Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 220675-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

10/06/2017    S110

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb v oblastiach hodnotenia, posudzovania vplyvu, monitorovania a vykonávania a iných súvisiacich služieb v súvislosti s politikami v oblasti zdravotníctva a potravinárstva

2017/S 110-220675

Korigendum

(Dodatok k „Úradnému vestníku Európskej únie“, 18.5.2017, 2017/S 095-185934)

Európska komisia, 1049 Brussels, BELGICKO. E-mail: SANTE-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

19.6.2017 (17:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

26.6.2017 (15:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

26.6.2017 (17:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

30.6.2017 (09:30) miestneho času.

[...]

Týmto informujeme uchádzačov, že oznámenie o úprave pokynov pre uchádzačov bude dostupné.