Supplies - 220482-2022

Submission deadline has been amended by:  250345-2022
27/04/2022    S82

Poland-Lublin: Miscellaneous articles

2022/S 082-220482

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
National registration number: 9462169181
Postal address: ul. A. Szczerbowskiego 6
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-012
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Koziński
E-mail: grzegorz.kozinski@kmpsp.lublin.pl
Internet address(es):
Main address: https://kmpsp.lublin.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Zamawiający publiczny-inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Reference number: MKT.2370.6.2022
II.1.2)Main CPV code
44423000 Miscellaneous articles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Nazwa zamówienia: „Dostawy sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Dostawy sprzętu:

a) ratownictwa wysokościowego,

b) armatury pożarniczej,

c) ratownictwa technicznego.

2) Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkoleń 9 pracowników Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania dostawy sprzętu, przy czym szkolenie musi trwać nie mniej niż 6 godzin zeg., a Wykonawca potwierdzi przeprowadzenie go wydaniem certyfikatu dla każdego pracownika.

3) Dostarczenie dokumentacji, w tym instrukcji obsługi dostarczanego sprzętu w języku polskim;

4) Oznakowanie dostarczanego przedmiotu zamówienia w emblematy unijne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami tj. wytycznymi z zakresie informacji i promocji RPO Województwa Lubelskiego.

Dostarczany sprzęt musi być w pełni nowy to znaczy został wyprodukowany nie wcześniej niż 6 mies. przed datą dostawy i nie był wcześniej używany, np.: jako wersja demonstrac.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt ratownictwa wysokościowego wraz ze szkoleniem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35112000 Rescue and emergency equipment
35113000 Safety equipment
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. A. Szczerbowskiego 6, 20- 012 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczany sprzęt musi być w pełni nowy to znaczy został wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i nie był wcześniej używany, np.: jako wersja demonstracyjna.

W ramach części nr 1 wymagana jest dostawa m.in.:

Worek transportowy typu jaskiniowego z szelkami i wyposażeniem dodatkowym; Lina statyczna 100 m; Lina dynamiczna 25 m; Taśma alpinistyczna szyta 150 cm; Taśma alpinistyczna szyta 120 cm; Karabinek zakręcany typu HMS; Karabinek zakręcany stalowy; Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą; Przyrząd zaciskowy; Przyrząd do podchodzenia - piersiowy; Przyrząd do podchodzenia – ręczny; Bloczek ratowniczy pojedynczy; Bloczek ratowniczy podwójny; Bloczek z blokadą; Kask ochronny; Latarka czołowa; Gogle; Uprząż pełna; Trójnóg ratowniczy; Płyta stanowiskowa.

Oferowany sprzęt musi posiadać obowiązujący prawem dopuszczenia certyfikat PIB CNBOP - jeżeli dotyczy oraz wszelkie atesty i dopuszczenia do użytkowania w służbach ratowniczych.

Szczegółowy opis wymagań względem dostarczanego sprzętu znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Wraz z ofertą należy przedłożyć wymagane w Rozdziale XIII pkt 6 przedmiotowe środki dowodowe wskazane dla tej części.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkoleń 9 pracowników Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania dostawy sprzętu wymienionego w ppkt 1, przy czym szkolenie musi trwać nie mniej niż 6 godzin zegarowych, a Wykonawca potwierdzi przeprowadzenie go wydaniem certyfikatu imiennego dla każdego pracownika.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I”, dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubelskiego – projekt aranżacji i wyposażenia terenu oraz wybranych pomieszczeń w budynkach KM PSP w Lublinie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu nr RPLU.13.03.00-06-0009/17 w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt armatura pożarnicza wraz ze szkoleniem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35111000 Firefighting equipment
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
35111400 Fire escape equipment
35112000 Rescue and emergency equipment
44423000 Miscellaneous articles
18444000 Protective headgear
33157200 Oxygen kits
33182100 Defibrillator
35113400 Protective and safety clothing
35811100 Fire-brigade uniforms
38418000 Calorimeters
38431100 Gas-detection apparatus
42980000 Gas generators
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. A. Szczerbowskiego 6, 20- 012 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczany sprzęt musi być w pełni nowy to znaczy został wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i nie był wcześniej używany, np.: jako wersja demonstracyjna.

W ramach części nr 2 wymagana jest dostawa m.in.:

Prądownica wodna typu turbojet Storz C/52; Prądownica wodno-pianowa; Prądownica wodna; Prądownica wodna typ PWT 52/1-2-3-4-5; Kamera termowizyjna; Wąż tłoczony (typ W 75, 52, 42); Kurtyna wodna (52, 75); Defibrylator treningowy, Trenażer pielęgnacyjny, Specjalistyczne nosze ratownicze- deska ratownicza z wyposażeniem; Torba ratownicza PSP -R 1 (zestaw pełny); Sygnalizator bezruchu; Aparat ochrony dróg oddechowych nadciśnieniowy; Maska nadciśnieniowa do aparatu ochrony dróg oddechowych; Ubranie strażackie specjalne 3 częściowe; Buty strażackie skórzane; Rękawice specjalne; Kominiarka strażacka; Pas strażacki ratowniczy - szelki ratownUbranie koszaroweicze; Ubranie koszarowe; Ubranie koszarowe; Miernik gazów - urządzenia wykrywczo pomiarowe - zestaw; Buty specjalne strażackie taktyczno - bojowe wysokie; Kombinezon strażacki – ubranie ochronne specjalne strażackie;

Rękawice ochronne- techniczne; Ubranie strażackie dla dzieci demonstracyjne; Zadymiarka – wytwornica dymu.

Oferowany sprzęt musi posiadać obowiązujący prawem dopuszczenia certyfikat PIB CNBOP - jeżeli dotyczy oraz wszelkie atesty i dopuszczenia do użytkowania w służbach ratowniczych.

Szczegółowy opis wymagań względem dostarczanego sprzętu znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Wraz z ofertą należy przedłożyć wymagane w Rozdziale XIII pkt 6 przedmiotowe środki dowodowe wskazane dla tej części.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkoleń 9 pracowników Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania dostawy sprzętu wymienionego w ppkt 1, przy czym szkolenie musi trwać nie mniej niż 6 godzin zegarowych, a Wykonawca potwierdzi przeprowadzenie go wydaniem certyfikatu imiennego dla każdego pracownika.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I”, dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubelskiego – projekt aranżacji i wyposażenia terenu oraz wybranych pomieszczeń w budynkach KM PSP w Lublinie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu nr RPLU.13.03.00-06-0009/17 w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt ratownictwa technicznego wraz ze szkoleniem

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35000000 Security, fire-fighting, police and defence equipment
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. A. Szczerbowskiego 6, 20- 012 Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostarczany sprzęt musi być w pełni nowy to znaczy został wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i nie był wcześniej używany, np.: jako wersja demonstracyjna.

W ramach części nr 3 wymagana jest dostawa m.in.: Akumulatorowy zestaw narzędzi hydraulicznych; Akumulatorowy zestaw narzędzi hydraulicznych; Zestaw poduszek podnoszących pneumatycznych.

Oferowany sprzęt musi posiadać obowiązujący prawem dopuszczenia certyfikat PIB CNBOP - jeżeli dotyczy oraz wszelkie atesty i dopuszczenia do użytkowania w służbach ratowniczych.

Szczegółowy opis wymagań względem dostarczanego sprzętu znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

Wraz z ofertą należy przedłożyć wymagane w Rozdziale XIII pkt 6 przedmiotowe środki dowodowe wskazane dla tej części.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkoleń 9 pracowników Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania dostawy sprzętu wymienionego powyżej, przy czym szkolenie musi trwać nie mniej niż 6 godzin zegarowych, a Wykonawca potwierdzi przeprowadzenie go wydaniem certyfikatu imiennego dla każdego pracownika.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu realizacji / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I”, dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubelskiego – projekt aranżacji i wyposażenia terenu oraz wybranych pomieszczeń w budynkach KM PSP w Lublinie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu nr RPLU.13.03.00-06-0009/17 w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową:

1) Dla części nr 2 postępowania (sprzęt armatury pożarniczej) – w wysokości co najmniej 400 tys. zł;

2) Dla części nr 3 postępowania (sprzęt ratownictwa technicznego) – w wysokości co najmniej 200 tys. zł.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 dostawy sprzętu o wartości pojedynczej dostawy brutto:

1) Dla Części 1 zamówienia - ratownictwa wysokościowego o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł;

2) Dla Części 2 zamówienia - armatury pożarniczej o wartości nie mniejszej niż _150.000,00 zł;

3) Dla Części 3 zamówienia - ratownictwa technicznego o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający wskazał, że Strony dopuszczają możliwość wprowadzania innych zmian postanowień umowy niż opisane w ust. 1 w następujących okolicznościach:

1) w przypadku konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa;

2) w sytuacji, gdy Wykonawca zaoferował skrócenie terminu realizacji umowy, wydłużenie terminu jej realizacji może nastąpić wyłącznie w związku z zaistnieniem zjawiska siły wyższej, przy czym nie obejmuje ono sytuacji, którym można było zapobiec wiedząc o naturze jakiegoś zjawiska (pandemia COVID-19 lub wojna w Ukrainie).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2022
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2022
Local time: 11:00
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie przewiduje m.in:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

2) udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp,

3) wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy zgodnie z treścią art. 95 ustawy Pzp,

4) wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp,

5) możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

2. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie przez Wykonawcę mającego status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnej oraz innych Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

4. Podstawy wykluczenia: art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 8 i pkt 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu, na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie złożyć:

1) wykazu dostaw zgodnego co do treści ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ,

2) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (w zakresie części nr 2 i nr 3 postępowania);

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

6) 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publicz-ne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza nie jest możliwe przedstawienie pełnej informacji o wymaganych oświadczeniach i dokumentach składanych w postępowaniu. Kompletna informacja zawarta jest w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2022