Storitve - 221563-2016

30/06/2016    S124

Luksemburg-Luxembourg: Statistične storitve na področju okoljskih statistik: vzdrževanje okoljskih podatkovnih središč za odpadke in naravne vire

2016/S 124-221563

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat, Directorate E: „Sectoral and regional statistics“
Poštni naslov: Jean Monnet Building, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Mr Marcel Jortay, Director
E-naslov: ESTAT-DIRECTORATE-E-CALL-FORTENDER@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-37316
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1615
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Statistika.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Statistične storitve na področju okoljskih statistik: vzdrževanje okoljskih podatkovnih središč za odpadke in naravne vire.

Referenčna številka dokumenta: ESTAT/E/2016/020.
II.1.2)Glavna koda CPV
79330000 Statistične storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitev za podporo okoljski statistiki na področju statistike odpadkov in statistike naravnih virov/učinkovitosti virov.

Statistične storitve, ki so predmet tega povabila k oddaji ponudb, so razdeljene v naslednja sklopa:

sklop 1: pomoč pri upravljanju Eurostatovega okoljskega podatkovnega središča za odpadke;

sklop 2: pomoč pri upravljanju Eurostatovih kazalnikov učinkovitosti virov in podatkovnega središča za naravne vire.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 740 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pomoč pri upravljanju Eurostatovega okoljskega podatkovnega središča za odpadke

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj je Komisiji zagotoviti statistične storitve na področju statistike odpadkov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 150 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pomoč pri upravljanju Eurostatovih kazalnikov učinkovitosti virov in podatkovnega središča za naravne vire

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavni cilj tega sklopa je Komisiji zagotoviti statistične storitve na področju učinkovitosti virov, krožnega gospodarstva in naravnih virov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 590 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/08/2016
Lokalni čas: 16:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/09/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Eurostat, room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri tem odpiranju ponudb je lahko prisoten 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Odboru za odpiranje je treba predložiti pisno dovoljenje, ki ga je podpisal ponudnik ali njegov ustrezno pooblaščeni zastopnik.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/06/2016