Árubeszerzések - 221902-2019

14/05/2019    S92

Magyarország-Budapest: Világítástechnikai rendszerek

2019/S 092-221902

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász utca 37–39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila ezredes
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzés

Hivatkozási szám: EKR000740212018
II.1.2)Fő CPV-kód
31527260 Világítástechnikai rendszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése — Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzése — KEHOP 1.6.0_II. ütem (beszerzés azonosító: 6-84/LK/KBT/ÉBSZI/70/2018).

1. Taktikai fényelem rendszer (TALKIT) (8 klt fényelemből álló rendszer): 2 klt

2. Mobil optikai siklószögadó (TAC PAPI) rendszer, (4 db fényelemmel): 1 klt

3. Oktatás (Elméleti és gyakorlati képzés): 1 alkalom

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 39 913 386.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31527260 Világítástechnikai rendszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Mennyiségi átvétel: MH Anyagellátó Raktárbázis, Elektronikai Raktár (2100 Gödöllő, Dózsa György út 59–61.)

Oktatás: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (5008 Szolnok, Kilián út 1.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzése, az alábbiak szerint:

1. Taktikai fényelem rendszer (TALKIT) (8 klt fényelemből álló rendszer): 2 klt

2. Mobil optikai siklószögadó (TAC PAPI) rendszer, (4 db fényelemmel): 1 klt

3. Oktatás (Elméleti és gyakorlati képzés): 1 alkalom

1. Taktikai fényelemek:

— A taktikai fényelem készlet (TALKIT) tartalmazzon legalább 8 db fényelemet,

— Könnyen telepíthető és szállíthatóak legyenek,

— LED-es fényforrás

— Egyszerűen tölthető Li-ion akkumulátorral rendelkezzen,

— A fényelemek legyenek rádiós illetve kézi üzemmódban vezérelhetőek.

2. Harcászati Optikai Siklószögadó (TAC PAPI):

— 1 klt siklószögadó (4 fényelem)

— Legyen könnyen telepíthető, autonóm energiaforrással rendelkezzen, mely lehetővé teszi a legalább 8 óra folyamatos üzemelést,

— 3 szintű fényintenzitás beállítás (500 cd, 5000 cd és 50000 cd)

— Azonnali/pillanatnyi be- és kikapcsolhatóság (rádió és kézi vezérlés)

— Beépített hajlásszögmérő és vízszintező

— ± 5o vízszintes állíthatóság, rögzített alaplap helyzetében

— 2o - 8o közötti vízszinteshez viszonyított függőleges szögbeállíthatóság

— ICAO ANNEX 14 előírásainak megfelelőség, vörös/fehér fény

— Hordozható, időjárásálló kivitel

— Forgószárnyas és gázturbinás légijárművek üzemeltetését biztosító kivitel

3. Oktatás (Elméleti és gyakorlati képzés): A közbeszerzés tárgyát képező eszközök átadása-átvételét követő 30 napon belül az alkalmazó katonai szervezet kijelölt állományának oktatása a telepítési és karbantartási feladatokról 1 alkalommal. Az oktatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az oktatáson résztvevők aláírásukkal lássanak el.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program KEHOP 1.6.0 projekt.

Projekt címe: A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.6.0-15-2018-00027

A közbeszerzés tárgyát képező feladat 16,5 % önrészből és 83,5 % vissza nem térítendő EU támogatásból szállítói finanszírozási formában valósul meg.

II.2.14)További információk

A közbeszerzés tárgyát képező eszközök egy rendszert alkotnak, műszaki és alkalmazhatósági egymásrautaltság jellemzi őket, az oktatás a rendszerelemekre egy alkalommal, rendszer szemlélet szerint történik. Az eszközök megbontása nem lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 220-503057
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6-84/LK/KBT/ÉBSZI/70/2018-01-1HA
Elnevezés:

Helikopter tábori leszállító fénykészlet beszerzés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ATC Aircom Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20161150
Postai cím: Vak Bottyán utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: info@atc-automentes.hu
Telefon: +36 209841851
Fax: +36 23232702
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39 629 921.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 39 913 386.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

ATC AirCom Kft.

Cím: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3.

Adószám: 12484568-2-43

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Adószám: 10815135-2-51

FLY4LESS Légiszolgáltató Kft.

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.

Adószám: 13342274-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/05/2019