Lieferungen - 221980-2021

04/05/2021    S86

Belgien-Gent: Kraftfahrzeuge

2021/S 086-221980

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationale Identifikationsnummer: 0200.068.636_22840
Postanschrift: Stropstraat 1
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Dorine Hantson
E-Mail: aankoop@farys.be
Telefon: +32 92425759
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.farys.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=408892
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=408892
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TMVW-ALL-20-010-F02
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: ISV
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Water

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst voor de operationele leasing van bedrijfswagens

Referenznummer der Bekanntmachung: TMVW-ALL-20-010-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De opdracht omvat het leveren van bedrijfswagens op basis van operationele leasing, inclusief de bijhorende dienstverlening op het gebied van kostenbeheer, kostenrapportering en de controle op het gebruik van de wagens.

De bedrijfswagens omvatten in hoofdzaak personenwagens. Voor de afnemers van aankoopcentrale (Creat) kan hier in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden en kan er ook prijs gevraagd worden voor de operationele leasing van dienstvoertuigen, al dan niet specifiek omgebouwd en/of voorzien van bestickering.

De overeenkomst is een multilaterale raamovereenkomst die een contractueel kader schept met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden, niveau van dienstverlening, ... van de individuele onderliggende opdrachten, betreffende operationele leasing, die in de loop van de gegeven periode zullen toegewezen worden.

De individuele onderliggende opdrachten zullen worden toegewezen via een minicompetitie aan de weerhouden inschrijver met de meest voordelige offerte (100 % prijs) voor die bepaalde opdracht.

De raamovereenkomst zal worden gesloten met de twee inschrijvers (leasinggevers) die op basis van de gestelde gunningscriteria, de meest voordelige regelmatige offerte hebben ingediend.

Indicatief kan rekening worden gehouden met een aanvang van het contract op 1.10.2021. De effectieve startdatum zal worden vermeld in de sluitingsbrief.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van vier jaar.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De opdracht omvat het leveren van bedrijfswagens op basis van operationele leasing, inclusief de bijhorende dienstverlening op het gebied van kostenbeheer, kostenrapportering en de controle op het gebruik van de wagens.

De bedrijfswagens omvatten in hoofdzaak personenwagens. Voor de afnemers van aankoopcentrale (Creat) kan hier in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden en kan er ook prijs gevraagd worden voor de operationele leasing van dienstvoertuigen, al dan niet specifiek omgebouwd en/of voorzien van bestickering.

De overeenkomst is een multilaterale raamovereenkomst die een contractueel kader schept met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden, niveau van dienstverlening, [...] van de individuele onderliggende opdrachten, betreffende operationele leasing, die in de loop van de gegeven periode zullen toegewezen worden.

De individuele onderliggende opdrachten zullen worden toegewezen via een minicompetitie aan de weerhouden inschrijver met de meest voordelige offerte (100 % prijs) voor die bepaalde opdracht.

De raamovereenkomst zal worden gesloten met de twee inschrijvers (leasinggevers) die op basis van de gestelde gunningscriteria, de meest voordelige regelmatige offerte hebben ingediend.

Indicatief kan rekening worden gehouden met een aanvang van het contract op 1.10.2021. De effectieve startdatum zal worden vermeld in de sluitingsbrief.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van vier jaar.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij mevr. Dorine Hantson (dorine.hantson@farys.be, tel. +32 092425759) of bij dhr. Michiel Seeuws (michiel.seeuws@farys.be, tel. +32 092400352).

Vrijblijvende infovergadering

De vooropgestelde werkwijze en modaliteiten m.b.t. deze raamovereenkomst enerzijds en de werking van de aankoopcentrale CREAT anderzijds, worden toegelicht tijdens een vrijblijvende infosessie die plaatsvindt in onze kantoren te 9000 Gent, Stropstraat 1, concreet op donderdag 20.5.2021 om 13:30.

Gezien de huidige maatregelen inzake COVID-19, zal de infosessie op afstand worden georganiseerd, d.m.v. video conference (Microsoft Teams).

Indien u wenst deel te nemen aan deze infosessie, verzoeken wij om uw aanwezigheid en het aantal deelnemers te bevestigen uiterlijk op maandag 17.5.2021 om 12:00 per

e-mail aan aankoop@farys.be (graag ook vermelding van het dossiernummer ALL-20-010).

U zal per kerende een uitnodiging met link ontvangen dewelke u in staat zal stellen deel te nemen aan de infosessie.

Gelieve in deze e-mail ook reeds uw eventuele vragen op te lijsten.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/06/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/06/2021
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij mevr. Dorine Hantson (dorine.hantson@farys.be, tel. +32 092425759) of bij dhr. Michiel Seeuws (michiel.seeuws@farys.be, tel. +32 092400352).

Vrijblijvende infovergadering

De vooropgestelde werkwijze en modaliteiten m.b.t. deze raamovereenkomst enerzijds en de werking van de aankoopcentrale CREAT anderzijds, worden toegelicht tijdens een vrijblijvende infosessie die plaatsvindt in onze kantoren te 9000 Gent, Stropstraat 1, concreet op donderdag 20.5.2021 om 13:30.

Gezien de huidige maatregelen inzake COVID-19, zal de infosessie op afstand worden georganiseerd, d.m.v. video conference (Microsoft Teams).

Indien u wenst deel te nemen aan deze infosessie, verzoeken wij om uw aanwezigheid en het aantal deelnemers te bevestigen uiterlijk op maandag 17.5.2021 om 12:00 per

e-mail aan aankoop@farys.be (graag ook vermelding van het dossiernummer ALL-20-010).

U zal per kerende een uitnodiging met link ontvangen dewelke u in staat zal stellen deel te nemen aan de infosessie.

Gelieve in deze e-mail ook reeds uw eventuele vragen op te lijsten.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internet-Adresse: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en zestig dagen voor het

Annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
Telefon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internet-Adresse: http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021