Lieferungen - 222079-2021

04/05/2021    S86

Polen-Kołobrzeg: Mineralwasser

2021/S 086-222079

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
Postanschrift: ul. C.K. Norwida 3
Ort: Kołobrzeg
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Kozłowska-Pióro
E-Mail: przetargi@niwa.info.pl
Telefon: +48 509896094
Fax: +48 943552011
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.niwa.info.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych

Referenznummer der Bekanntmachung: O.271.1.2.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15981000 Mineralwasser
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych dla CRR KRUS NIWA w okresie obowiązywania umowy, określone w załączniku nr 1A do SWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z jego realizacją zawarte zostały w treści SWZ oraz w treści załączników do SWZ w tym w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot niniejszego postępowania jest wyodrębnioną częścią zamówienia w ramach zaopatrzenia CRR KRUS NIWA w artykuły spożywcze mieszczącym się w pojęciu „podobnych dostaw”, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 38 604.16 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15321000 Fruchtsäfte
15320000 Frucht- und Gemüsesäfte
15321800 Aus Konzentrat hergestellte Säfte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

CRR KRUS Niwa, ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych obejmujące następujący asortyment: sok 100 % – grapefruit czerwony, jabłkowy, pomarańczowy, ananasowy, op. 1 l – 350 szt., sok 100 % – jabłkowy, pomarańczowy, op. od 0,2 do 0,25 l – 4000 szt., nektar – czarna porzeczka, multiwitamina, wieloowocowy, banan, op. 1 l – 70 szt., sok pomidorowy 100 %, op. 0,3 l – 1000 szt., syrop owocowy zagęszczony – porzeczka, wiśnia, truskawka, pomarańcz, op. od 5 l – 3000 szt., syrop owocowy zagęszczony – żurawinowy,

Malinowy, wiśniowy, op. od 0,4 do 0,5 l – 44 szt., woda naturalna źródlana niskozmineralizowana, op. 1,5 l – 6 000 szt., woda naturalna źródlana niskozmineralizowana, op. 0,5 l – 6 610 szt., woda źródlana mineralna o poj. 0,3 l – 5 000 szt., butelka szklana po wodzie o poj. 0,3 l – 1500 szt. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1A do SWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 038-094408
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy napojów, soków, syropów, wód mineralnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.H.U. „Stryjewska” Teresa Stryjewska
Postanschrift: ul. Lubuszan 6
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-848
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 36 002.69 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 604.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021