Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 22193-2022

14/01/2022    S10

Suomi-Vantaa: Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut

2022/S 010-022193

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2302570-2
Postiosoite: Lentäjäntie 3
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 01530
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapaallikot@finavia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.finavia.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=377739&tpk=2967b704-4771-49f9-b60b-3a1cb9bd976c
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=377739&tpk=2967b704-4771-49f9-b60b-3a1cb9bd976c
I.6)Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Finavia Oyj: HR-järjestelmä

Viitenumero: 2021-079902
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72212450 Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Finavia konserni mukaan lukien tytäryhtiö Airpro hankkii uuden HR-järjestelmän. HR-järjestelmä hankitaan SaaS-palveluna.

Finavian tavoitteena on hankkia moderni järjestelmä, joka tukee HR prosesseja ja mahdollistaa toiminnallisuudet koko työntekijän elinkaaren työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättymiseen.

Hankinta sisältää SaaS-palvelun lisäksi järjestelmän käyttöönottoprojektin mukaan lukien datamigraatiot nykyisestä HR-järjestelmästä, Integraatioiden toteutuksen muhin HR-järjestelmään liittyviin järjestelmiin sekä pääkäyttäjäkoulutukset.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Finavia konserni mukaan lukien tytäryhtiö Airpro hankkii uuden HR-järjestelmän. HR-järjestelmä hankitaan SaaS-palveluna.

Finavian tavoitteena on hankkia moderni järjestelmä, joka tukee HR prosesseja ja mahdollistaa toiminnallisuudet koko työntekijän elinkaaren työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättymiseen.

HR-järjestelmä on niin henkilöstön, HR:n kuin johdonkin yhteinen työkalu. Se on ennen kaikkea kuitenkin yksi HR:n tärkeimpiä työkaluja. HR-järjestelmän avulla HR pystyy hallinnoimaan kaikkia HR-prosesseihin ja työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät asioita, sekä kehityskeskusteluita. HR- järjestelmään kootaan kaikki henkilöstöön liittyvät perustiedot, joka on asianosaisille saatavilla heidän käyttöoikeuksien mukaan ja GDPR-rajoitteet huomioiden. Toimiva ja laadukas HR-järjestelmä ei ainoastaan hyödytä HR:ää, mutta on myös oleellinen työkalu henkilöstölle ja siten suorassa vaikutuksessa henkilöstön tyytyväisyyteen.  

Finavia ja Airpro tulevat hankkimaan erillisen rekrytointijärjestelmän, joka integroidaan hankittavaan HR-järjestelmään. Rekrytointijärjestelmä ei sisälly HR-järjestelmän hankinnan laajuuteen.

Hankittavalla HR-järjestelmällä tullaan hoitamaan mm. seuraavat toiminnallisuudet:

- Työsuhteen aloitus

- Työsuhteen päättyminen

- Työsuhteen aikana tapahtuvat muutokset

- Henkilötietojen hallinnointi

- Kehityskeskustelut

- Suorituksen johtaminen/arviointi

- Raportointi

- Kyvykkyyksien ja osaamisen johtamista

- Koulutusten hallintaa

Hankinta sisältää SaaS-palvelun lisäksi järjestelmän käyttöönottoprojektin mukaan lukien datamigraatiot nykyisestä HR-järjestelmästä, Integraatioiden toteutuksen muhin HR-järjestelmään liittyviin järjestelmiin sekä pääkäyttäjäkoulutukset.

Finavian tarkoituksena on solmia sopimus HR-järjestelmästä yhden palveluntuottajan kanssa. Hankinnan tuloksena on Finavian sekä Airpron vaatimukset täyttävä, ja jopa ylittävä HR-järjestelmä, joka helpottaa HR:n työskentelyä, mutta myös tukee henkilöstön ja johdon kehittymistä. Kaikki sopimuksella tuotettu palvelu suoritetaan Finavian IT:n ja liiketoimintayksiköiden ohjauksessa. 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, eikä hankintasopimus tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta hankinnan toteuttamiseen. Sopimuksen mukaiset palvelut tuotetaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun sisällön mukaisina.

Palvelut hankitaan kokonaispalveluna yhdeltä palveluntuottajalta. Palveluntuottajan on varauduttava toimittamaan kaikkia yllä mainittuja palveluita koko sopimuskauden ajan Hankintayksikön tarpeiden mukaisesti.

Kyseessä on kynnysarvon ylittävä julkinen kilpailutus. Hankintayksikkö asettaa tarjoajia koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Neuvottelumenettelyyn valitaan neljä potentiaalista kumppania osallistumishakemusten perusteella.

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu tietoturvasyistä. Hankintayksikkö luovuttaa asiakirjaluonnokset allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan. Asiakirjapyyntö ja allekirjoitettu salassapitositoumus toimitetaan sähköpostin liitteenä hankintapaallikot@finavia.fi otsikolla Finavia: HR järjestelmä - hankinta. Hankintayksikkö toimittaa sähköpostitse linkin, jonka kautta toimija voi ladata tarjousasiakirjat.

Salassapitositoumus on saatavilla Tarjouspalvelu -portaalissa. Hankintayksikköä sitoo salassapitovelvollisuus.

Keskeytettyyn hankintaan salassapitositoumuksen jättäneiden tulee tehdä salassapitositoumus uudelleen.

Hankintamenettelyn lopputuloksena Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Määräaikainen sopimuskausi on 48 kk (4 vuotta). Sopimukseen sisältyy lisäksi optiona kolme (3) kahdentoista (12) kk (1 vuosi) kautta. Optiokaudet otetaan käyttöön 12 kk (1 vuosi) kerrallaan.

Sopimuskausi on suunniteltu aloitettavaksi 1.1.2023.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi on neljä kutsuttavaa toimijaa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

HR-järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät laajennukset esim. integraatiomuutokset sekä asiantuntijan tuntityöt ja konsultointi sopimuskauden aikana.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Osallistumishakemuksen/tarjouksen tekemistä ja jättämistä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen. Sekaannuksien välttämiseksi on syytä rekisteröidä Tarjouspalveluun se yritystunnus (esim. y-tunnus), jonka nimissä allekirjoitetaan sopimus.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/01/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tämä hankintamenettely käydään seuraavan alustavan aikataulun mukaan: Aikavyöhyke: Helsinki.

2022

20.01. - Osallistumishalukkaiden kysymykset klo 13:00 mennessä

31.01. - Osallistumishakemuksen jättäminen klo 13:00 mennessä

01.02. - Tarjoajien valinta ja tiedoksianto aikaisintaan

03.02. - Neuvottelukutsu aikaisintaan

22.02. - Tarjoajien sopimuskommentit ja täydennetty vaatimusliite klo 13:00 mennessä

01.03. - 1. neuvottelupäivä

02.03. - 2. neuvottelupäivä

04.03. - 3. neuvottelupäivä

07.03. - 4. neuvottelupäivä

08.03. - 5. neuvottelupäivä

09.03. - 6. neuvottelupäivä

11.03. - 7. neuvottelupäivä

18.03. - Neuvottelukierros päättyy

28.03. - Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu aikaisintaan

07.04. - Tarjoajien kysymykset klo 13:00 mennessä

19.04. - Tarjouksen jättäminen klo 13:00 mennessä

22.04. - Hankintapäätös aikaisintaan

09.05. - Sopimuksen allekirjoitus aikaisintaan

Rikosrekisteriotteet tarkastetaan voittajalta voittajan kanssa sovittavana ajankohtana.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden muuttaa aikataulua myöhäisemmäksi. Aikataulun muuttumiseen voi vaikuttaa mm. odotettua suurempi osallistujamäärä tai lisäselvitystarpeet. Tarjoaja on vastuussa osallistumisilmoittautumisen, asiakirjojensa, kysymyksiensä ja tarjoustensa toimittamisesta ajoissa.

Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia potentiaalisilta tarjoajilta. Osallistumishakemusten perusteella vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista neljä (4) parhaat vertailupisteet saanutta kutsutaan tarjoajiksi ja neuvottelemaan.

Hankintayksikkö lähettää tarjoajien valinnan jälkeen kutsun neuvottelukierrokselle valituille tarjoajille. Neuvotteluohjelma julkaistaan neuvottelukutsussa.

Tarjoajakohtaiset neuvottelut käydään ensisijaisesti Microsoft Teamsilla. Finavia pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa neuvottelujen aikaa, paikkaa, osallistumistapaa jne. Neuvottelemaan valittuja tarjoajia pyydetään antamaan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia tarjousasiakirjoja sekä sopimusta koskien määräaikoihin mennessä. Tarvittaessa Finavia voi pyytää täsmennyksiä sähköpostitse. Finavia voi tarvittaessa kutsua tarjoajat usealle neuvottelukierrokselle.

Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä jokaisessa vaiheessa. Finavia pyrkii tarjoamaan vastauksia kysymyksiin mahdollisimman pian määräajan jälkeen ja mikäli mahdollista, myös ennen kysymyksille varatun ajan umpeutumista.

Kysymykset tulee esittää suomen kielellä ja niihin vastataan suomen kielellä Hanki Tarjouspalvelussa. Muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin / kommentteihin ei vastata. Kysymykset tulee syöttää järjestelmään yksi kysymys kerrallaan. Kysymyksiin vastataan ainoastaan Tarjouspalvelussa. Kysymykset ja niihin tulleet vastaukset ovat julkisia.

Soveltuvuusvaatimuksia ja hankinnan kohteen kriteereitä koskevia lisätietoja on saatavilla Hanki Tarjouspalvelussa, jossa vaatimuskohtaiset lisätiedot ja -selvitykset avautuvat kysymysmerkki -painikkeesta ("[?]"). Tulosteessa lisätiedot ja -selvitykset ovat kursiivilla. Lukekaa ohjeet ja lisätiedot tarkasti ennen kysymysten esittämistä.

Osallistujilla on velvollisuus tutustua mahdollisiin lisäkysymyksiin sekä niihin annettuihin vastauksiin ennen osallistumisilmoittautumisen/tarjouksen jättämistä, vaikka osallistuja itse ei olisi esittänyt lainkaan kysymyksiä. Esitettyjen kysymysten vastaukset ovat osa osallistumispyyntöä/tarjouspyyntöä.

Osallistumishakemuksen/tarjouksen tekemistä ja jättämistä Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen arkipäivisin klo 08-16:00. Tarjoajien tukinumero on 020 766 1075 ja sähköpostiosoite tuki@cloudia.fi.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63375/notice/90008

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/01/2022