Bauleistung - 221629-2021

04/05/2021    S86

Ungarn-Budapest: Bau von Bühnen

2021/S 086-221629

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: AK27338
Postanschrift: Dózsa György út 41.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1146
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Márkus Csaba
E-Mail: kozbeszerzes.opera@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ligetbudapest.hu
Adresse des Beschafferprofils: https://ligetbudapest.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45237000 Bau von Bühnen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45237000 Bau von Bühnen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1061 Budapest, Andrássy út 22.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

A színpadtechnológiai (színpadgépészeti) berendezések korszerűsítéséhez tartoznak az alábbi elemek:

1 - Alsógépezeti egységek megújítása

A jelenlegi alsógépezeti egységek cseréje, korszerűsítése történik a színpadtéren és a zenekari árokban

2 - Hátsószínpadi forgó besüllyesztése

A jelenlegi hátsó színpadon meglévő önálló forgószínpad nem süllyeszthető be a színpad szintjébe és ezt a funkciót meg kell oldani, ehhez a födém lesüllyesztése szükséges.

3 - Főszínpadi süllyedő rendszer funkció bővítése

A jelenlegi alsógépészeti egységek cseréje korszerűsítése történik meg a színpadtéren.

A funkcióbővítés iránya kétszintes főszínpadi utcák szintjeinek változtathatósága, ezzel növelve a szcenikai lehetőségeket.

4 - Felsőgépezet megújítása

A jelenlegi felsőgépészeti egységek kiosztását megtartva korszerű berendezések telepítése szükséges. A felsőgépészeti egységek hajtását, elektronikáját, vezérlését a kötélzetekkel, ellensúlypályákkal ki kell cserélni. A jelenleg pincében berendezett elektromos helyiségben lévő elektromos egységek taposórácson történő elhelyezése. A gépházak szükséges átalakítása.

5 - Ponthúzók számának, terhelésének növelése

A ponthúzók számát 72 egységről 96 egységre kell növelni. A terhelések 150 kg/pontról 200 kg/pontra növelendők. A ponthúzók számának és terhelésnövekedésének többletterheléséből adódó acélszerkezeti átalakítások elvégzendők a ponthúzók meglévő sínjeit újakra kell cserélni.

6 - Előfüggöny mozgatás funkció bővítése

A jelenlegi előfüggöny egyfunkciós, bayreuthi mozgatását átkötési lehetőséggel görög és német mozgatással növelni kell.

7 - Nézőtér emelés gépesítése

A nézőtér kiürítését követően történő lejtős nézőtér színpadszintbe történő emeléséhez szükséges mozgató mechanizmusok, meghajtások kiépítése, elektronikai vezérlése. Az acélszerkezetek támaszai alá kiváltó szerkezetek építése.

8 - Konténer szállító berendezés, belső átalakítás

A díszletszállító konténerek színpadra történő beszállíthatóságának biztosítása. Egyedi szállító, fordító kocsi beépítése szükséges.

Fentiekben felsorolt színpadtechnológiai (színpadgépészeti) elemek tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési munkái.

A beépített eszközök kettő (2) éves - jótálláson kívüli - karbantartási feladatai.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/12/2017
Ende: 31/12/2018
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 242-502235

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: Szerződések-Sz-3766/2017
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási szerződés

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
04/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft.
Postanschrift: Gyömrői út 104.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1103
Land: Ungarn
E-Mail: tamas.mikofalvi@boschrexroth.hu
Telefon: +36 14223201
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Színpad- és Emelőgéptechnikai Kft.
Postanschrift: Budapesti u. 128.
Ort: Veresegyház
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2112
Land: Ungarn
E-Mail: horvath.norbert@szinpadtechnika.com
Telefon: +36 16143375
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Hidromatic Kft.
Postanschrift: Hajnalka u. 30.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1121
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 367 700 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A szerződés módosítás indoka:

A projekt megvalósítása során készült - a szerződésben eredetileg nem szereplő munkákat tartalmazó - (a jelen Módosítás 2. sz. mellékeltben részletesen ismertetett) YBL tervek szerinti elképzelés és annak kormány általi támogató elfogadása következtében elkészített, és Megrendelő által bemutatott tervmódosítások miatt az értékváltozással összefüggő munkák elvégzése vált szükségessé, amely nélkülözhetetlenné tette a Szerződés szerint elvégzendő munkák műszaki tartalmának szerződésmódosítás útján történő kiegészítését, illetve módosítását a Projekt befejezéséhez szükséges feladatokkal és pótmunkákkal, valamint ebből eredően a vállalkozói díj megemelését és a teljesítési határidők módosítását.

A szerződés módosítás jogalapja:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése, és a Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése alapján módosítják. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése megalapozza a jelen szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Szerződés értékének 15 %-át, valamint a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés jellegéhez.

A módosítás indoka a szerződés tartalmi elemeinek változása, amelyekkel arányos mértékben módosul a Vállalkozói Díj. A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (KÉ. 2020. évi 180. szám; 2020. szeptember 16.) szóló, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatójában foglaltak szerint a pótmunka megrendelése a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti ún. de minimis szerződésmódosításként is kezelhető. A jelen módosítás 1. sz mellékletében foglaltak alátámasztják, hogy a műszaki tartalom, valamint a teljesítési határidő változása az ellenérték változásának mértékével arányos.

A Kbt. 141. §-ának (6) bekezdése megalapozza a jelen szerződésmódosítást az újabb kötbérterhes részhatáridők és az azokhoz kapcsolódó részszámlázási lehetőségek bevezetése tekintetében. A Felek megállapítják, hogy e tekintetben a módosítás nem lényeges, figyelemmel arra, hogy

Nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

A módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy

A módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Szerződés módosítás dátuma: 2021. április 22.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45237000 Bau von Bühnen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45237000 Bau von Bühnen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1061 Budapest, Andrássy út 22.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

A színpadtechnológiai (színpadgépészeti) berendezések korszerűsítéséhez tartoznak az alábbi elemek:

1 - Alsógépezeti egységek megújítása

A jelenlegi alsógépezeti egységek cseréje, korszerűsítése történik a színpadtéren és a zenekari árokban

2 - Hátsószínpadi forgó besüllyesztése

A jelenlegi hátsó színpadon meglévő önálló forgószínpad nem süllyeszthető be a színpad szintjébe és ezt a funkciót meg kell oldani, ehhez a födém lesüllyesztése szükséges.

3 - Főszínpadi süllyedő rendszer funkció bővítése

A jelenlegi alsógépészeti egységek cseréje korszerűsítése történik meg a színpadtéren.

A funkcióbővítés iránya kétszintes főszínpadi utcák szintjeinek változtathatósága, ezzel növelve a szcenikai lehetőségeket.

4 - Felsőgépezet megújítása

A jelenlegi felsőgépészeti egységek kiosztását megtartva korszerű berendezések telepítése szükséges. A felsőgépészeti egységek hajtását, elektronikáját, vezérlését a kötélzetekkel, ellensúlypályákkal ki kell cserélni. A jelenleg pincében berendezett elektromos helyiségben lévő elektromos egységek taposórácson történő elhelyezése. A gépházak szükséges átalakítása.

5 - Ponthúzók számának, terhelésének növelése

A ponthúzók számát 72 egységről 96 egységre kell növelni. A terhelések 150 kg/pontról 200 kg/pontra növelendők. A ponthúzók számának és terhelésnövekedésének többletterheléséből adódó acélszerkezeti átalakítások elvégzendők a ponthúzók meglévő sínjeit újakra kell cserélni.

6 - Előfüggöny mozgatás funkció bővítése

A jelenlegi előfüggöny egyfunkciós, bayreuthi mozgatását átkötési lehetőséggel görög és német mozgatással növelni kell.

7 - Nézőtér emelés gépesítése

A nézőtér kiürítését követően történő lejtős nézőtér színpadszintbe történő emeléséhez szükséges mozgató mechanizmusok, meghajtások kiépítése, elektronikai vezérlése. Az acélszerkezetek támaszai alá kiváltó szerkezetek építése.

8 - Konténer szállító berendezés, belső átalakítás

A díszletszállító konténerek színpadra történő beszállíthatóságának biztosítása. Egyedi szállító, fordító kocsi beépítése szükséges.

Fentiekben felsorolt színpadtechnológiai (színpadgépészeti) elemek tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési munkái.

A beépített eszközök kettő (2) éves - jótálláson kívüli - karbantartási feladatai.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 06/12/2017
Ende: 31/12/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 813 865 400.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft.
Postanschrift: Gyömrői út 104.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1103
Land: Ungarn
E-Mail: tamas.mikofalvi@boschrexroth.hu
Telefon: +36 14223201
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Színpad- és Emelőgéptechnikai Kft.
Postanschrift: Budapesti u. 128.
Ort: Veresegyház
NUTS-Code: HU12 Pest
Postleitzahl: 2112
Land: Ungarn
E-Mail: horvath.norbert@szinpadtechnika.com
Telefon: +36 16143375
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Hidromatic Kft.
Postanschrift: Hajnalka u. 30.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1121
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2.1 Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítottan:

Első (kötbérterhes) részteljesítési határidő: jóváhagyott bírálati terv átadása Megrendelő részére, legkésőbb a szerződéskötést követő – felsőgépészeti terv esetében 60 napon, alsógépészeti terv esetében 90 napon – belül, amennyiben Megrendelő a Vállalkozó által készített jóváhagyási terveket az átvételtől számított 7 napon belül jóváhagyja.

Vállalkozó a 4. számú szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti feladatait az ott meghatározott kötbérterhes részteljesítési határidőkben köteles maradéktalanul, a jelen Szerződésnek megfelelően teljesíteni.

Vállalkozó a vasfüggöny kasírozására alkalmas kivitelezését legkésőbb 2021.11.15-re, mint kötbérterhes határidőre köteles maradéktalanul és a jelen Szerződésnek megfelelően elvégezni.

Végteljesítési határidő: 2021. december 31. napja (sikeres műszaki átadás-átvétel), amennyiben

2.1.1. Felek 2021. május 31. napjáig a 4. számú szerződésmódosítás 1.3. pontja szerinti jegyzőkönyvet felveszik vagy Megrendelő a munkavégzés megkezdését – az 1.3 pontban foglat feltételek elmaradásából eredő minőségi hibák esetleges megjelenése esetére a hátrányos következmények alól Vállalkozót mentesítve – elrendeli.

Amennyiben a fenti 2.1.1. pont szerinti feltétel 2021. május 31. napjáig nem teljesül, úgy a 2.1 pontban meghatározott végteljesítési határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik.

Feltételes (opció) mennyiség Megrendelő általi lehívásának határideje legkésőbb 2017. szeptember 1.

Feltételes (opció) mennyiség Vállalkozó általi teljesítésének határideje legkésőbb a végteljesítési határidő utolsó napja.

Megrendelő jogosult a feltételes (opció) mennyiséget (munkarészeket) egyben vagy részleteiben is megrendelni.”

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén mindösszesen nettó 6 813 865 400 Ft, azaz nettó Hatmilliárd-nyolcszáztizenhárommillió-nyolcszázhatvanötezer-négyszáz forint vállalkozói díjra jogosult, mely tartalmazza a feltételes mennyiség (opció) nélküli vállalkozói díját, amely nettó 6 655 865 400 Ft, azaz nettó Hatmilliárd-hatszázötvenötmillió- nyolcszázhatvanötezer-négyszáz forint és tartalmazza továbbá a feltételes mennyiség (opció) vállalkozói díját, amely nettó 158 000 000 Ft, azaz Egyszázötvennyolcmillió forint.”

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.7. pontját az alábbi 3.7.1. ponttal egészítik ki:

„3.7.1. Vállalkozó a 4. számú szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerinti feladatai tekintetében az ott meghatározott ütemezés szerint, az adott feladat teljesítését követően jogosult részszámláit kiállítani azzal, hogy a szerződés 3.7 pontjában rögzített számlázási ütemezés a szerződés eredeti vállalkozói díjösszege tekintetében továbbra is irányadó.”

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 9.13. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Teljesítési biztosíték:

Megrendelő a Kbt. 134. §-ának (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a feltételes mennyiség (opció) nélküli nettó vállalkozói díj – tartalékkeret nélküli – összegének 5 %-a, azaz 332 793 270 forint.”

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírással egészül ki.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Lásd VI.3) További információk pontja!

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 367 700 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 813 865 400.00 HUF