Lieferungen - 221671-2021

04/05/2021    S86

Suomi-Pori: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

2021/S 086-221671

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0825915-6
Postiosoite: Sairaalantie 3
Postitoimipaikka: Pori
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
Postinumero: FI-28500
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kimmo Nordström
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@satasairaala.fi
Puhelin: +358 447079550
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.satshp.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/8367/984f63e9cdad88036edca6ee3fedfd87
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/8367/984f63e9cdad88036edca6ee3fedfd87
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tuoreet hedelmät ja kasvikset sekä esikäsitellyt kasvikset (DPS) (osallistumispyyntö)

Viitenumero: 21-45
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä on pyyntö osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä Tuoreet hedelmät ja kasvikset, esikäsitellyt kasvikset -hankintaan yhden (1) vuoden ajaksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 165 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196 Satakunta
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satasairaala

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme osallistumishakemuksia elintarvikkeiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Hankinnan kohteena DPS:n sisällä ovat tuoreet hedelmät ja kasvikset sekä esikäsitellyt kasvikset.

DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.

DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 165 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2021
päättymispäivä: 30/04/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/05/2021
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/05/2021

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/52555/notice/72025

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/04/2021