Roboty budowlane - 220744-2017

TITytułPolska-Rzeszów: Roboty budowlane
NDNr dokumentu220744-2017
PDData publikacji10/06/2017
OJDz.U. S110
TWMiejscowośćRZESZÓW
AUNazwa instytucjiKliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/06/2017
DTTermin21/07/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45215100 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320 - Instalowanie okablowania komputerowego
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317300 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
OCPierwotny kod CPV45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45215100 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320 - Instalowanie okablowania komputerowego
45316000 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317300 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
RCKod NUTSPL325
IAAdres internetowy (URL)www.bip.szpital.rzeszow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE