Byggentreprenader - 221338-2021

Submission deadline has been amended by:  291091-2021
04/05/2021    S86

Frankrike-Talence: Ombyggnadstjänster

2021/S 086-221338

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Université de Bordeaux
Ort: Talence
Nuts-kod: FRI12 Gironde
Land: Frankrike
E-post: esmahane.hamalit@u-bordeaux.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.u-bordeaux.fr
Upphandlarprofil: http://www.marches-publics.gouv.fr
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Accord-cadre pour les travaux de réhabilitation, restructuration et entretien courant des bâtiments et sites de l'Université de Bordeaux

Referensnummer: 2021-097
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45454000 Ombyggnadstjänster - IA27
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Toitures, terrasses, étanchéité

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261420 Vattentätning
45261920 Takunderhåll
45261910 Takreparation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Toitures traditionnelles

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261211 Läggning av taktegel
45261900 Reparation och underhåll av tak
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Menuiseries intérieures et extérieures bois, et miroiterie

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421000 Snickeriarbeten
45421150 Montering av snickerier, ej i metall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Menuiseries intérieures et extérieures aluminium, et miroiterie

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421000 Snickeriarbeten
45421140 Inmontering och installation av byggnadsdelar av metall utom dörrar och fönster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Serrurerie/ferronnerie

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44316500 Smide
45421147 Montering av galler
45421148 Montering av grindar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stores et occultations

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45421143 Monteringar av persienner
45421145 Montering av rullgaller och jalusier
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Nettoyage et reprise des façades classiques et isolation par l'extérieur (ITE)

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45443000 Fasadarbeten
45320000 Isoleringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Nettoyage et reprise des façades pierres

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45443000 Fasadarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI12 Gironde
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261215 Läggning av solcellsplattor
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Voirie et réseaux divers

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112500 Schaktning
45233140 Vägarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRI1 Aquitaine
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/06/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2021