Bauleistung - 221351-2021

04/05/2021    S86

Ungarn-Budapest: Bau von Pumpstationen

2021/S 086-221351

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nationale Identifikationsnummer: 15796019241
Postanschrift: Márvány utca 1/d.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1012
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Boros András Zoltán
E-Mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ovf.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.ovf.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445672021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445672021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Vízügy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

OVF-RSD – Kvassay szivattyútelep

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000445672021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232152 Bau von Pumpstationen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42122000 Pumpen
42122450 Vakuumpumpen
45251120 Bau von Wasserkraftwerken
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45315100 Elektrotechnikinstallation
45315200 Turbinenarbeiten
45315300 Stromversorgungsanlagen
45315500 Mittelspannungsarbeiten
45315700 Installation von Schaltanlagen
45317100 Elektroinstallationsarbeiten für Pumpanlagen
45317200 Elektroinstallationsarbeiten für Transformatoren
45317300 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Kvassay Vízlépcső, Budapest IX. 38093 hrsz., 38086/78. hrsz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A beruházás az alábbi vízilétesítmény megvalósítására irányul: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

A szivattyútelep (vízépítési műtárgy) fő létesítményei:

— A szivattyútelep gépi berendezései: szivattyúk, elzáró és szabályozó berendezések, légtelenítő (feltöltő) rendszer,

— Szívó oldali műtárgy: 2×2 gépes szívóakna, előfenékkel, a Tápvíz-csatorna mederrézsűben, a Kvassay Beeresztő Zsilip felett (nyugatra) telepítve. Szivattyúk nyomócsöveinek építése DN 1800 átmérővel, 42 fm

— Csővezeték: 2×1 acél csővezeték 2 400 mm átmérővel (DN 2400), légtelenítő/légbeszívó aknával, az árvízvédelmi védvonal koronaszintje, ill. a terepszint alatt beépítve. 210 fm

— Nyomó oldali műtárgy: 2×1 aknás, csillapitó medencés vízbevezető műtárgy a Beeresztő Zsilip alatt az RSD mederrézsűben telepítve, utófenékkel mederbiztosítással,

— Villamos berendezések, irányítási és hírközlési eszközök a Kvassay-vizierőtelep meglévő épületeibe telepítve,

— Vízmércék építése: 2 db

— Kvassay II. gépegység gépészeti és villamos javítása, gépegység szétszerelése, alkatrészek cseréje, javítása, összeszerelése, beüzemelése

— Épület szerkezet javítás

— Gépészeti felújítások, fejlesztések

— Energetikai felújítások, fejlesztések

Az építés során elvégzendő felmerülő főbb munkamennyiségek:

— Szádlemezes munkatérhatárolási munka: 4 740 m2

— Monolit vasbeton (vízépítési vasbeton) műtárgyrészek terv szerinti építése: 1 865 m3

— Földmunka: Munkagödör földkiemelése (15 220 m3), Munkagödör visszatöltése (19 720 m3) Munkagödörből kiemelt többlet föld elszállítása (5 500 m3)

A kivitelezés során vízépítési acélszerkezetek (elzárószerkezetek, zsilipszerkezetek, elzárógerendák) beépítése,

A nyertes ajánlattevő feladata – kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6–7. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 67. § (4) szerint ATnek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt.

A Kbt. 69. § (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8., 10., 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 1. § (7) bek. ben foglaltak irányadók.

A Kr. 1. § (1) és Kr. 2. § (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

SZ.1. pontban foglalt alkalmassági követelmény a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 26. § (3) bekezdésében, míg az SZ.2. pontban foglaltak a 26. § (1) bekezdés a) pontjában és a 26. § (2) bekezdésében foglaltak alapján igazolandó.

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 8. § (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők, ajánlattevők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelménynek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!

A Kbt. 69.§ (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1

Az ajánlattevőnek a Kr.19. § (1) bek. b)pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges.

Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év adózott eredményéről.

P.2

A Kbt. 65. § (1) bek.a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT nyil-a a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – ált. forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző közbeszerzés tárgyából származó utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A Kr.19. § (3) bek. szerint, ha az AT a Kr. 19. § (1) bek b) és c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 4 000 000 000 HUF-ot.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 4 000 000 000 HUF-ot.

Az előírt P1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. A P2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.nek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. köv.ek előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alk. köv.ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.eknek:

M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK a felhívás feladását megelőző 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalma legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk.i minimum köv.eknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alk. köv.eknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös ATi teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alk. feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.

Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alk.át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

— sk aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe,

— végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata (amennyiben releváns)

— szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:

a) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1390 m3 vízépítési vasbeton szerkezet építésével megvalósított vízépítési műtárgy felújítását és/vagy építését is magában foglaló vízilétesítmény és/vagy vízilétesítmény rendszer megvalósítása tárgyában teljesített referenciával, amely az alábbi munkanemeket is tartalmazta:

— vízépítési acélszerkezetek (elzárószerkezetek és/vagy elzárógerendák) beépítése és/vagy felújítása.

b) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített összesen min. 3 500 m2 szádlemezes munkatérhatárolási építési referenciával.

c) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített minimum 180 m hosszúságú legalább DN 1600 átmérőjű vezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által – az egyes munkafolyamatok és a munkafolyamatok tekintetében irányadó mennyiségi adatok vonatkozásában – előírt minimumkövetelmények egy vagy több (max 5) referenciával is teljesíthetőek, valamint a különböző referenciaelemek egymástól független módon is bemutathatóak.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. b) pontjára, valamint a Kr. 21/A. § rendelkezéseire.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1. 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember egy pozícióra bemutatható.

Ha az M.2.1)–M.2.2) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg.0,3 %- a/késedelmes naptári nap, max. tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg.15 %

Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg. 15 %a

Jótállás: 36 hónap. Jótállási kötelezettség időtartama acélszerkezetek korrózióvédelmére 10 év.

Teljesítési bizt.k: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg. 5 %a

Jótállási bizt.: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg. 5 %a

Előleg: max. 30 % AK az előleg fizetését a szerz. tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2007.évi CXXVII. tv, Ptk. 6:130. § (1)–(2), Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 30. §–32/B. §, 272/2014. (XI.5.). Szállítói finansz., támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti,

Tartalékkeret: nem kerül előírásra

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a szerz.terv.ben foglaltak szerint

Nyertes ajánlattevő kötelezett az első munkakezdési engedély kiadása és a Szerződés teljesítésének határideje közötti időtartam 50 %-ának elérésekor a szakmai teljesítés 30 %-os elérésére, mely határidő a Szerződéses Megállapodás 6.6 szerinti kötbérterhes részhatáridőnek minősül.

Részletesen: AD II. kötet

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2021
Ortszeit: 14:00
Ort:

https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000445672021)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Gazdasági, műszaki, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok, komplex projektfelelősség) is figyelembe véve észszerűtlen a részajánlattétel. Egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a kiviteli tervezési, kivitelezési feladatok komplex ellátását, projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

1. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)

2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozat

— Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap

— Egyéb a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0–10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. értékelési szempont: a KH 25.3 2020.-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2. értékelési szempont 1.–2. részszempontja esetében a KH 25.3 2020.-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1.– 2.2.: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)

5. III.1.2)–III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték összesen 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005204 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek csatolandó az ajánlathoz. Részl.: ADI. kötetben.

7. Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) és f) pontját.

9. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi fordítását is elfogadja.

11. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.

12. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.

13. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 500 000 000 HUF/év és 100 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), valamint 100 000 000 HUF/év és 25 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

A további infók a felhívás VI.4.3) pontjában folytatódnak.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

14. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001, ISO 14001 tanúsítvány.

15. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal és a VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3) M2 pont M.2.1–M.2.2. alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

16. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3) pontjában megadott címen.

17. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartam alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;

18. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. A Kbt. 73. § (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

20. Határidők/időpontok az EKR szerveridő szerint értendők.

21. AK jelen eljárását a Kbt.53. § (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

22. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.

23. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

24. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.

25. FAKSZ: Zsófi Tímea (lajstromszám: 01153)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021