Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 220516-2019

13/05/2019    S91    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Loviisa: Altenfürsorgeleistungen

2019/S 091-220516

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Loviisan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0203263-9
Postanschrift: Mannerheiminkatu 4
Ort: Loviisa
NUTS-Code: FI1B1
Postleitzahl: 07900
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Lisbeth Forsblom
E-Mail: lisbeth.forsblom@loviisa.fi
Telefon: +358 195551

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.loviisa.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/loviisa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=228175&tpk=194725ed-16e3-42a8-86eb-a859d326d96f
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ikäihmisten päivähoitopalveluiden hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85311100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) mukaisesti järjestetty ikäihmisten päivätoiminta palveluntuottajan ylläpitämissä/hallinnoimissa tiloissa. Päivähoito on luonteeltaan kotona asumista tukevaa sosiaalipalvelua. Päivähoitoa järjestetään viitenä (5) päivänä viikossa kuusi (6) tuntia per päivä. Päivähoito sisältää hoidon ja huolenpidon, ateriat, kylvetyspalvelun sekä kuntoutus- ja virkistystoiminnan.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tarjouspyyntö koskee ikäihmisten päivätoimintapalvelujen järjestämistä palveluntuottajan tiloissa. Päivätoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneille kotona asuville loviisalaisille. Päivätoiminta tarjoaa toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mm. liikuntaa sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi toiminta sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin päiväkeskuksessa, asiakkaan tarvitseman muun yksilöllisen hoidon (esimerkiksi lääkitys) sekä tarvittaessa kylvetyspalvelun ja pyykkipalvelun. Päivätoiminta sisältää myös toiminnassa käytettävät välineet ja materiaalit. Tilaaja hankkii palveluntuottajalta käyttöönsä noin 10–15 päivätoiminnan asiakaspaikkaa/arkipäivä. Hankinta tullaan toteuttamaan puitejärjestelynä ja puitesopimukset tullaan tekemään kaikkien tarjouskilpailussa hyväksytyksi tulleiden palveluntuottajien kanssa. Nykyisille asiakkaille turvataan päivätoiminta niissä palveluyksiköissä, joissa he tällä hetkellä ovat päivätoiminnassa.

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/09/2019
Ende: 31/08/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Perussopimuskauden lisäksi tilaajalla on mahdollista jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella (1+1). Tilaaja ilmoittaa option käytöstä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden loppumista.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Hankinta tullaan toteuttamaan puitejärjestelynä ja puitesopimukset tullaan tekemään kaikkien tarjouskilpailussa hyväksytyksi tulleiden palveluntuottajien kanssa.Loviisan kaupunki sijoittaa asiakkaita palveluyksiköihin tarpeidensa ja linjaustensa mukaisesti asiakkaat halvimpaan asiakkaalle soveltuvaan palveluyksikköön, jossa on vapaa paikka.

IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 31/05/2019
Ortszeit: 16:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch, Finnisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2019