Storitve - 221181-2020

13/05/2020    S93

Irska-Dublin: Oblikovanje storitev in storitve, povezane z uporabniško izkušnjo

2020/S 093-221181

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurofound – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poštni naslov: Wyattville Road, Loughlinstown
Kraj: Dublin
Šifra NUTS: IE061 Dublin
Poštna številka: D18 K65
Država: Irska
Kontaktna oseba: Sandra Brudenell-Bruce
E-naslov: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eurofound.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6446
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6446
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6446
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: socialna politika

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Oblikovanje storitev in storitve, povezane z uporabniško izkušnjo

Referenčna številka dokumenta: 171306/5387
II.1.2)Glavna koda CPV
72421000 Storitve razvoja odjemalskih aplikacij za internet in intranet - JA21
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj okvirne pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega razpisa, je izbrati ponudnika, ki lahko podpira Eurofound pri izvajanju komponente v zvezi z uporabniško izkušnjo v okviru programa spletnega upravljanja in pri razvoju spletnih storitev, ki zagotavljajo dodano vrednost za končne uporabnike.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72413000 Storitve načrtovanja spletnih mest na svetovnem spletu omrežij (WWW)
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IE061 Dublin
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec in potrdi Eurofound.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Področja dejavnosti v okviru tega naročila so:

— oblikovanje storitev,

— uporabniška izkušnja.

Splošni cilj je prispevati k visoki kakovosti, obvladljivosti, pravočasnosti in učinkovitosti spletnih izdelkov in storitev Eurofounda.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 26/06/2020
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 29/06/2020
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Soba LH4 v prostorih Eurofounda.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja se lahko udeleži ena oseba, ki zastopa ponudnika; sodelovanje bo omejeno na vlogo opazovalca. Sporočite polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista zastopnika na e-naslov OSUTenders@eurofound.europa.eu najpozneje 2 delovna dneva vnaprej, in sicer do 25. junija 2020.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Upoštevajte, da je delovni jezik Eurofounda angleščina. Zaželeno je, da je ponudba v angleščini. Javni razpisi so odprti za vse fizične in pravne osebe iz držav članic Evropske unije in držav, ki so podpisale poseben sporazum z Evropsko unijo na področju javnih naročil. Za podrobnejše informacije obiščite spletno mesto na naslednji povezavi: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Ponudniki lahko v 2 mesecih od obvestila o rezultatih postopka (sklepa o oddaji naročila) vložijo tožbo za razveljavitev sklepa o oddaji. Podani zahtevki in odgovori Eurofounda ali morebitne pritožbe glede nepravilnosti nimajo vpliva oziroma učinka na opustitev časovnega roka za vložitev zahtevka za razveljavitev ali določitev novega obdobja za sprožitev postopka za razveljavitev. Za postopke razveljavitve je pristojen organ, naveden v oddelku VI.4.1) obvestila o naročilu.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/05/2020