Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 221422-2020

13/05/2020    S93

Magyarország-Szombathely: Építési munkák

2020/S 093-221422

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Király Szabadidősport Egyesület
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92345515
Postai cím: Temesvár utca 44.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Telefon: +36 309634560
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzestanacsadas.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportegyesületi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya

Hivatkozási szám: EKR000300692020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem - C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya) tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.

A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok:

— C épület Rehabilitációs épületének építéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése (pinceszint, földszint, emelet)

— Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése

— Gépészeti és világítási feladatok elvégzése

Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a szerz.terv tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

9700 Szombathely, 4878/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés „Király Sportegyesület és Kapusakadémia fejlesztés II. ütem - C épület és műfüves pálya és egyéb hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése” (rövid megnevezés: Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya) tárgyban.

A beruházás keretében a KD-ban részletezettek szerint az elvégzendő főbb feladatok mennyiségei:

C épület Rehabilitációs épület

Alapterülete: 1898,31 m2

Pinceszint

— keverékkészítés (11 kg, 2620 m2, 0,1 m3)

— zsaluzás és állványozás (1290 m2)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (190 m3)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (57 db, 105 m2)

— ácsmunka (8,5 m2, 6 m)

— vakolás és rabicolás (121 m, 9318 m2)

— szárazépítés (2 db, 654 m2)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (753 m, 2590,5 m2)

— bádogozás (2,5 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (44 db)

— felületképzés (1980 m2)

— szigetelés (80 db, 343 m, 4646,5 m2)

— takarítási munkák (220 100 m2, 1 db)

Földszint

— keverékkészítés (634 m2)

— zsaluzás és állványozás (1111 légm3, 4769 m2)

— irtás, föld-és sziklamunka (1200 10m2, 90 100m2, 320 db)

— síkalapozás (2 m3)

— helyszíni beton és vasbeton munkák (30 db, 324 m, 316,12 m3, 27,67 t)

— előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (75 db)

— falazás és egyéb kőműves munkák (1276 m2, 44 db)

— ácsmunka (43 m2, 10 m)

— vakolás és rabicolás (608 m, 20 019 m2)

— szárazépítés (653 m2, 2 db)

— hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (1054 m, 3848 m2)

— bádogozás (26 m2)

— fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezése (105 db)

— felületképzés (4956 m2)

— szigetelés (3206 db, 629,5 m, 4434 m2)

Emelet:

— Építőgépek, szerszámok (3072 óra)

— Keverékkészítés (635 m2)

— Zsaluzás és állványozás (127 m, 1648,5 m2)

— Síkalapozás (8 m3)

— Helyszíni beton és vasbeton munkák (290 m, 90,55 m3, 9,42 t)

— Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése (134 db)

— Falazás és egyéb kőműves munkák (44 db, 1261 m2)

— Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése (13 db, 134,5 m)

— Ácsmunka (116 m, 410 m2)

— Vakolás és rabicolás (12 800 m2)

— Szárazépítés (636 m2, 53 db)

— Hideg-és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés (867 m, 1702,3 m2)

— Bádogozás (219 m2, 402 m)

— Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése (171 db, 66 fm)

— Felületképzés (5718 m2)

— Szigetelés (5405 db, 452 m, 9018,2 m2, 125 m3)

— Közmű csatornaépítés (3 m)

Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények: füves pálya elkészítése (129 db, 902 fm, 5093 m2, 2922,7 m3)

A műfűvel telepített terület össz nagysága: 2816 m2.

Gépészet, világítás:

— Dúcolás, földpartmegtámasztás (655 m2)

— szivárgó építés, alagcsövezés (46 100 m2, 3006 db, 134,2 m, 1488 m2, 524,6 m3)

— közmű csővezetékek és szerelvények szerelése (156 db, 2277 m, 70 m2, 1748,8 m3)

— elektromos energiaellátás, villanyszerelés (10 100m, 4439 db, 16307 m)

— épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) (5 db)

— megújuló energiahasznosító berendezések (79 db, 14 óra)

— általános épületgépészeti szigetelés (1182 m, 523 m2)

— Épületgépészeti csővezetékek szerelése (1028 db, 1475 m, 1319,4 m2, 5 m3, 3 nap, 32 óra)

— Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése (383 db, 150 m, 183 m3, 56 óra)

— Szellőztető berendezések (1347 db, 875 m, 45,14 m2, 1 m3, 42 óra)

— Légkondicionáló berendezések (95 db, 78 m, 10 m2, 1 m3, 2 nap, 10 óra)

— Beépített szállító- és emelőberendezések (1 db személyfelvonó)

— Energiahatékony építési technológia (6 l, 4 db)

Jelen mennyiségek a ktgvetésben szereplő mennyiségi adatok kumulálásával létrehozott, tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan ktgvetésekben található.

AK a szerződésben 5 % mértékű tartalékkeretet rögzít.

Az építési beruházásra vonatkozó részletes feladatleírást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tervdokumentáció és árazatlan ktgvetés tartalmazza.

A szerződés teljesítésével kapcs. inf. a szerz.tervben található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A műfüves pályára vállalt jótállási idő (évben meghatározva, a Kbt. 77. § (1) bek. nyomán min. 1 év, max. 10 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A vízáteresztő műfű burkolat készítéséhez kapcsolódó rugalmas alátét vastagsága (min. 6 mm, max. 10 mm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A beépítésre kerülő ablakok hőátbocsátási tényezője („Ug” értéke) (min. 0,7 W/m2K, max. 0,5 W/m2K) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 078-183308
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Király SEK fejlesztés - C épület, műfüves pálya

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás-kérés kapcsán megállapította, hogy a kiegészítő tájékoztatás-kérés miatt a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és az egyéb közbeszerzési dokumentumoknak olyan mértékű módosítása lenne szükséges, amely a Kbt. 55. § (6) alapján csak a tárgyi közbeszerzési eljárás visszavonásával és új közbeszerzési eljárás kiírásával lehetséges.

A Kbt. 53. § (1) bekezdése szerint: "Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.”

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje: 2020.5.21. 16:00 óra.

A fent írtakra való tekintettel Ajánlatkérő a 2020/S 078-183308 számon az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent hirdetménnyel megindított, EKR000300692020 azonosító számú tárgyi közbeszerzési eljárását a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bek.ben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/05/2020