Services - 220427-2017

09/06/2017    S109    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūros, inžinerijos ir tyrinėjimo paslaugos

2017/S 109-220427

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
188710638
J. Basanavičiaus g. 36
Kam: Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Norbutas
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52329688
El. paštas: justas.norbutas@lakd.lt

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.lakd.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: automobilių keliai
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemų parengimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių rajonai.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemų parengimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71250000, 71300000, 71240000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Paslaugų kiekis (apimtis):
I (pirma) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
II (antra) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Kauno miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
III (trečia) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Panevėžio miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
IV (ketvirta) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Šiaulių miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Trumpas aprašymas
Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71240000, 71250000, 71300000

3)Kiekis arba apimtis
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: Valstybinės reikšmės kelių prie Kauno miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Trumpas aprašymas
Valstybinės reikšmės kelių prie Kauno miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71250000, 71300000, 71240000

3)Kiekis arba apimtis
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 3 Pirkimo dalies pavadinimas: Valstybinės reikšmės kelių prie Panevėžio miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Trumpas aprašymas
Valstybinės reikšmės kelių prie Panevėžio miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71250000, 71300000, 71240000

3)Kiekis arba apimtis
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 4 Pirkimo dalies pavadinimas: Valstybinės reikšmės kelių prie Šiaulių miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Trumpas aprašymas
Valstybinės reikšmės kelių prie Šiaulių miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71250000, 71300000, 71240000

3)Kiekis arba apimtis
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Dalyviui ir garantui keliami šie pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos (laidavimo) pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:
47.1. dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
1.1. garantas: bankas arba draudimo bendrovė;
1.2. garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau, kaip 10 % nuo pirkimo sutarties vertės eurų be PVM;
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už faktiškai suteiktas paslaugas Užsakovas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma aiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas išrašytas ir išsiųstas naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Bet kuriuo atveju, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta (vėluojant finansavimui iš biudžeto) apmokėjimo laikotarpis neturi viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama: 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas teikėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.2. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas teikėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas teikėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini.
3. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas; arba Laisvos formos teikėjo deklaracija, kad teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo.
4. Teikėjas turi būti nebankrutavęs, nelikviduojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (teikėjo ir kreditorių susitarimas tęsti teikėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.
Pateikiama: 1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas nebankrutavęs ar nelikviduojamas. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas teikėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Laisvos formos teikėjo deklaracija, kad teikėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.
5. Teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nevykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus
Pateikiama: 1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas teikėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Laisvos formos teikėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.
6. Teikėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama: Laisvos formos teikėjo deklaracija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Teikėjas pateikia:
1. Per paskutinius 3 metus ir iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašą.
2. Įrodymui apie tinkamai įvykdytą sutartį ir, kad ji atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus dėl charakteristikos ir kainos, teikėjas pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – gavėjo pažymą.
Jei sutartis įvykdyta, t.y. paslaugos suteiktos ne Lietuvoje, tačiau jos visiškai atitinka visus keliamus reikalavimus dėl profesinės patirties, tada teikėjas dėl reikalaujamos pateikti informacijos, duomenų ir dokumentų pateikia atitinkamų užsienio šalies institucijų išduotus dokumentus.
2.
1) Vadovaujančių bei už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant kas vadovaus, vadovų ir specialistų pavardes, vadovų darbo patirtį susijusią su automobilių kelių ir (ar) gatvių plėtros planų ar teritorijų planavimo dokumentų parengimu sutarčių sąrašą, nurodant rengimo laikotarpį (metus ir mėnesį), trumpą parengtų darbų aprašymą.
2) Vadovų ir specialistų gyvenimo aprašymai (CV) pagal 6 priedą.
3) Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
Jei tiekėjas remsis subtiekėjo pajėgumais, jis turi pateikti siūlomo subtiekėjo specialisto pasirašytą sutikimą viešojo pirkimo laimėjimo atveju teikti numatytas paslaugas ir, jei tai juridinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas subtiekėjo vadovo parašu. Specialisto pasirašytas sutikimas reikalingas ir tuo atveju, jei ketinama pasitelkti ne tiekėjo ar subtiekėjo specialistą.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdyta (ir) ar vykdoma susijusių su automobilių kelių ir (ar) gatvių plėtros planų ar teritorijų planavimo dokumentų, viena (1) arba dvi (2) rengimo sutartis, kurių suma yra ne mažesnė kaip
I pirkimo dalyje – 55 000 EUR be PVM;
II pirkimo dalyje – 55 000 EUR be PVM;
III pirkimo dalyje – 45 000 EUR be PVM;
IV pirkimo dalyje – 45 000 EUR be PVM.
Pastaba. Jei sutartis dar vykdoma, tai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti suteikta paslaugų ne mažiau kaip už nurodytą sumą.
2. Pirkimo sutartį turi vykdyti kvalifikuoti vadovaujantys specialistai ir asmenys, atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą:
2.1 ne mažiau kaip 1 vadovas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą, kuris turi būti įvykdęs (ir) ar vykdo bent 1 sutartį susijusią su automobilių kelių ir (ar) gatvių plėtros planų ar teritorijų planavimo dokumentų parengimu.
2.2. Ne mažiau kaip 1 specialistas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: taip
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą: Paslaugas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksas.
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu.
8. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu.
9. Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.
10. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu.
11. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu.
12. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.
13. Kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 10.7.2017 - 09:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
17.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 17.7.2017 - 9:45

Vieta:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius) priestato 217 kabinete (susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vieta dėl nenumatytų priežasčių gali būti patikslinta dalyviui atvykus prie 217 kabineto) Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi dalyviai (pasiūlymus pateikę tiekėjai) arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūrai, Viešųjų pirkimų komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje. Įgaliojimas nereikalingas, kai susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvauja:
1) pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
2) pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
3) pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės partneriai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi teikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Atsiradus poreikiui, perkančioji organizacija papildomu darbus pirks vadovaudamasi Viešųjų pirkimo įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatomis.

Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytą atvejį ir prašo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjų skundai ir pretenzijos nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
5.6.2017