Bauleistung - 221576-2021

04/05/2021    S86

Polen-Danzig: Bauarbeiten

2021/S 086-221576

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 060-148357)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Nationale Identifikationsnummer: 000168372
Postanschrift: ul. Żaglowa 11
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-560
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Małkowski
E-Mail: drmg@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583205100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.drmg.gdansk.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Termomodernizacja budynku ZSO nr 6 w Gdańsku przy ul. Głębokiej 11 w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska”

Referenznummer der Bekanntmachung: 21/BZP-U.500.8/2021/KB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

— stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

— komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

— zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

— włączona obsługa JavaScript,

— zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

— platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,

— oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 060-148357

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 14/05/2021
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 04/08/2021

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 11/08/2021

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 07/05/2021
Ortszeit: 12:10
muss es heißen:
Tag: 14/05/2021
Ortszeit: 12:10
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: