Stavební práce - 221461-2020

13/05/2020    S93

Česko-Praha: Stavební práce

2020/S 093-221461

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 018-038382)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Peštuková
E-mail: lenka.pestukova@rsd.cz
Tel.: +420 549133277
Fax: +420 549133484
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Brno
Národní identifikační číslo: 44992785
Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: informace@brno.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.brno.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je stavba VMO od Tomkova náměstí na Rokytovu. Jde o pokračování hlavní trasy od Husovického tunelu k Maloměřickému nádraží a vyřešení dvou frekventovaných křížení v místě Tomkova náměstí formou přemostění a mimoúrovňových křižovatek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 018-038382

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 30/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/07/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 30/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/07/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: