Varer - 221660-2021

04/05/2021    S86

Danmark-København: Lægemidler

2021/S 086-221660

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Joint Nordic procurement 2022

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros vil om kort tid udbyde en række lægemidler i et fælles nordisk samarbejde med LIS i Norge og Landspitali i Island.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Amgros gennemfører i samarbejde med LIS i Norge og Landspitali i Island et udbud på udvalgte dispenseringsformer af følgende ATC-koder: A04AA01, J01CA01, J01DC02, J01DD02, J01DD04, J01DH02, J01GB03, J01MA02, J01XA01, J01XD01, L01BA01, L01XX35, N02BE01.

Evalueringen af tilbuddene vil være på baggrund af kriterierne: Pris, miljø og forsyningssikkerhed.

Som tidligere annonceret, forventes indkøbsstart pr. 1. april 2022. Indkøbsperioden vil være fra 1. april 2022 til 31. marts 2024 med mulighed for forlængelse.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Amgros, LIS og Landspitali har tidligere annonceret og afholdt dialogmøde den 15. december 2020. Referat og supplerende oplysninger fra dette møde er tilgængeligt på Amgros' leverandør- og udbudsportal.

Den 6. maj 2021 afholder Amgros orienteringsmøde for lægemiddelleverandører. Det er muligt at tilmelde sig orienteringsmødet via e-mailadressen amgros@amgros.dk Mødet bliver optaget, og optagelsen uploades efterfølgende på leverandør- og udbudsportalen. Det er Amgros’ hensigt, at optagelsen vil være tilgængelig, indtil udbuddet er afsluttet.

I relation til pkt. II.1.6) bemærkes, at kontrakten muligvis vil blive opdelt i delkontrakter.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021