Byggentreprenader - 221338-2021

Submission deadline has been amended by:  291091-2021
04/05/2021    S86

Frankrike-Talence: Ombyggnadstjänster

2021/S 086-221338

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Université de Bordeaux
Ort: Talence
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Land: Frankrike
E-post: esmahane.hamalit@u-bordeaux.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.u-bordeaux.fr
Upphandlarprofil: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.marches-publics.gouv.fr
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Accord-cadre pour les travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l'Université de Bordeaux

Referensnummer: 2021-097
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45454000 Ombyggnadstjänster - IA27
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Le présent accord-cadre a pour objet les travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l'Université de Bordeaux (vague 2).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Toitures, terrasses, étanchéité

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261420 Vattentätning
45261920 Takunderhåll
45261910 Takreparation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantique.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de toitures, terrasses, étanchéité.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Toitures traditionnelles

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261211 Läggning av taktegel
45261900 Reparation och underhåll av tak
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de toitures traditionnelles.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante:

https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Menuiseries intérieures et extérieures bois, et miroiterie

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421000 Snickeriarbeten
45421150 Montering av snickerier, ej i metall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantique.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de menuiserie intérieures et extérieures bois, et miroiterie.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante:

https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Menuiseries intérieures et extérieures aluminium, et miroiterie

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421000 Snickeriarbeten
45421140 Inmontering och installation av byggnadsdelar av metall utom dörrar och fönster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantique.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de menuiseries intérieures et extérieures aluminium, et miroiterie.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante:

https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Serrurerie/ferronnerie

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44316500 Smide
45421147 Montering av galler
45421148 Montering av grindar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de serrurerie et ferronnerie.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stores et occultations

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421143 Monteringar av persienner
45421145 Montering av rullgaller och jalusier
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantique.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de pose de stores et d'occultation.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Nettoyage et reprise des façades classiques et isolation par l'extérieur (ITE)

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45443000 Fasadarbeten
45320000 Isoleringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de nettoyage et reprise des façades classiques et travaux d'isolation par l'extérieur.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Nettoyage et reprise des façades pierres

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45443000 Fasadarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de nettoyage et reprise des façades pierres.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261215 Läggning av solcellsplattor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantique.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Voirie et réseaux divers

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112500 Schaktning
45233140 Vägarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantique.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Travaux de VRD.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

L'Université se réserve le droit de négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application de l'article R. 2122-7 du CCP.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le DCE est consultable et téléchargeable sur la plate-forme de dématérialisation PLACE, à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche par le numéro 2021-097).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/06/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/06/2021
Lokal tid: 13:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

L'accord-cadre s'exécute:

— pour les lots 2, 5, 6 et 8 par l'émission de bons de commande. Ces lots sont mono-attributaires;

— pour les lots 1, 3, 4, 7, 9, et 10:

—— en partie par l'émission de bons de commande; et

—— en partie par la conclusion de marchés subséquents à la survenance du besoin.

Ces lots sont multi-attributaires.

Le périmètre géographique est la Gironde pour tous les lots et pour les lots 1, 3, 4, 6, 9 et 10 dans les départements 24, 40, 47 et 64.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadress: 9 rue Tastet, CS 21490
Ort: Bordeaux
Postnummer: 33063
Land: Frankrike
E-post: bordeaux@juradm.fr
Telefon: +33 556938000
Fax: +33 556243903
Internetadress: http://www.bordeaux.tribunaladministratif.fr
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: CCIRA de Bordeaux
Postadress: 118 cours du Maréchal Juin, TSA 10001
Ort: Bordeaux
Postnummer: 33075
Land: Frankrike
E-post: na.polec@direccte.gouv.fr
Telefon: +33 556692745
Internetadress: http://www.economie.gouv.fr
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadress: 9 rue Tastet, CS 21490
Ort: Bordeaux
Postnummer: 33063
Land: Frankrike
E-post: bordeaux@juradm.fr
Telefon: +33 556938000
Fax: +33 556243903
Internetadress: http://www.bordeaux.tribunaladministratif.fr
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2021