Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 221785-2015

Normál nézet megjelenítése

27/06/2015    S122

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2015/S 122-221785

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosító szám: AK21872
Postai cím: Salgótarjáni út 12–14.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Címzett: Görözdi György, MTK Kiemelt Beruházások Projekt Igazgató
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Telefon: +36 14606993
Fax: +36 14606993

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Varga Krisztián
E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961009
Fax: +36 17961001
Internetcím: www.provitalzrt.hu

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Varga Krisztián
E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961009
Fax: +36 17961001
Internetcím: www.provitalzrt.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Alkotás u. 53., E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Varga Krisztián
E-mail: varga.krisztian@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961009
Fax: +36 17961001
Internetcím: www.provitalzrt.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: egyesület
I.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
MTK Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó részletes kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, és a stadion teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 1087 Budapest, Törökbecse utca 20. szám alatti, 38852/6 hrsz. A telek a Hungária körút, Százados út, Sport utca, Törökbecse utca és Salgótarjáni út által lehatárolt terület, ahol korábban is az MTK stadionja működött.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
MTK Hidegkuti Nándor Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó részletes kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, és a stadion teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45212224 Stadion építése, 45212200 Sportlétesítmények kivitelezése, 71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az új 5000-5500 fő befogadóképességű, fedett lelátójú, UEFA 3-as kategóriájú MTK Hidegkuti Nándor Stadion teljes körű kivitelezési munkálatai elvégzése, és a kivitelezéshez szükséges részletes kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek (beleértve az ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is) beszerzése. A teljesítés egységes feladatként, vállalkozási szerződés keretében történik. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
A beruházást a 269/2014 (XI.4) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Az MTK a korábbi labdarúgó-stadion teljes bontását követően újjá kívánja építeni a vagyonkezelésében lévő, 1087 Budapest, Törökbecse utca 20. szám alatti, 38852/6 hrsz.-ú. ingatlanon lévő Hidegkuti Nándor Stadiont (a meglévő stadion bontás a vállalkozási szerződés hatályba lépésének időpontjára lezárul, azt az ajánlatkérő külön eljárás keretében végeztette el). Az új stadion kivitelezését az engedélyezési tervdokumentáció, építési engedély, valamint a műszaki követelményrendszer előírásai határozzák meg. A megrendelői igények a korszerű 5 000-5 500 közötti néző befogadására képes labdarúgó létesítmény mellett kiterjednek az alábbiakra:
— a hozzá kapcsolódó környezetrendezésre, közlekedési és közmű infrastruktúrára, kertépítésre, parkoló létesítésre,
— az MTK egyes szervezetei elhelyezését szolgáló igazgatási központra (irodák, tárgyalók)-az MTK sportolói számára létrehozandó sportolói funkciójú területekre (öltözők, különböző kiszolgáló helyiségek)
— az MTK szurkolói, támogatói számára létrehozandó kulturális, kiszolgáló és vendéglátó területekre (MTK Memorial, Shop, söröző, kávézó, büfék, jegypénztárak, vizesblokkok)
— kiemelt vendégek számára kialakított VIP rendezvényterekre, közösségi terekre, Skyboxok-ra
— média, sajtó számára kialakított területekre (konferenciaterem, munkahelyek)
— üzemeltetéshez kapcsolódó terekre

ami összességében 11 008 m2 beépített szintterület.

Főbb munkanemek és mennyiségek a következőek (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza):
— Tereprendezés, és terepszint alatti szerkezetek bontása 8 500 m3
— Földkiemelés (alapozási sík kialakítása, alapozás kialakítása) 30 000 m3
— Feltöltés, tükör kialakítás 28 500 m2
— Helyszíni betonozási munkák, alapok készítése 9 000 m3
— Vasszerelési munkák, alapozás 250 t
— Előregyártott vasbetonszerkezetek építése 2 500 m3
— Helyszíni betonozási munkák, szerkezetépítés 2 800 m3
— Rácsostartó építés 245 t
— Membrán fedés építés 9 000 m2
— Kőműves munkák és szárazépítés 11 500 m2
— Szigetelési munkák 38 000 m2
— Homlokzatképzési munkák (függönyfallal együtt) 10 300 m2
— Burkolás 15 200 m2
— Nyílászáró szerelés 220 db
— Akadálymentesítés
— Emelőberendezések 4 db
— Gépészet
— vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés
— szellőzés, hűtés-fútés
— gázellátás
— tűzivíz rendszer
— Erősáramú rendszerek
— Gyengeáramú rendszerek
— Stadiontechnológia
— 1db játéktér + funkcióhoz tartozó infrastruktúra 105x68 m
— óriás LED eredményjelző 65 m2 2 db
— fűtött kispadszékek 38 db
— Lelátó felszerelések
— székek 5 300 db
— korlátok 530 fm
— Környezetrendezés, útépítés
— Nagyteherbírású utak 2 700 m2
— Belső személyautó teherbírású utak 4 700 m2
— Járdák 340 m2
— Szegélyek 1 240 fm
— Külső világítás 96 db
— Cserje rézsűs felületeken 1 000 m2
— Fa 89 db
— Kerítés 575 fm
Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlattételi dokumentáció részeként átadásra kerül.
A kiviteli terveket, valamint a megvalósulási tervdokumentációt papír alapon 3 példányban (2 példány Ajánlatkérő, 1 példány tervellenőr), továbbá 1 példány elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) köteles nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint leszállítani. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik. Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak figyelembevételével. A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete előírásainak.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az ajánlati felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 3 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-a szerint használható fel. A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 360 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a teljesítés során megvalósítandó tervezési és kivitelezési szakaszokhoz kíván kötbérterhes részteljesítési határidőket és ahhoz kapcsolódó szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (kötbéreket) rendelni.
A kötbérterhes teljesítési szakaszok és határidők az alábbiak:
1.) A Megrendelőnek és az általa kijelölt tervellenőr részére az alapozási kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 30. naptári nap.
2.) A Megrendelőnek és az általa kijelölt tervellenőr részére a vasbeton- és acélszerkezetek kiviteli tervdokumentációja átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 90. naptári nap.
3.) A Megrendelőnek és az általa kijelölt tervellenőr részére a belsőépítészeti tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 140. naptári nap.
4.) A Megrendelőnek és az általa kijelölt tervellenőr részére a teljes körű kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 150. naptári nap.
5.) Alapozási munkák készre jelentésének részhatárideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 115. naptári nap.
6.) Vasbeton és acélszerkezetek készre jelentésének részhatárideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 255. naptári nap.
7.) Játéktér pályaszerkezet (beleértve a pályafüvesítést is) készre jelentésének részhatárideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 310. naptári nap.
8.) Külső munkák, környezetrendezés, útépítési feladatok, közműbekötések, elektromos bekötések készre jelentésének részhatárideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 352. naptári nap.
9.) A véghatáridő: (hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárása és birtokbaadás időpontja) a szerződés mindkét fél általi aláírástól számított max. 360. nap. A véghatáridő utolsó napjára a nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel (Építtetővel) együttműködésben megszerezni a nem jogerős használatba vételi engedély(ek)et, továbbá szükséges a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, a megvalósulási tervdokumentáció átadása, valamint a sikeres birtokbaadás. Az üzemelést és a használatot nem zavaró hiba és hiányok javítása ezt követően is folyhat, a Felek által a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített feltételek alapján.
Az egyes szakaszokhoz kapcsolódó pontos műszaki tartalmat (alapozási kivitelei tervek, vasbeton- és acéleszerkezetek kiviteli tervei, teljeskörű kiviteli tervdokumentáció átadása, stb.) Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírás részében definiálta. A fentiekben szereplő határidők a felsorolt teljesítési szakaszokra vonatkozó legvégső teljesítési határidőket jelentik, amik elmulasztása a késedelmi kötbér alkalmazását vonja maga után. A részhatáridő(k) nem teljesítésére vonatkozó késedelmi kötbér azonban csak abban az esetben kerül érvényesítésre, ha a véghatáridőre a nyertes ajánlattevő nem teljesít szerződésszerűen. Az Ajánlatkérő minden egyes részteljesítés vonatkozásában előteljesítést elfogad. A teljes egyértelműség kedvéért a fentiekben hivatkozott összes teljesítési szakaszba (beleértve a végteljesítést is) tartozó feladatok abban az esetben minősülnek a vonatkozó kötbérterhes részhatáridőre szerződésszerűen teljesítettnek, amennyiben a vonatkozó, kötbérterhes részhatáridőre (vagy véghatáridőre) az Ajánlatkérő az érintett teljesítési szakaszba tartozó ajánlattevői szolgáltatásokat a vállalkozási szerződés szerinti, vonatkozó átadás-átvételi eljárásrend keretében a készre jelentést elfogadta.
Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Ennek megfelelően Ajánlatkérő késedelmi kötbért határoz meg a szerződésben foglalt teljesítési – rész és véghatáridők késedelmes teljesítésére vonatkozóan, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít.
A késedelmi kötbért a szerződés teljesítése során felmerülő részhatáridők vonatkozásában a véghatáridő elmulasztása esetén érvényesíti az Ajánlatkérő.
A késedelmi kötbér alapja a fentiekben hivatkozott részhatáridők közül az 1., 2., 3. és 4. valamint a 9. (az első, második, harmadik és negyedik, valamint a kilencedik) részhatáridő esetében a tartalékkeret nélkül számított teljes, nettó szerződéses ellenérték.
Az összes többi részhatáridő (a teljes egyértelműség kedvéért az 5., 6., 7. és 8., vagyis ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik részhatáridők) esetében a kötbér alapja a tartalékkeret nélkül számított teljes, nettó szerződéses ellenértéknek a késedelemmel érintett részhatáridőben teljesítendő szolgáltatásokra eső része. A késedelmi kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5 %-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1 %-a (egy százalék). A késedelmi kötbér összesített, maximális mértéke a tartalékkeret nélkül számított teljes, nettó szerződéses ellenérték 20 %-a (húsz százalék).
Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított (rész)számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő abban az esetben érvényesíti, ha a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős.
A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj (teljes nettó szerződéses ellenérték) 15 %-a (tizenöt százaléka).
Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. Megrendelő a kötbéren felül jogosult mindazon kárának követelésére, amely máshonnan nem térül meg.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel (a fentiekben meghatározott 9. – kilencedik – teljesítési szakasz szerződésszerű teljesítése) napjától számított 36 (harminchat) hónap időtartamra a szerződésben foglalt valamennyi munkára teljeskörű jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől kell rendelkezésre állnia, azt a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napjáig kell érvényben lennie. A szerződés nyertes ajánlattevő általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére ajánlatkérő a teljesítési biztosíték terhére a szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: Ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A jólteljesítési biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában (a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában) kell a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon rendelkezésre bocsátani, és a jótállási kötelezettség lejártáig érvényességét fenn kell tartani.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Előleg-visszafizetési biztosíték: Amennyiben a Nyertes ajánlattevő előleget igényel, arra akkor jogosult, ha az előleggel azonos mértékű biztosítékot nyújt. Mértéke tehát az előleg teljes összegével megegyezik. A nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes visszafizetéséig, illetőleg elszámolásáig rendelkezésre kell állnia. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha nyertes ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással, forintban kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőben, figyelembe véve a Kbt. 130. § (3), (5) és (6) bekezdéseit és 131. § szakaszát és a 306/2011 Kormányrendelet 12- 14. § szakaszait, valamint a szerződésben részletesen meghatározottakat.
A teljesítés igazolására a Kbt. 130.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.
Az ajánlattétel, az elszámolás a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az építési beruházás túlnyomó részben állami támogatásból valósul meg, továbbá a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet alapján az építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.
A beszerzés részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából valósul meg a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r., a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet, a 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás és a 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján. A támogatási összeg forrása: a 2013. évi CCXXX. törvény 1. sz. Melléklete, XX. fejezet, 20/24/14/10 Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” fejezeti kezelésű előírányzat Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” megnevezésű részfeladat.
A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az alábbiak szerint tudja biztosítani:
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján maximum a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő számára. Az előleg igénybevételének feltétele az igénybe venni kívánt előleg mértékével azonos mértékű, feltétel nélküli előleg visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Nyertes ajánlattevő – választása szerint – teljesítheti az igényelt előleg összegével megegyező összegű, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában említett biztosítékok bármelyikének rendelkezésre bocsátásával. Az előleg kifizetésének a feltétele a biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti határidőben történik, feltéve, hogy a kifizetés egyéb feltételei teljesültek. Az előleget az Ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt, az eredeti példányban benyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékkal egy időben, legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül (jogvesztő határidő) kell benyújtani.
Az előlegként kifizetett összeg az utolsó 3 részszámlában kerül elszámolásra. A végszámlában előleg nem számolható el.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához (készültségéhez) igazodóan, minden esetben az Ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, havonta utólag egy darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint:
Részszámlák:
Részszámla havonta a műszaki előrehaladás arányában utólag, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően nyújtható be. A részszámla benyújtásának feltétele továbbá, hogy annak minimális értéke nem lehet kisebb, mint a tartalékkeret nélkül számított nettó ajánlati ár 0,5 %-a.
Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál, de nem lehet magasabb a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított értékének 90 százalékánál. A teljesítéskor felhasznált tartalékkeret összege csak a végszámlában számolható el. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A Nyertes ajánlattevőnek az ajánlatban becsatolandó Építési és tervezési minőség- és folyamatbiztosítási terve a fentiekkel összhangban kell, hogy benyújtásra kerüljön.
Műszaki előrehaladás (beleértve a tervezési szakaszt is) alatt Ajánlatkérő a Vállalkozó, által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, a műszaki ellenőrök által elfogadott építőipari teljesítmény – az ajánlatba becsatolt, árazott költségvetési tételekkel beárazott – nettó értékének a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díjhoz viszonyított arányát érti.
Végszámla benyújtására valamennyi tevékenység elvégzését, szerződésszerű teljesítését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása és a megvalósulási tervdokumentáció átadása után van lehetőség a birtokbaadást követően. Nyertes ajánlattevő az építményre kiadott nem jogerős használatba vételi engedély Ajánlatkérő általi kézhezvételét követően, de nem korábban, mint a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének fennmaradó minimum 10 %-áról, valamint az esetlegesen felhasznált, a nettó vállalkozási díj maximum 3 %-ának megfelelő összegű tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről számlát benyújtani, amely egyben végszámlának is minősül.
Tartalékkeret: A tartalékkeret (kizárólag feltételesen, a vállalkozási szerződésben rögzített szabályok szerint felhasználható összeg) mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 3 %-a. A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit részletesen a dokumentáció tartalmazza (szerződéstervezet). A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel a dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 125. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlatkérő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nyilatkozik arról, hogy a 312/2012. (XI. 8.) – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Kormány. rendelet alapján a stadion kivitelezése építési engedélyezési eljárás köteles, amelynek megfelelően az általános forgalmi adót az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a szolgáltatás igénybevevője fizeti. Nyertes ajánlattevő a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (7) bekezdése alapján köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, továbbá a számla az ÁFA tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27.§-a alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolás módja:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8.§ 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban a Kbt. által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) – d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Fentiekre tekintettel ajánlattevő csatoljon ajánlatában egy nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatában megjelölt mely gazdasági szereplők fognak építőipari kivitelezési tevékenységet végezni, és adja meg ezen szervezetek regisztrációs/nyilvántartási számát.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
A kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.) közzétett „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 év (24 hónap) valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
— pénzforgalmi számla száma,
— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
— a pénzforgalmi számlán a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 2 évben (24 hónapban) volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
P/2. – P/3.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd – a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). A beszámolónak elég a mérleg és az eredmény-kimutatás részét benyújtani, ajánlatkérő a kiegészítő melléklet benyújtását nem kéri. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket. (Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés)
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/4.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a jelen ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző kettő üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszak közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző kettő üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének, illetve közbeszerzés tárgya – magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenység – szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (4a) bekezdése alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített fenti – III.2.2. pontban foglalt – előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a – III.2.2. pontban – fentiek szerint, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fentiek szerint, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetben támaszkodhat:
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2.
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
P/3.
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlattevőnek vagy jogelődjének a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti év bármelyikében saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőkéje.
(P/2.; P/3. vonatkozásában, a Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés fennállása esetében: Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a 3 500 000 000 HUF-ot.)
P/4.
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző kettő üzleti év összességében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 4 700 000 000 HUF-ot, illetve a jelen ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző kettő üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 3 500 000 000 HUF összeget.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint, a P/1.-P/3. pontokban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P/4. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben (60 hónap) befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen (szerződésnek és az előírásoknak megfelelően) teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény jelen felhívás III.2.3. M/1. pontja szerint meghatározott pontos számát (M/1.1. a-e – M/1.2.).
Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az ellenszolgáltatás összegét (nettó Ft), a referencia tárgyát (az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), a teljesítés idejét (év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A vonatkozó referencia igazolásból derüljenek ki a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti elfogadhatóságához szükséges adatok, feltételek. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére az ajánlati felhívás feladását (felhívás VI.5. pontja) megelőző 60 hónapban került sor.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M/2.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének d) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat a jelen ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó kettő évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról.
M/3.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – nevét, képzettségét, szakmai tapasztalatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. Így ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben az M/3.2. – M/3.10. pontok tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
A szakmagyakorlási jogosultságot – amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni.
Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
Egy szakember az M/3.1. – M/3.13. alkalmassági minimumkövetelmények közül csak egy minimumkövetelménynek való megfelelés céljából jelölhető meg!
M/4.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi irányítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány (egyszerű másolatának) csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fentiek szerint, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1a) bekezdése alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített fenti – III.2.3. pontban foglalt – előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a – III.2.3. pontban – fentiek szerint, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 55. §(4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M/1.
a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkákkal:
M/1.1. – összesen legalább nettó 3 500 000 000 HUF értékű magasépítési létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely az alábbi munkarészeket tartalmazta:

a – minimum bruttó 7500 m2 alapterületű létesítmény építését;

b – minimum 3 500 fő befogadására alkalmas létesítmény, ahol minimum 3 500 db ülőhely kialakításra került;
c – minimum 3 000 m3 előre gyártott és/vagy helyszíni vasbeton szerkezetet;
d – minimum 150 tonna acél szerkezetet;
e – minimum 3 000 m2-nyi sportpálya pályafelületének kialakítását;
Az M/1.1. pontban felsorolt (a-e pontok) követelményeknek való megfelelés maximum 3 szerződésből teljesíthető, azonban az előírt a-e pontok szerinti egyes minimumkövetelmények értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azokat pontonként egy szerződésből kell igazolni! A referenciák közül legalább 1 db sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítmény építésére és/vagy felújítására kell, hogy vonatkozzon és 1 db minimum nettó 3 000 000 000 HUF értékű kell, hogy legyen.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján, jelen referencia a szerződés teljesítésének kivitelezési részére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M/1.2. – legalább 1 db, legalább 3500 fő befogadó képességű, az UEFA Stadion Infrastruktúra Szabályok előírásai szerinti, legalább 3-as kategóriájú stadion előírásait és az MLSZ 2014-es infrastruktúra szabályzatának első osztályú pályára vonatkozó előírásait teljesítő labdarúgó stadion kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján, jelen referencia a szerződés teljesítésének a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M/2.
a jelen ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó kettő év (2013. és 2014.) átlagában legalább 70 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.
M/3.
legalább az alábbi szakemberekkel:
M/3.1. – 1 fő, műszaki felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik magasépítési kivitelezési munkák irányításában szerzett legalább 5 éves tapasztalattal, és aki részt vett egy legalább nettó 3 500 000 000,- Ft értékű, sikeres átadás-átvétellel lezárt magasépítési beruházás megvalósításában.;
M/3.2. – 2 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 1. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.3. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.4. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.5. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész D) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének IV. Felelős műszaki vezetés 2. Rész E) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik és legalább 3 éves (36 hónapos), gyengeáramú rendszerek (pl.: gyengeáramú automatikus tűzjelző, hangosítási rendszer, informatikai rendszer, telefonközpont, GSM hálózat, videó megfigyelő rendszer, beléptető rendszer, jegykezelő rendszer, mérkőzéselemző rendszer) kivitelezése területén szerzett gyakorlattal rendelkezik.;
M/3.6. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.7. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „K” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.8. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.9. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.10. – 1 fő szakember, aki
Végzettség: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész E) pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Szakmai gyakorlat: a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. Tervezés 2. Rész F) pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” kategóriájú építészeti-műszaki tervezési (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.;
M/3.11. – 1 fő, minőségmenedzsment és/vagy minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki magasépítési kivitelezés(ek) minőségirányításának vezetésében legalább 5 éves (60 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik.;
M/3.12. – 1 fő, környezetmérnök végzettségű szakember, aki magasépítési kivitelezésekben legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik.;
M/3.13. – 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakmérnök végzettségű, és a 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, az ajánlattétel időpontjában érvényes engedéllyel rendelkező munkavédelmi szakember, aki a munkavédelmi koordinációért felelős, és aki legalább 3 éves (36 hónapos) munkavédelmi területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/4.
magasépítési kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 70

2. 2. Építési és tervezési minőség- és folyamatbiztosítási terv. Súlyszám 20

3. 3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) (az ajánlati felhívás II.3) pontjában meghatározott időtartamhoz képest) (A Kbt. 71. § (7) szakasza alapján 30 napnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad Ajánlatkérő. 0 napos vállalás is tehető. A 0 napos vállalás esetén a ponthatár alsó határával azonos pontszámot ad Ajánlatkérő.). Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 10.8.2015 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
10.8.2015 - 11:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10.8.2015 - 11:00

Hely:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet)

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § meghatározottak szerint. Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő képviselője ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatkérő képviselője az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti közbeszerzés – a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal ajánlatkérő képviselője lehetővé teszi, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. A beérkezett ajánlatok bontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről ajánlatkérő képviselője jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.3.1) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártáig tájékoztatja ajánlattevőket az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés megküldésével.
VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

A dokumentáció elektronikus formában áll rendelkezésre és jelen ajánlati felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető térítésmentesen. A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen vehető át, a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. címén (1123 Budapest, Alkotás u. 53., E épület III. emelet), munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő napján 9:00–11:00 óráig. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő képviselője a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el, azaz az ajánlatkérő képviselője a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem fax (+36 17961001) vagy e-mail (varga.krisztian@provitalzrt.hu) útján történő megküldését követően gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről – a kérelemben megjelölt címre (e-mail címre) – munkanapokon 10:00–15:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–11:00 óráig a kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A kérelemben meg kell jelölni az ajánlattevő nevét, címét, telefonszámát, faxszámát, a kapcsolattartó nevét és e-mail címét. A kérelemben egyértelműen hivatkozni kell az eljárást megindító felhívásra (TED szám feltüntetésével és az eljárás megnevezésével). A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő átveszi a dokumentációt. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.

VI.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték
VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az első értékelési részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás. Az értékelés alapját az 1. részszempont esetében a tartalékkeret nélküli ajánlati ár nettó összege képezi. Az ajánlatkérő részére legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális száz pontot.
A 2. értékelési részszempont (Építési és tervezési minőség- és folyamatbiztosítási terv) vonatkozásában ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott módon pontozza a szakmai ajánlatokat, a Közbeszerzési Hatóság „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” 1.6.2012. napján a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában kibocsátott útmutatójának III.B. fejezet 1. pontja szerinti „pontkiosztás” módszerrel.
Ajánlattevőknek az építési és tervezési minőség- és folyamatbiztosítási terv részeként minimálisan az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk az ajánlatukban (amely dokumentumok az ajánlati dokumentációban részletesen kifejtettek szerint kerülnek értékelésre):
— Kockázat felmérési és kezelési terv;
— Organizációs terv;
— Projektvezetés és organizációs módszertani leírás;
— Megvalósulási (műszaki) sávos ütemterv a hozzárendelt pénzügyi ütemtervvel együtt
Ajánlattevőknek az Építési és tervezési minőség- és folyamatbiztosítási tervüket a 3. értékelési részszempontra tett megajánlásukkal összhangban kell elkészíteniük!
A 3. értékelési részszempont (Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap)) esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) III.A fejezet 1.bb. pontja szerinti egyenes arányosítással történik. A Kbt. 71. § (7) szakasza alapján 30 napnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad Ajánlatkérő. 0 napos vállalás is tehető. A 0 napos vállalás esetén a ponthatár alsó határával azonos pontszámot ad Ajánlatkérő. Ajánlattevőnek a 3. értékelési részszempontra tett megajánlását az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában előírt teljesítési szakaszokra meghatározott részhatáridők figyelembevételével és betartásával kell megtennie!
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok az adott értékelési részszempont súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat minősül a kedvezőbbnek.
VI.3.5) Egyéb információk:
1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban, valamint a szerkeszthető Microsoft Office Excel formátumú beárazott költségvetéssel együtt, egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) – a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve – is csatolni szükséges. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányának eltérése esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó. A csomagoláson „AJÁNLAT – MTK – Hidegkuti Nándor Stadion kivitelezési munkálatai és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése”, illetve „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell, azon egyértelműen jelölve a nemleges tartalmat ilyen esetben!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, azzal, hogy a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot az ajánlat eredeti aláírt példányban kell tartalmazza. Közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által készített -nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza minimálisan a közös ajánlatevők (konzorcium) nevét, az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását és a szerződéses árból való részesedésük mértékét, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
6) A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
7) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett lehetőséget nyújt fax ill. e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő
beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatok leadására Ajánlatkérő munkanapokon 9 és 16 óra között (ajánlattételi határidő lejártának napján 9 és 11 óra között) biztosít lehetőséget.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
9) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 67. § -a szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
11) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
12) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
13) A devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
14) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15) Irányadó Jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a jelen felhívás feladásának napján hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
16) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
17) Az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig és ajánlatok benyújtására megjelölt helyen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
18) Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés teljesítése során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérőt területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.
19) Ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi számlavezető bankjának megnevezését és bankszámlaszámát tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezetnek. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy nyilatkozat. Ha valamely bankszámla a III.2.2. – P/1. pontban meghatározott, vizsgálat alá kerülő időintervallum (a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 év (24 hónap)) egy részében volt aktív, úgy erről az időszakról szükséges becsatolni a pénzügyi intézményi nyilatkozato(ka)t. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, ajánlattevő sorolja fel ezen bankszámláit, illetve csatolja a megjelölt bankszámlák tekintetében a megfelelő tartalmú pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot figyelembe véve a felhívás III.2.2. – P/1. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket.
20) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 20 000 000 HUF, azaz húszmillió forint
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
— az ajánlatkérő 10201006-50103500-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással „MTK stadion kivitelezés – ajánlati biztosíték” -szükséges megjelölni (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának);
— feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
— bank vagy biztosító által vállalt garancia szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti bankgarancia/biztosító garancia levéllel;
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvénnyel.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot elegendő másolatban az ajánlat részeként csatolni.
A bankgarancia/biztosító garancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát tartalmaznia kell. Kbt. 59. § (4) Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti
meg. A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlat érvénytelen ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

21) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján).

22) A jelen ajánlati felhívásban előírt biztosítékok (teljesítési, jólteljesítési, előleg-visszafizetési) Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
23) Ajánlattevők kötelesek az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést hiánytalanul kitölteni (beárazni) és ajánlatukhoz – annak utolsó oldalát cégszerűen aláírva – csatolni, valamint azt elektronikus formában is csatolni a benyújtásra kerülő CD-n vagy DVD-n szerkeszthető excel formátumban. A kitöltött költségvetés az Ajánlattevő szakmai ajánlatának minősül. A beszerzés tárgyára adott szakmai ajánlat módosítására az ajánlati kötöttség beállta után nincs lehetőség (figyelembe véve ugyanakkor a Kbt. 67. § (8) bekezdésében foglaltakat)!
24) Ajánlattevőnek az ajánlatában esetlegesen előforduló üzleti titokra vonatkozóan egyértelműen nyilatkoznia kell, figyelembe véve a Kbt. 80. §-ában foglaltakat.
25) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában a mintaköltségvetésben meghatározott gyártmánytól, típustól eltérő, azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához ezen termékek listáját a mintaköltségvetés vonatkozó tételszámainak feltüntetésével külön nyilatkozatban, az egyenértékűséget igazoló dokumentummal, illetve dokumentumokkal (pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) együtt csatolni.
26) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a későbbiekben szükség esetén a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat és ezt a körülményt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette.
27) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
28) Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
29) A szerződés hatálya: A szerződés annak mindkét fél általi aláírásától lép hatályba. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja és a birtokbaadás. A Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) teljesítésének véghatárideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított maximum 360 nap, mely a nyertes ajánlattevő 3. értékelési részszempontra tett megajánlása szerint kerül véglegesen meghatározásra. A véghatáridő utolsó napjára a nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel (Építtetővel) együttműködésben megszerezni a nem jogerős használatba vételi engedély(ek)et, továbbá szükséges a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötéstől számított legkésőbb 5. munkanap.
30) Ha az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetőleg a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására, akkor e szervezetnek az alkalmasságát az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.
31) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.
32) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
33) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó és/vagy az általuk megajánlott szakember – a rendelkezésre állási nyilatkozatuk ellenére – nem állnak a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő rendelkezésére, úgy a nyertes ajánlattevő a Kbt. 128.§ (2)-(5) bekezdése alapján vehet igénybe új alvállalkozót, vagy szakembert.
34) A szerződés teljesítéséhez az alábbi létszámú és jogosultságú szakemberek szükségesek:
2 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;
2 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű építészeti tervezési jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti K (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű táj- és kertépítészeti tervezési jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű tartószerkezeti tervezési jogosultsággal rendelkező szakember.
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti G (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű építmények gépészeti tervezési szakterületére vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakember;
1 fő, felsőfokú végzettségű, a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti V (vagy hatályos átsorolás előtti) kódjelű építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakember.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa – a III.2.3) M/3 műszaki-szakmai alkalmasság alapján – bemutatott szakemberek közül a fenti pozíciókra melyeket kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakemberek, akiknél a fentiek szerint névjegyzéki jogosultság került megjelölésre a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a sorban következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést.
35) Nyertes ajánlattevő az Építési Beruházásokkal Kapcsolatos 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítását kiterjeszteni legalább 400 000 000-Ft/év és 200 000 000-Ft/káresemény mértékre és építési tevékenységgel okozott károkra kiterjedően.
A biztosítás kellő fedezetet kell, hogy nyújtson, és ki kell terjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra (tervezés és kivitelezés), a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
36) Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg – a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megkötni kívánt vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján az összegezésben megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
37) A nem Magyarországon letelepedett (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §.-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani.
38) Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez ajánlattevők számára az eljárást megindító ajánlati felhívás TED-en történő közzétételét követő harmadik szerdai napon. Amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapra. Találkozás reggel 9:00 órakor, cím: 1087 Budapest, Sport u. 2. BKV Előre SC sporttelep I. emeleti tanácsterem. A helyszíni bejárást Ajánlatkérő vagy képviselője vezeti. A bejárásról felvilágosítást a +36 709436587 telefonszámon Csajkás Tamástól lehet kérni. A találkozási időpont elmulasztása esetén nincs lehetőség a helyszíni bejáráshoz csatlakozni. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, a felmerülő kérdésekre Ajánlatkérő helyben nem ad választ, azok a Kbt. 45. § (1) bekezdése szerint kiegészítő tájékoztatás kérés formájában tehetőek föl.
39) Jótállás: Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az Ajánlatkérő által előírt 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
40) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(8) bekezdéseiben, valamint az ajánlati dokumentációban foglaltak az irányadók.
41) Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházást a 269/2014 (XI.4) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította, így az ajánlati dokumentáció az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján került elkészítésre.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.6.2015