Lieferungen - 221845-2021

04/05/2021    S86

Polen-Chrzanów: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2021/S 086-221845

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Chrzanów
Postanschrift: Chrzanów Trzeci 112
Ort: Chrzanów
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 23-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Jabłoński
E-Mail: gmina@chrzanow.eurzad.eu
Telefon: +48 158755132
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.chrzanow.eurzad.eu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://chrzanow.e-biuletyn.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na obszarze gminy Chrzanów

Referenznummer der Bekanntmachung: IZPD.271.1.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na obszarze gminy Chrzanów, która jest realizowana w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Chrzanów –etap II”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obszarze gminy Chrzanów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45315300 Stromversorgungsanlagen
45317300 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
45314320 Installation von Computerkabelnetzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Chrzanów, woj. lubelskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obszarze gminy Chrzanów, obejmująca w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez zamawiającego dokumentację techniczną 183 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami dostosowanymi do miejsca montażu, w tym:

a) 87 zestawów o mocy min. 3,105 kWp,

b) 96 zestawów o mocy min. 3,795 kWp;

2) montaż konstrukcji nośnej na dachu;

3) montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 r. modułów PV na konstrukcji;

4) montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 r, falowników/inwerterów DC/AC na konstrukcji;

5) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji PV (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm);

6) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów inwertera do rozdzielnicy elektrycznej;

7) uruchomienie układu i regulacje;

8) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami;

9) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego braku sieci internetowej u użytkownika wymogiem jest wyposażenie użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet.) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane;

10) szkolenie osób zarządzających obiektami i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postępowania;

11) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD;

12) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń;

13) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1.1 do SWZ – Dokumentacja techniczna (część 1 zamówienia – instalacje fotowoltaiczne), na którą składa się:

— projekty budowlano-wykonawcze,

— przedmiary robót.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Chrzanów –etap II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obszarze gminy Chrzanów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Chrzanów, woj. lubelskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obszarze gminy Chrzanów, obejmująca w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez zamawiającego dokumentację techniczną 177 zestawów instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) 89 zestawów instalacji kolektorów słonecznych 30/300,

b) 88 zestawów instalacji kolektorów słonecznych 40/400;

2) montaż konstrukcji wsporczej dostosowanej do miejsca montażu na budynku;

3) montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej;

4) montaż rurociągów wraz z izolacją;

5) montaż armatury kontrolno-pomiarowej;

6) montaż zasobnika solarnego;

7) uruchomienie i wykonanie rozruchu oraz przekazanie instalacji użytkownikowi;

8) przeszkolenie Użytkownika instalacji z obsługi zestawu solarnego;

9) przekazanie Użytkownikowi instrukcji obsługi zestawu solarnego.

2. Szczegółowy zakres prac (Opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1.2 do SWZ – Dokumentacja techniczna (część 2 zamówienia –kolektory słoneczne), na którą składa się:

— projekty budowlano-wykonawcze,

— przedmiary robót.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Chrzanów – etap II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na obszarze gminy Chrzanów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331110 Installation von Kesseln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Chrzanów, woj. lubelskie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę na obszarze gminy Chrzanów, obejmująca w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez zamawiającego dokumentację techniczną 30 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) 7 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. wykorzystujących biomasę – pellet o mocy nominalnej kotła 25 kW,

b) 23 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. zgazowujących drewno o mocy nominalnej kotła 25 kW;

2) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego;

3) instalacja układu sterującego;

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji;

5) napełnienie instalacji;

6) uruchomienie instalacji;

7) przeszkolenie użytkowników;

8) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej użytkownikom;

9) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów;

10) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;

11) zainstalowanie w kotłach modułów pozwalających na późniejsze objęcie ich system zarządzania energią w oparciu o technologie tik.2. szczegółowy zakres prac (Opis przedmiotu zamówienia) zawarty jest w załączniku nr 1.3 do SWZ – dokumentacja techniczna (część 3 zamówienia – kotły na biomasę), na którą składa się:

— projekty budowlano-wykonawcze,

— przedmiary robót.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Gewichtung: 40 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn.: „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy Chrzanów – etap II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

— zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

— Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

— zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia: dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 100 instalacji – w ramach maksymalnie trzech umów,

b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 100 instalacji – w ramach maksymalnie trzech umów,

c) w zakresie części 3 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 15 kotłów lub pieców c.o. – w ramach maksymalnie trzech umów.

Uwaga: w zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7–10 ustawy Pzp.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

8.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem skłania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SWZ;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7–10 ustawy Pzp

— wg załącznika nr 8 do SWZ.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

8.20. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) dokumentu wskazanego w pkt 8.3.2 ppkt 1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.3.2 ppkt 1 SWZ

— wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) dokumentów wskazanych w pkt 8.3.2 ppkt 3–5 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury:

— wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1 i 2 terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

4.8. Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) w zakresie części 1 zamówienia:

— karty katalogowe oferowanych modułów i inwerterów fotowoltaicznych podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku nr 9 do SWZ, zgodnie z pkt 1 (dla modułu) i pkt 2 (dla inwertera),

— certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,

b) w zakresie części 2 zamówienia:

— karty katalogowe oferowanych kolektorów słonecznych i zasobników solarnych podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku nr 9 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi i sprawozdaniem”, zgodnie z pkt 3 (dla kolektorów słonecznych) i pkt 4 (dla zasobników solarnych),

— certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) dla oferowanego kolektora wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

c) w zakresie części 3 zamówienia:

— karty katalogowe oferowanych kotłów na biomasę podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w załączniku nr 9 do SWZ, zgodnie z pkt 5,

— certyfikat lub świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub normy równoważnej dla oferowanego kotła wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,

— certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydany/wydane przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp,

w przypadku żądanych certyfikatów zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa wyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

W przypadku pozostałych przedmiotowych środków dowodowych zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4.8.1. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że w sytuacji, w której wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4.8.2. Postanowień pkt 4.8.1 SWZ nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.8.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

21.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ.

21.2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454–455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/06/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/09/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/06/2021
Ortszeit: 10:30
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu, dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej.

11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

— specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

— format danych oraz kodowanie miniPortal – formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

— oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

— integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku wykonawcy wysyłającego wniosek do zamawiającego, ESP zamawiającego automatycznie generuje rodzaj urzędowego poświadczenia odbioru, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

— Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

— Mozilla Firefox od wersji 15,

— Google Chrome od wersji 20.

11.10. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

11.11. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl),

— szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 11 SWZ.

12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

12.1.1. dla części 1 zamówienia: 50 000,00 PLN,

12.1.2. dla części 2 zamówienia: 30 000,00 PLN,

12.1.3. dla części 3 zamówienia: 10 000,00 PLN.

24.1. W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:

— szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ,

— szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ,

— ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]: (https://chrzanow.e-biuletyn.pl).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://chrzanow.e-biuletyn.pl).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021