Supplies - 220350-2022

27/04/2022    S82

Poland-Działdowo: Medical equipments

2022/S 082-220350

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Postal address: ul. Leśna 1
Town: Działdowo
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postal code: 13-200
Country: Poland
E-mail: przetargi@spzoz-dzialdowo.pl
Telephone: +48 236972653
Fax: +48 236972653
Internet address(es):
Main address: http://www.spzoz-dzialdowo.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie

Reference number: 11/PN/SM/22
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1. Aparat RTG ramię C - 1 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Częstotliwość przeglądów pogwarancyjnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.09.01.01-28-0081/20

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby odbiór przedmiotu zamówienia zakończony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego został zrealizowany w terminie:

- od dnia 03.10.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Termin dostarczenia faktury: 10.10.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2. Przewoźny aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy - 1 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Częstotliwość przeglądów pogwarancyjnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 03/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.09.01.01-28-0081/20

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby odbiór przedmiotu zamówienia zakończony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego został zrealizowany w terminie:

- od dnia 27.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.

Termin dostarczenia faktury: 06.03.2023 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3. Stacjonarny aparat RTG ze skopią, cyfrowy - 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń gabinetu RTG ze skopią

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
45215143 Diagnostic screening room construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Częstotliwość przeglądów pogwarancyjnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.09.01.01-28-0081/20

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby odbiór przedmiotu zamówienia zakończony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego został zrealizowany w terminie:

- od dnia 03.10.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Termin dostarczenia faktury: 10.10.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4. Aparatura medyczna do pracowni endoskopowej - 1 kpl.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Częstotliwość przeglądów pogwarancyjnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.09.01.01-28-0081/20

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby odbiór przedmiotu zamówienia zakończony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego został zrealizowany w terminie:

- od dnia 03.10.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Termin dostarczenia faktury: 10.10.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5. Diatermia endoskopowa z modułem argonowym (z butlą 5 litrów) - 1 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Częstotliwość przeglądów pogwarancyjnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.09.01.01-28-0081/20

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby odbiór przedmiotu zamówienia zakończony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego został zrealizowany w terminie:

- od dnia 03.10.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Termin dostarczenia faktury: 10.10.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6. Automatyczna myjnia/dezynfektor dla endoskopów - 1 szt.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Częstotliwość przeglądów pogwarancyjnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.09.01.01-28-0081/20

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby odbiór przedmiotu zamówienia zakończony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego został zrealizowany w terminie:

- od dnia 03.10.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Termin dostarczenia faktury: 10.10.2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7. Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK (sprzęt i oprogramowanie) - 1 kpl.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111200 X-ray workstations
33111300 X-ray processing devices
48000000 Software package and information systems
48517000 IT software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”, Umowa nr RPWM.09.01.01-28-0081/20-00, które jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do oferty SWZ, zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, jak również w zakresie zadania nr 3 w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Częstotliwość przeglądów pogwarancyjnych / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWM.09.01.01-28-0081/20

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby odbiór przedmiotu zamówienia zakończony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego został zrealizowany w terminie:

- od dnia 03.10.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Termin dostarczenia faktury: 10.10.2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ - projekt umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/05/2022
Local time: 09:30
Place:

https://miniportal.uzp.gov.pl

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z procedurą określoną w pkt. XVII SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Wszelkie dodatkowe dane i informacje dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nie zostały ujęte w niniejszym ogłoszeniu ze względów technicznych znajdują się w SWZ oraz w załącznikach do SWZ dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo http://www.bip.spzoz-dzialdowo.pl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2022