Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 220884-2019

13/05/2019    S91

Hrvatska-Kutina: Usluge nadzora gradilišta

2019/S 091-220884

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 045-104318)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.moslavina-kutina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga nadzora nad izvođenjem radova u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 5/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71521000 Usluge nadzora gradilišta
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvaćaju:

— usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, tehnološki, elektro),

— usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje u smislu Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno Fidic modelu ugovora – Fidic Crvena knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge nadzora nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u smislu Uvjeta ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (stručni nadzor će se provoditi nad radovima koji se izvode sukladno Fidic modelu ugovora – Fidic Žuta knjiga, prvo izdanje 1999. godine),

— usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/05/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 045-104318

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.5
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kriterij trošak / cijena [1]
Umjesto:

Cijena

Glasi:

Trošak

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 21/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 21/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: