Tjenesteydelser - 222205-2022

27/04/2022    S82

Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2022/S 082-222205

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Bonde
E-mail: jesper.bonde@fredericia.dk
Telefon: +45 22387063
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ac2fbde-a19c-464d-9c43-a0735f657555/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

ESDH-system til Fredericia Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fredericia Kommune har gennemført en tildelingsprocedure i henhold til SKI's retningslinjer for direkte tildeling i henhold til SKI 02.19.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 563 204.23 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fredericia

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ESDH-system til Fredericia Kommune

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Fredericia Kommune har gennemført tildelingen på baggrund af SKI's retningslinjer for direkte tildeling i henhold til SKI 02.19.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Fredericia Kommune skal anskaffe et nyt cloudbaseret ESDH-system med det primære formål, at kunne it-understøtte sags- og dokumenthåndtering, arkivering, videndeling og generelle opgaver bredt i organisationen.

Der er blevet tildelt i henhold til SKI 02.19, delaftale 02: Kommuner, gennem anvendelse af rammeaftalens bilag B - Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale, samt SKIs trin-for-trin vejledning og generelle anbefalinger og allonger.

Fredericia Kommune er forpligtet til at tildele leveringsaftalen til den leverandør, som fremkommer ved at følge den i bilaget foreskrevne tildelingsmetode. Som kunde har kommunen således ikke frit valg mellem leverandørerne på de parallelle rammeaftaler.

Tildelingen til leverandøren sker på baggrund af en evaluering på pris og kvalitet af leverandørfeltet, foretaget i SKIs tildelingsværktøj, med baggrund i opgørelsen af Fredericia Kommunes indkøbsbehov jf. Bilag B, vedr. STORM-servicekapabilitet, integrationsbehov og øvrige behov, som kommunen har opgjort jf. pkt. II-XI i rammeaftalebilag B - retningslinjer for tildeling af leveringsaftale.

Fredericia Kommune har udarbejdet et tildelingsnotat, der danner grundlaget for tildelingen, hvor også samtlige behov er oplistet, gennemgået og dokumenteret, samt et leverandørevalueringsark med opgørelse over STORM-kriterier m.v.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

ESDH-system til Fredericia Kommune

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/04/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fujitsu A/S
CVR-nummer: 86631628
Postadresse: Lautrupbjerg 9
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Internetadresse: http://www.fujitsu.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 25 563 204.23 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 25 563 204.23 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende bekendtgørelse offentliggøres i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4. Bekendtgørelsen indrykkes alene med det formål at kunne etablere en klagefrist for kontrakttildelingen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, jf. § 4, idet kontraktindgåelsen, som følge af, at kontrakten indgås i henhold til en tildeling på en udbudt rammeaftale, og ikke efter afholdelse af selvstændigt udbud, ikke er omfattet af de ordinære klagefrister anført i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2022