Supplies - 221159-2022

27/04/2022    S82

Poland-Łazy: Solar photovoltaic modules

2022/S 082-221159

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łazy
National registration number: 6492268348
Postal address: ul.Traugutta 15
Town: Łazy
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Postal code: 42-450
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Ściślicka
E-mail: wirum@lazy.pl
Telephone: +48 326729422
Fax: +48 326729448
Internet address(es):
Main address: https://bip.umlazy.finn.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaiznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Łazy

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach części II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem. Mikro-instalacja fotowoltaiczna musi się składać co najmniej z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji wsporczej, inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, instalacji prądu stałego i przemiennego, układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczenia/odbioru energii elektrycznej.

Przewiduje się następujące typy mikro-instalacji fotowoltaicznych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk;w tym Gmina Łazy 3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,24 kW, -13 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,52 kW, -1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 2,80 kW, - 283 szt.w tym Gmina Łazy 40 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,08 kW, - 1 szt.

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,36 kW, - 41 szt.w tym Gmina Łazy 3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,64 kW, -3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 3,92 kW, - 491 szt..w tym Gmina Łazy 149 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,20 kW, -14 szt.;w tym Gmina Łazy 3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,48 kW, - 24 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 4,76 kW, -414 szt.;w tym Gmina Łazy 146 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,04 kW, - 16 szt.;w tym Gmina Łazy 2 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,32 kW, - 28 szt.;w tym Gmina Łazy 6 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,60 kW, - 9 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 5,88 kW, - 240 szt.;w tym Gmina Łazy 89 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,16 kW, 8 szt.;w tym Gmina Łazy 3 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,44 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 6,72 kW, - 8 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,00 kW, - 161 szt.;w tym Gmina Łazy 63 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,28 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,56 kW, -2 szt.;w tym Gmina Łazy 1 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 7,84 kW, - 63 szt;w tym Gmina Łazy 25 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,12 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,40 kW, - 3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 8,96 kW, .25 szt.;w tym Gmina Łazy 10 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,24 kW, - 2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,52 kW, -3 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 9,80 kW, - 85 szt.;w tym Gmina Łazy 26 szt

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,08 kW, -1 szt;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 10,92 kW, -1 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 11,76 kW, -4 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,00 kW, -2 szt.;

Zest.paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 14,84 kW, -2 szt.

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 16,24 kW, -2 szt.w tym Gmina Łazy 1 szt

Zest. paneli fotowolt.płaskich o łącznej mocy min. 19,32 kW, - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania części zamówienia znajduje się w III cz. SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZP.271.46.2018
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o. )
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 10 546 557.60 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy p.z.p. (art. 505-590).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/04/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45311100 Electrical wiring work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Łazy

VII.1.4)Description of the procurement:

a) 3 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 2 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikronstalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

b) 40 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,04 kW, w tym: 30 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie)

c) 3 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych)

d) 149 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kW, w tym: 113 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 36 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 12 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 24 szt. mikro-instalacji na gruncie)

e) 3 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych)

f) 146 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,94 kW, w tym: 114 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 32 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 12 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 20 szt. mikro-instalacji na gruncie)

g) 2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych)

h) 6 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 5 szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych)

i) 89 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kW, w tym: 65 szt. mikro- instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 24 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 20 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

j) 3 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: 3 szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

k) 63 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,22 kW, w tym: 46 szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 17 szt. mikro-Instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w rym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 14 szt. mikro-instalacji na gruncie)

l) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,60 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-Instalacji na budynkach gospodarczych)

m) 25 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,98 kW, w tym: 18 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 7 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 7 szt. mikro-instalacji na gruncie)

n) 10 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,12 kW, w tym: 8 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie)

o) 26 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 5 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 21 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 4 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 17 szt. mikro-instalacji na gruncie)

p) 1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 16,34 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na bud mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza bud.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 10 546 557.60 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o (dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Telephone: +48 575910300
Fax: +48 146572022
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Część II zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2035 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii

w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

w zakresie zaprojektowania, dostawy i montażu mikro-instalacji fotowoltaicznych w zasięgu terytorialnym gminy Irządze / Łazy / Poręba / Sosnowiec / Szczekociny/ Zawiercie, opisanym rzeczowo w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych (instalacje), która obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowych, a następnie, w oparciu o tak przygotowaną dokumentację dostawę 570 mikro-instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi do montażu elementami oraz montaż wraz z wpięciem mikro-instalacji do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości użytkownika oraz zgłoszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej wpięcia mikro-instalacji fotowoltaicznej do sieci elektro-energetycznej w imieniu Zamawiającego i Użytkownika o następujących mocach i ilościach określonych w pkt VII.1.4 niniejszeho ogłoszenia.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że, w ślad za zawartym w dniu 21 kwietnia 2021 r. Aneksem nr 1 do umowy Nr SZP.272.10.2021 z dnia 1 marca 2021 r. oraz pismem Wykonawcy z dnia 4 marca 2021 r. i pismem Zamawiającego 13 kwietnia 2021 r. wyrażającym zgodę na zmianę paneli fotowoltaicznych, Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celach porządkowych oraz dla usystematyzowania prawidłowego wyliczenia mocy poszczególnych paneli fotowoltaicznych, na potrzeby rozliczenia dofinansowania z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, zawierają niniejszy aneks.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 10 546 557.60 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 10 546 557.60 PLN