E-mail: cnect-f2@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.3.8) Åbning af bud

6.10.2014 (10:00).

[...]

Læses 

IV.3.8) Åbning af bud

9.10.2014 (15:00).

[...]