Services - 220427-2017

09/06/2017    S109    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural, engineering and surveying services

2017/S 109-220427

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
188710638
J. Basanavičiaus g. 36
For the attention of: Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Justas Norbutas
LT-03109 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52329688
E-mail: justas.norbutas@lakd.lt

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.lakd.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Other: automobilių keliai
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemų parengimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių rajonai.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemų parengimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71250000, 71300000, 71240000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Paslaugų kiekis (apimtis):
I (pirma) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
II (antra) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Kauno miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
III (trečia) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Panevėžio miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
IV (ketvirta) pirkimo dalis – Valstybinės reikšmės kelių prie Šiaulių miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas – 1 vnt.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Short description
Valstybinės reikšmės kelių prie Vilniaus miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000, 71250000, 71300000

3)Quantity or scope
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Valstybinės reikšmės kelių prie Kauno miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Short description
Valstybinės reikšmės kelių prie Kauno miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71250000, 71300000, 71240000

3)Quantity or scope
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Valstybinės reikšmės kelių prie Panevėžio miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Short description
Valstybinės reikšmės kelių prie Panevėžio miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71250000, 71300000, 71240000

3)Quantity or scope
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Valstybinės reikšmės kelių prie Šiaulių miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas
1)Short description
Valstybinės reikšmės kelių prie Šiaulių miesto ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių darnią sąveiką užtikrinančios plėtros schemos parengimas.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71250000, 71300000, 71240000

3)Quantity or scope
1. Svarbu išanalizuoti nagrinėjamos teritorijos valstybinės reikšmės kelių plėtros planus, galimybių studijas, projektinius pasiūlymus, teritorijų planavimo ir kitus dokumentus. Su magistraliniais ir krašto keliais besiribojančių teritorijų susisiekimo komunikacijų plėtros poreikis nustatomas pagal esamą situaciją ir įvertinus miesto ar rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius dėl teritorijų plėtros, bei parengtus ar rengiamus teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius.
2. Būtina įvertinti šalia valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių esančiose teritorijose parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų sprendinius dėl susisiekimo sistemų organizavimo. Išnagrinėti ir numatyti šalia valstybinės reikšmės kelių esančių susisiekimo sistemų sujungimą į vieningą gatvių (kelių) tinklą. Išnagrinėti pavienių nuovažų šalia magistralinių kelių apjungimo (panaikinimo) galimybes.
3. Įvertinus analizės rezultatus parengiami susisiekimo infrastruktūros sprendiniai turi užtikrinti galimybę nagrinėjamoje teritorijoje patekti į žemės sklypus, besiribojančius su magistraliniais ir krašto keliais. Parengti pasiūlymai privalo būti realiai įgyvendinami, tikslinga išskirti neatidėliotinai būtinas įgyvendinti priemones ir pagal poreikį siūlomas įgyvendinti vėliau. Parengti pasiūlymai turi būti aiškiai pavaizduoti grafiškai bendroje ruožo sprendinių schemoje ir ne mažesnio nei 1:5000 mastelio žemėlapyje pavaizduojant sklypų ribas. Visi parengti pasiūlymai turi būti aprašyti aiškinamajame rašte.
4. Pagal analizės rezultatus pasiūlytos planuojamos susisiekimo infrastruktūros jungtys su valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių tinklu, konkrečios vietos ir jų formos numatomos pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, įvertinus galimų objektų (prie valstybinės reikšmės kelių) paskirtį ir esamus bei numatomus transporto ir kitų eismo dalyvių srautus (jų sudėtį ir intensyvumą, dviratininkų bei pėsčiųjų eismą). Svarbu įvertinti viešojo transporto eismo organizavimą, visų eismo dalyvių poreikius ir siūlomų sprendinių darnią sąveiką.
5. Parengti siūlymai privalo įvertinti numatomų valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių, jų esamų ar planuojamų sankryžų plėtros galimybes ir užtikrinti transporto priemonių pralaidumą (įvertinus dėl galimos ūkinės veiklos prie valstybinės reikšmės magistralinių ir krašto kelių padidėsiančius transporto priemonių srautus). Esami ir planuojami transporto srautai modeliuojami tarptautinius lygiu pripažintomis kompiuterinėmis modeliavimo programomis, turinčiomis rezultatų vizualizacijos galimybę.
6. Būtina išnagrinėti ne mažiau kaip du alternatyvius plėtros schemos variantus ir atsižvelgiant į kompiuterinio modeliavimo ir ekonominės analizės rezultatus, funkcionavimo analizės rezultatus pasiūlyti efektyviausius, realiai įgyvendinamus sprendinius. Būtina atsižvelgti į galimus įgyvendinimo apribojimus (dėl inžinerinių tinklų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų ir kt.) kurie gali riboti siūlomų sprendinių įgyvendinimo galimybes.
7. Būtina atlikti siūlomų priemonių įvertinimą eismo saugumo požiūriu (saugaus eismo auditą).
8. Parengtus valstybinės reikšmės kelių prie miestų ir besiribojančių teritorijų vietinės reikšmės kelių sąveiką užtikrinančius pasiūlymus privaloma suderinti su Kelių direkcija, savivaldybių ir kelius prižiūrinčių regioninių įmonių atsakingais pareigūnais, būtina tinkamai informuoti besiribojančių teritorijų savininkus.
9. Nagrinėtinų valstybinės reikšmės kelių prie miestų ruožų schema ir ilgiai pateikti. Analizės metu, pateikus pagrindimą ir užsakovui pritarus, ruožų ilgiai gali būti tikslinami.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Dalyviui ir garantui keliami šie pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos (laidavimo) pateikimo, jos turinio ir formos reikalavimai:
47.1. dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
1.1. garantas: bankas arba draudimo bendrovė;
1.2. garantijos (laidavimo) suma: ne mažiau, kaip 10 % nuo pirkimo sutarties vertės eurų be PVM;
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už faktiškai suteiktas paslaugas Užsakovas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma aiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas išrašytas ir išsiųstas naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Bet kuriuo atveju, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta (vėluojant finansavimui iš biudžeto) apmokėjimo laikotarpis neturi viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ir ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių teikėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama: 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas teikėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.2. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas teikėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas teikėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, tokie dokumentai yra priimtini.
3. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas; arba Laisvos formos teikėjo deklaracija, kad teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime arba balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi kitas juridinis asmuo.
4. Teikėjas turi būti nebankrutavęs, nelikviduojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (teikėjo ir kreditorių susitarimas tęsti teikėjo veiklą, kai teikėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.
Pateikiama: 1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjas nebankrutavęs ar nelikviduojamas. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas teikėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Laisvos formos teikėjo deklaracija, kad teikėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.
5. Teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nevykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus
Pateikiama: 1. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas yra juridinis asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų, pagrindžiančių, kad teikėjui neiškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje registruotas teikėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Laisvos formos teikėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.
6. Teikėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama: Laisvos formos teikėjo deklaracija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Teikėjas pateikia:
1. Per paskutinius 3 metus ir iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašą.
2. Įrodymui apie tinkamai įvykdytą sutartį ir, kad ji atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus dėl charakteristikos ir kainos, teikėjas pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – gavėjo pažymą.
Jei sutartis įvykdyta, t.y. paslaugos suteiktos ne Lietuvoje, tačiau jos visiškai atitinka visus keliamus reikalavimus dėl profesinės patirties, tada teikėjas dėl reikalaujamos pateikti informacijos, duomenų ir dokumentų pateikia atitinkamų užsienio šalies institucijų išduotus dokumentus.
2.
1) Vadovaujančių bei už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų specialistų sąrašas, nurodant kas vadovaus, vadovų ir specialistų pavardes, vadovų darbo patirtį susijusią su automobilių kelių ir (ar) gatvių plėtros planų ar teritorijų planavimo dokumentų parengimu sutarčių sąrašą, nurodant rengimo laikotarpį (metus ir mėnesį), trumpą parengtų darbų aprašymą.
2) Vadovų ir specialistų gyvenimo aprašymai (CV) pagal 6 priedą.
3) Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai.
Jei tiekėjas remsis subtiekėjo pajėgumais, jis turi pateikti siūlomo subtiekėjo specialisto pasirašytą sutikimą viešojo pirkimo laimėjimo atveju teikti numatytas paslaugas ir, jei tai juridinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas subtiekėjo vadovo parašu. Specialisto pasirašytas sutikimas reikalingas ir tuo atveju, jei ketinama pasitelkti ne tiekėjo ar subtiekėjo specialistą.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjo per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) įvykdyta (ir) ar vykdoma susijusių su automobilių kelių ir (ar) gatvių plėtros planų ar teritorijų planavimo dokumentų, viena (1) arba dvi (2) rengimo sutartis, kurių suma yra ne mažesnė kaip
I pirkimo dalyje – 55 000 EUR be PVM;
II pirkimo dalyje – 55 000 EUR be PVM;
III pirkimo dalyje – 45 000 EUR be PVM;
IV pirkimo dalyje – 45 000 EUR be PVM.
Pastaba. Jei sutartis dar vykdoma, tai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti suteikta paslaugų ne mažiau kaip už nurodytą sumą.
2. Pirkimo sutartį turi vykdyti kvalifikuoti vadovaujantys specialistai ir asmenys, atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą:
2.1 ne mažiau kaip 1 vadovas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą, kuris turi būti įvykdęs (ir) ar vykdo bent 1 sutartį susijusią su automobilių kelių ir (ar) gatvių plėtros planų ar teritorijų planavimo dokumentų parengimu.
2.2. Ne mažiau kaip 1 specialistas, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamąjį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Paslaugas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksas.
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu.
8. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu.
9. Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.
10. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu.
11. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu.
12. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.
13. Kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.7.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.7.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 17.7.2017 - 9:45

Place:

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius) priestato 217 kabinete (susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vieta dėl nenumatytų priežasčių gali būti patikslinta dalyviui atvykus prie 217 kabineto) Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi dalyviai (pasiūlymus pateikę tiekėjai) arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūrai, Viešųjų pirkimų komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje. Įgaliojimas nereikalingas, kai susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje dalyvauja:
1) pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo;
2) pasiūlymą pateikusio juridinio asmens vadovas;
3) pasiūlymą pateikusios ūkio subjektų grupės partneriai (jungtinės veiklos sutarties šalys): fiziniai asmenys bei juridinių asmenų vadovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi teikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Atsiradus poreikiui, perkančioji organizacija papildomu darbus pirks vadovaudamasi Viešųjų pirkimo įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatomis.

Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytą atvejį ir prašo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjų skundai ir pretenzijos nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
5.6.2017