Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 221555-2016

30/06/2016    S124

Nizozemsko-Haag: Služby prozatímního personálu

2016/S 124-221555

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: Maanweg 174
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
PSČ: 2516 AB
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Tel.: +31 704125597
Fax: +31 704125585
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1377
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1377
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby prozatímního personálu.

Spisové číslo: 2016/EJ/01/PO.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79620000 Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Do rozsahu tohoto výběrového řízení spadá výběr až 3 uchazečů (společnosti poskytující prozatímní personál) schopných poskytnout agentuře Eurojust služby prozatímního personálu dle popisu v technických specifikacích.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Haag, Nizozemsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Agentura Eurojust na základě svých zkušeností a bez jakéhokoli závazku odhaduje, že její budoucí potřeby služeb prozatímního personálu se mohou týkat přibližně 30 prozatímních pracovních sil ročně, z nichž více než 45 % bude pravděpodobně tvořit administrativní personál.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva je obnovitelná automaticky 2krát, pokaždé o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 01/08/2016
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 5 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/08/2016
Místní čas: 14:00
Místo:

Eurojust, Saturnusstraat 9, 2500 AB, The Hague, NIZOZEMSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může jako pozorovatel zúčastnit 1 zástupce každého uchazeče.

Z bezpečnostních důvodů nebude uchazečům, kteří se během stanovené lhůty nezaregistrují, dovoleno se otevírání zúčastnit.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Uchazeči si mohou stáhnout dokumentaci a jakékoliv další informace z této internetové stránky: https://etendering.ted.europa.eu

Je na odpovědnosti uchazeče, aby v průběhu výběrového řízení sledoval aktualizace a úpravy.

Nabídky musí být podány v 1 z úředních jazyků Evropské unie. Poněvadž je pracovním jazykem agentury Eurojust angličtina, Eurojust by velmi ocenil, kdyby nabídky, které obdrží, byly vypracovány v angličtině.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: PO Box 16183
Obec: The Hague
PSČ: 2500 BD
Země: Nizozemsko
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Internetová adresa: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/06/2016