Supplies - 220518-2022

Submission deadline has been amended by:  269667-2022
27/04/2022    S82

Czechia-Prague: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2022/S 082-220518

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Psychiatrická nemocnice Bohnice
National registration number: 00064220
Postal address: Ústavní 91/7
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 18100
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Robert Hebký
E-mail: advokat@hebky.cz
Telephone: +420 777895514
Internet address(es):
Main address: http://www.bohnice.cz/
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PsychiatrickaLecebnaBohnice
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PsychiatrickaLecebnaBohnice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PsychiatrickaLecebnaBohnice
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka vybavení pro pavilon 36

II.1.2)Main CPV code
39000000 Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře do nového oddělení zadavatele, jak je specifikován v příloze č. 2 a 7 zadávací dokumentace (Kancelářský nábytek, Sedací nábytek, Kovový nábytek, Noční stolky, Zdravotní nábytek, Nemocniční lůžka, Koše, Koupelnové doplňky).

.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 438 299.39 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kancelářský nábytek

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39130000 Office furniture
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
39151000 Miscellaneous furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka kancelářského nábytku, blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 176 239.80 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sedací nábytek

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39110000 Seats, chairs and related products, and associated parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka sedacího nábytku, blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 474 330.71 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kovový nábytek

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
39151000 Miscellaneous furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka kovového nábytku a vybavení, blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 544 953.36 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Noční stolky

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
39151000 Miscellaneous furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka nočních stolků, blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 241 580.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zdravotní nábytek a vybavení

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
39151000 Miscellaneous furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka zdravotního nábytku a vybavení, blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 225 056.61 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nemocniční lůžka

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka nemocničních lůžek blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 430 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Koše

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
39224340 Bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka odpadkových košů blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 116 644.42 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Koupelnové doplňky

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
39144000 Bathroom furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Psychiatrická nemocnice Bohnice

II.2.4)Description of the procurement:

dodávka koupelnových doplňků blíže viz zadávací dokumentace

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 229 494.49 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ. Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nepožaduje

Minimum level(s) of standards possibly required:

nepožaduje

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Minimum level(s) of standards possibly required:

Významnou (referenční) dodávkou se rozumí dodávka obdobná ve vztahu k předmětu zakázky s tím, že zadavatel požaduje nejméně tři referenční zakázky (dodávky), pro které platí, že minimálně jedna musí svou finanční hodnotou bez DPH odpovídat polovině předpokládané hodnoty příslušné části zakázky a zároveň součet finančních hodnot všech referenčních zakázek musí svou finanční hodnotou bez DPH odpovídat předpokládané hodnotě příslušné části zakázky.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/05/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/05/2022
Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Součástí zakázky jsou další části, které budou zadány postupem podle § 18 odst. 3 ZZVZ jako zakázky malého rozsahu. Celková předpokládaná hodnota vč. uvedených částí pak činí 6234560,23 Kč bez DPH.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2022