Byggentreprenader - 221338-2021

Submission deadline has been amended by:  291091-2021
TIRubrikFrankrike-Talence: Ombyggnadstjänster
NDMeddelandets publiceringsnummer221338-2021
PDPubliceringsdatum04/05/2021
OJEUT S86
TWUpphandlarens ortTALENCE
AUUpphandlarens officiella namnUniversité de Bordeaux
OLOriginalspråkFR
CYUpphandlarens landFR
AATyp av upphandlare1 - Ministerium eller annan central
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat29/04/2021
DTSista inlämningsdag15/06/2021
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)45320000 - Isoleringsarbeten
45421145 - Montering av rullgaller och jalusier
45421147 - Montering av galler
45421148 - Montering av grindar
45112500 - Schaktning
45261420 - Vattentätning
45261211 - Läggning av taktegel
45261215 - Läggning av solcellsplattor
45261920 - Takunderhåll
45261910 - Takreparation
45261900 - Reparation och underhåll av tak
45421150 - Montering av snickerier, ej i metall
45421140 - Inmontering och installation av byggnadsdelar av metall utom dörrar och fönster
45233140 - Vägarbeten
44316500 - Smide
45454000 - Ombyggnadstjänster
45443000 - Fasadarbeten
45421000 - Snickeriarbeten
45421143 - Monteringar av persienner
RCPlats för utförande (Nuts-kod)FRI1
FRI12
IAInternetadresshttp://www.u-bordeaux.fr
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU