A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 221682-2022

27/04/2022    S82

Magyarország-Budapest: Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások

2022/S 082-221682

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274521
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MotoGP lőszermentesítés

Hivatkozási szám: EKR001332892021
II.1.2)Fő CPV-kód
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hajdúnánás MotoGP Versenypálya és Multifunkciós Autó -Motorsport komplexum beruházáshoz kapcsolódóan, műszeres talajvizsgálat és robbanószerkezet-felderítési munkálatok elvégzése az alábbiak szerint:

Hajdúnánás külterületén 500 ha nagyságú területen műszeres talajvizsgálat és robbanószerkezet-felderítési munkálatok elvégzése, az alábbiak szerint:

A munkaterület kitűzése beazonosítható karókkal.

A mentesítésre kijelölt munkaterület felszínének talajszondával történő átvizsgálása, a felszín alatt fekvő beágyazott testek (feltételezett robbanószerkezetek) helyének felkutatása.

A felszín alatt fekvő beágyazott testek (feltételezett robbanószerkezetek) helyének feltárása. Az előtalált robbanószerkezet(ek) 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerinti kezelése. (Az előtalált robbanószerkezet(ek) beazonosítási helyzetbe hozása, beazonosítása, repeszvédelem biztosítása, az előtalálási hely megjelölése, bejelentés megtétele a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére az Országos Műveletirányító Központ és a területileg illetékes rendőrkapitányság bevonásával).

Az átvizsgálás során előtalált robbanószerkezet(ek) megsemmisítése és/vagy elszállítása a 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján, amely a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatának a hatásköre. Műszeres átvizsgálás mélysége 5 méter, Ajánlatkérő elvárja az ilyen mélységig történő átvizsgálást.

A munkaterületen egyéb fémtárgyak előkerülése esetén azok eltávolítása nem szükséges, nyertes Ajánlattevő feladata kizárólag a műszeres talajvizsgálat és robbanószerkezet-felderítési munkálatok elvégzésére vonatkozik.

A munkaterületen a vegetáció eltávolítása adott esetben szükségessé válhat, tekintettel a teljesítési időszakra.

Az elvégzett munkáról elektronikus formátumú helyszínrajz készítése szükséges a robbanószerkezet-mentes területekről, továbbá „Tanúsítvány” készítése (angol és magyar nyelven), arról, hogy az átvizsgált terület robbanószerkezet-mentes.

Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő megrendelésében meghatározott helyszínen és terület nagyságon kell a munkát elvégeznie összesen 500 ha nagyságú területen, a nettó 190 millió Ft összegű fedezet kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapos időtartamig.

A szerződés egységáras.

A teljes keretösszeg felhasználása Megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége. Megrendelő a keretösszeg 75%-ának erejéig vállal felhasználási kötelezettséget. Megrendelő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.

A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg - az opciós jog érvényesítésén túl - maximum a nettó 190 millió Ft 20 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A keretösszeg emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 148 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Hajdúnánás külterület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hajdúnánás MotoGP Versenypálya és Multifunkciós Autó -Motorsport komplexum beruházáshoz kapcsolódóan, műszeres talajvizsgálat és robbanószerkezet-felderítési munkálatok elvégzése az alábbiak szerint:

Hajdúnánás külterületén 500 ha nagyságú területen műszeres talajvizsgálat és robbanószerkezet-felderítési munkálatok elvégzése, az alábbiak szerint:

A munkaterület kitűzése beazonosítható karókkal.

A mentesítésre kijelölt munkaterület felszínének talajszondával történő átvizsgálása, a felszín alatt fekvő beágyazott testek (feltételezett robbanószerkezetek) helyének felkutatása.

A felszín alatt fekvő beágyazott testek (feltételezett robbanószerkezetek) helyének feltárása. Az előtalált robbanószerkezet(ek) 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerinti kezelése. (Az előtalált robbanószerkezet(ek) beazonosítási helyzetbe hozása, beazonosítása, repeszvédelem biztosítása, az előtalálási hely megjelölése, bejelentés megtétele a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére az Országos Műveletirányító Központ és a területileg illetékes rendőrkapitányság bevonásával).

Az átvizsgálás során előtalált robbanószerkezet(ek) megsemmisítése és/vagy elszállítása a 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján, amely a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatának a hatásköre. Műszeres átvizsgálás mélysége 5 méter, Ajánlatkérő elvárja az ilyen mélységig történő átvizsgálást.

A munkaterületen egyéb fémtárgyak előkerülése esetén azok eltávolítása nem szükséges, nyertes Ajánlattevő feladata kizárólag a műszeres talajvizsgálat és robbanószerkezet-felderítési munkálatok elvégzésére vonatkozik.

A munkaterületen a vegetáció eltávolítása adott esetben szükségessé válhat, tekintettel a teljesítési időszakra.

Az elvégzett munkáról elektronikus formátumú helyszínrajz készítése szükséges a robbanószerkezet-mentes területekről, továbbá „Tanúsítvány” készítése (angol és magyar nyelven), arról, hogy az átvizsgált terület robbanószerkezet-mentes.

Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő megrendelésében meghatározott helyszínen és terület nagyságon kell a munkát elvégeznie összesen 500 ha nagyságú területen, a nettó 190 millió Ft összegű fedezet kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapos időtartamig.

A szerződés egységáras.

A teljes keretösszeg felhasználása Megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége. Megrendelő a keretösszeg 75%-ának erejéig vállal felhasználási kötelezettséget. Megrendelő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.

A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses keretösszeg - az opciós jog érvényesítésén túl - maximum a nettó 190 millió Ft 20 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet. A keretösszeg emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki összesen minimum 300 ha területen végzett műszeres talajvizsgálat és robbanószerkezet-felderítési munkálatok elvégzésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg - nettó 190 000 000 Ft - +30 %-os mértékében opciót határoz meg. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett, a tételes ártáblázatban szereplő munkákat az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltételek szerint teljesíteni. Az opció lehívásának határideje és rendje: Az opcionális mennyiség igénybevételére Ajánlatkérő döntésétől függően a szerződés időtartama alatt bármikor sor kerülhet. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 250-662637
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

MotoGP lőszermentesítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Tornádó Trade 2000 Műszaki tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11835208243
Postai cím: Vágóhíd Utca 60. III. lh. II. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: berente@hu.inter.net
Telefon: +36 14550053
Fax: +36 14550148
Internetcím: http://www.tt2000.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodéziai kitűzés, zöldfelület-kezelés (aljnövényzet-irtás, bozót- és cserjeirtás), lőszerfelkutatás, műszeres talajvizsgálat, robbanószerkezet felkutatása, gépi földmunka.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Jelen szerződés egységáras elszámolású. A hirdetmény II.1.7) és V.2.4) pontjában szereplő érték a nyertes ajánlattevő ajánlata szerinti képzett ajánlati ár, mely az ártáblázat beárazásával, a súlyszámok figyelembevételével került meghatározásra. A szerződés keretösszege nettó 190 millió forint, mely a Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel - az opciós jog érvényesítésén túl - maximum 20 % erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet.

Ajánlattevők:

1. Tornádó Trade 2000 Kft. (1097 Budapest, Vágóhíd utca 60. III. lh. II. em. 8.)

Adószám: 11835208243

2. PRESIDENTE Oktatási, Kiképzési, Információs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Rákospatak utca 55.)

Adószám: 12064452242

3. El-Ká Tűzszerész Szolgáltató Kft.(5600 Békéscsaba, Péky utca 3.)

Adószám: 22635796204

4. Nemes és Társa Harcieszköz-elhárító és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1.)

Adószám: 12377194242

5. Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1147 Budapest Öv Utca 189/A.)

Adószám: 14894547242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/04/2022