Varer - 222204-2015

Vis forkortet udgave

27/06/2015    S122

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer

2015/S 122-222204

Region Hovedstaden, Den præhospitale Virksomhed, Kongens Vænge 2, Block C, 1. sal, Center for Økonomi — Indkøb, Att: Strategisk Indkøbskonsulent Kristina Østergaard Mikkelsen, Hillerød 3400, Danmark. Telefon: +45 38665828. Mailadresse: kristina.oestergaard.mikkelsen@regionh.dk

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 29.4.2015, 2015/S 83-147151)

Vedr:
CPV:34114000 Specialkøretøjer, 34114100 Udrykningskøretøjer, 34114121 Ambulancer, 50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler

Specialkøretøjer

Udrykningskøretøjer

Ambulancer

Reparation og vedligeholdelse af biler

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs

Yderligere supplerende oplysninger

Udbuddet annulleres og der overgås til udbud efter forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, da der ikke er modtaget konditionsmæssige tilbud, jf. udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra a. Forhandlingen omfatter tilbudsgiver, der har afgivet ikke-konditionsmæssigt tilbud.