A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 221422-2020

13/05/2020    S93

Magyarország-Szombathely: Építési munkák

2020/S 093-221422

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Király Szabadidősport Egyesület
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92345515
Postai cím: Temesvár utca 44.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Telefon: +36 309634560
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzestanacsadas.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportegyesületi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya

Hivatkozási szám: EKR000300692020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem - C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya) tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.

A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:

— C épület Rehabilitációs épületének építéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése (pinceszint, földszint, emelet)

— Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése

— Gépészeti és világítási feladatok elvégzése

Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerz.terv tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, 4878/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem - C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya) tárgyban.

A beruházás keretében a KD-ban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok mennyiségei:

C épület Rehabilitációs épület

Alapterülete: 1898,31 m2

Pinceszint

— keverékkészítés (11 kg, 2620 m2, 0,1 m3)

— zsaluzás és állványozás (1290 m2)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (190 m3)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (57 db, 105 m2)

— ácsmunka (8,5 m2, 6 m)

— vakolás és rabicolás (121 m, 9318 m2)

— szárazépítés (2 db, 654 m2)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (753 m, 2590,5 m2)

— bádogozás (2,5 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (44 db)

— felületképzés (1980 m2)

— szigetelés (80 db, 343 m, 4646,5 m2)

— takarítási munkák (220 100 m2, 1 db)

Földszint

— keverékkészítés (634 m2)

— zsaluzás és állványozás (1111 légm3, 4769 m2)

— irtás, föld-és sziklamunka (1200 10m2, 90 100m2, 320 db)

— síkalapozás (2 m3)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (30 db, 324 m, 316,12 m3, 27,67 t)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (75 db)

— falazás és egyéb kőműves munkák (1276 m2, 44 db)

— ácsmunka (43 m2, 10 m)

— vakolás és rabicolás (608 m, 20 019 m2)

— szárazépítés (653 m2, 2 db)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (1054 m, 3848 m2)

— bádogozás (26 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (105 db)

— felületképzés (4956 m2)

— szigetelés (3206 db, 629,5 m, 4434 m2)

Emelet:

— Építőgépek, szerszámok (3072 óra)

— Keverékkészítés (635 m2)

— Zsaluzás és állványozás (127 m, 1648,5 m2)

— Síkalapozás (8 m3)

— Helyszíni beton és vasbeton munkák (290 m, 90,55 m3, 9,42 t)

— Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (134 db)

— Falazás és egyéb kőműves munkák (44 db, 1261 m2)

— Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése (13 db, 134,5 m)

— Ácsmunka (116 m, 410 m2)

— Vakolás és rabicolás (12 800 m2)

— Szárazépítés (636 m2, 53 db)

— Hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (867 m, 1702,3 m2)

— Bádogozás (219 m2, 402 m)

— Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése (171 db, 66 fm)

— Felületképzés (5718 m2)

— Szigetelés (5405 db, 452 m, 9018,2 m2, 125 m3)

— Közmű csatornaépítés (3 m)

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya elkészítése (129 db, 902 fm, 5093 m2, 2922,7 m3)

A műfűvel telepített terület össz nagysága: 2816 m2.

Gépészet, világítás:

— Dúcolás, földpartmegtámasztás (655 m2)

— szivárgó építés, alagcsövezés (46 100 m2, 3006 db, 134,2 m, 1488 m2, 524,6 m3)

— közmű csővezetékek és szerelvények szerelése (156 db, 2277 m, 70 m2, 1748,8 m3)

— elektromos energiaellátás, villanyszerelés (10 100m, 4439 db, 16307 m)

— épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) (5 db)

— megújuló energiahasznosító berendezések (79 db, 14 óra)

— általános épületgépészeti szigetelés (1182 m, 523 m2)

— Épületgépészeti csővezetékek szerelése (1028 db, 1475 m, 1319,4 m2, 5 m3, 3 nap, 32 óra)

— Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (383 db, 150 m, 183 m3, 56 óra)

— Szellőztető berendezések (1347 db, 875 m, 45,14 m2, 1 m3, 42 óra)

— Légkondicionáló berendezések (95 db, 78 m, 10 m2, 1 m3, 2 nap, 10 óra)

— Beépített szállító- és emelőberendezések (1 db személyfelvonó)

— Energiahatékony építési technológia (6 l, 4 db)

Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.

AK a szerződésben 5 % mértékű tartalékkeretet rögzít.

Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan ktgvetés tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcs. inf. a szerz.tervben található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A műfüves pályára vállalt jótállási idő (évben meghatározva, a Kbt. 77. § (1) bek. nyomán min. 1 év, max. 10 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A vízáteresztő műfű burkolat készítéséhez kapcsolódó rugalmas alátét vastagsága (min. 6 mm, max. 10 mm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A beépítésre kerülő ablakok hőátbocsátási tényezője („Ug” értéke) (min. 0,7 W/m2K, max. 0,5 W/m2K) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 078-183308
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás-kérés kapcsán megállapította, hogy a kiegészítő tájékoztatás-kérés miatt a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és az egyéb közbeszerzési dokumentumoknak olyan mértékű módosítása lenne szükséges, amely a Kbt. 55. § (6) alapján csak a tárgyi közbeszerzési eljárás visszavonásával és új közbeszerzési eljárás kiírásával lehetséges.

A Kbt. 53. § (1) bekezdése szerint: "Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.”

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje: 2020.5.21. 16:00 óra.

A fent írtakra való tekintettel Ajánlatkérő a 2020/S 078-183308 számon az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent hirdetménnyel megindított, EKR000300692020 azonosító számú tárgyi közbeszerzési eljárását a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bek.ben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2020