Usługi - 220044-2014

Wyświetl widok skrócony

02/07/2014    S124

Belgia-Bruksela: Propagowanie skutków zamówień przedkomercyjnych i innowacyjnych (PCP i PPI) w Europie wśród nabywców rozwiązań ICT — SMART 2014/0018

2014/S 124-220044

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2014, 2014/S 117-205792)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dyrekcja F, kierownik działu, Dział F2 — Innowacje, do kontaktów: Viorel Peca, kierownik działu, BU25 05/032, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22957843. Faks +32 22998049. E-mail: cnect-f2@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

6.10.2014 (10:00).

[...]

Powinno być 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

9.10.2014 (15:00).

[...]