Paslaugos - 220044-2014

Pateikti glaustą rodinį

02/07/2014    S124

Belgija-Briuselis: Ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir naujovių viešųjų pirkimų Europoje poveikio skatinimas IRT sprendimų pirkėjams – SMART 2014/0018

2014/S 124-220044

Klaidų ištaisymas

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 20.6.2014, 2014/S 117-205792)

Europos Komisija, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, F direktoratas, skyriaus vadovas, F2 skyrius – Inovacijos, skyriaus vadovas Viorel Peca, BU25 05/032, 1049Briuselis, BELGIJA. Tel. +32 22957843. Faks. +32 22998049. El. p. cnect-f2@ec.europa.eu

Vietoj 

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

6.10.2014 (10:00).

[...]

Turi būti 

IV.3.8) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:

9.10.2014 (15:00).

[...]