Supplies - 222343-2021

04/05/2021    S86

Slovenija-Ljubljana: Različna oprema in potrebščine za pisarne

2021/S 086-222343

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 5054087000
Poštni naslov: Riharjeva ulica 38
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mateja Kocman
E-naslov: mateja.kocman@zdrzz.si
Telefon: +386 59227186
Telefaks: +386 59227199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://zdrzz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Bolnišnica Topolšica
Nacionalna identifikacijska številka: 5820570000
Poštni naslov: Topolšica 64
Kraj: Topolšica
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3326
Država: Slovenija
E-naslov: info@b-topolsica.si
Telefon: +386 38987700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.boltop.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Center za zdravljenje bolezni otrok
Nacionalna identifikacijska številka: 5053650000
Poštni naslov: Šentvid pri Stični 44
Kraj: Šentvid pri Stični
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1296
Država: Slovenija
E-naslov: center.zdravljenje.otrok@siol.net
Telefon: +386 17887450
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.czbo.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Nacionalna identifikacijska številka: 5273943000
Poštni naslov: Rakitna 96
Kraj: Preserje
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1352
Država: Slovenija
E-naslov: info@mkz-rakitna.si
Telefon: +386 13659800
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mkz-rakitna.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nacionalna identifikacijska številka: 6462642000
Poštni naslov: Trubarjeva cesta 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: info@nijz.si
Telefon: +386 12441400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.nijz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Nacionalna identifikacijska številka: 6489087000
Poštni naslov: Prvomajska ulica 1
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: info@nlzoh.si
Telefon: +386 24500100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.nlzoh.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra
Nacionalna identifikacijska številka: 5053765000
Poštni naslov: Jadranska cesta 31
Kraj: Ankaran - Ancarano
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Poštna številka: 6280
Država: Slovenija
E-naslov: informacije@ob-valdoltra.si
Telefon: +386 56696100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ob-valdoltra.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Psihiatrična bolnišnica Begunje
Nacionalna identifikacijska številka: 5054818000
Poštni naslov: Begunje na Gorenjskem 55
Kraj: Begunje na Gorenjskem
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Poštna številka: 4275
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@pb-begunje.si
Telefon: +386 45335200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.pb-begunje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Psihiatrična bolnišnica Idrija
Nacionalna identifikacijska številka: 5053668000
Poštni naslov: Pot Sv. Antona 49
Kraj: Idrija
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
E-naslov: psihiatrija@pb-idrija.si
Telefon: +386 53734400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.pb-idrija.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Psihiatrična bolnišnica Ormož
Nacionalna identifikacijska številka: 5054788000
Poštni naslov: Ptujska cesta 33
Kraj: Ormož
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2270
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@pb-ormoz.si
Telefon: +386 27415100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.pb-ormoz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Nacionalna identifikacijska številka: 5055695000
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5290
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si
Telefon: +386 53301000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.bolnisnica-go.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Brežice
Nacionalna identifikacijska številka: 5105323000
Poštni naslov: Černelčeva cesta 15
Kraj: Brežice
Šifra NUTS: SI036 Posavska
Poštna številka: 8250
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@sb-brezice.si
Telefon: +386 74668100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-brezice.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Celje
Nacionalna identifikacijska številka: 5064716000
Poštni naslov: Oblakova ulica 5
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-celje.si
Telefon: +386 34233000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-celje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Jesenice
Nacionalna identifikacijska številka: 5053692000
Poštni naslov: Cesta maršala Tita 112
Kraj: Jesenice
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Poštna številka: 4270
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-je.si
Telefon: +386 45868000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-je.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Murska Sobota
Nacionalna identifikacijska številka: 1122517000
Poštni naslov: Ulica dr. Vrbnjaka 6
Kraj: Murska Sobota
Šifra NUTS: SI031 Pomurska
Poštna številka: 9000
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-ms.si
Telefon: +386 25123100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-ms.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Novo mesto
Nacionalna identifikacijska številka: 5054621000
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@sb-nm.si
Telefon: +386 73916100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sb-nm.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Nacionalna identifikacijska številka: 5054958000
Poštni naslov: Gosposvetska cesta 1
Kraj: Slovenj Gradec
Šifra NUTS: SI033 Koroška
Poštna številka: 2380
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-sg.si
Telefon: +386 28823400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-sg.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Splošna bolnišnica Trbovlje
Nacionalna identifikacijska številka: 5055121000
Poštni naslov: Rudarska cesta 9
Kraj: Trbovlje
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1420
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-trbovlje.si
Telefon: +386 35652500
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-trbovlje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Nacionalna identifikacijska številka: 1190997000
Poštni naslov: Golnik 36
Kraj: Golnik
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Poštna številka: 4204
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@klinika-golnik.si
Telefon: +386 42569100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.klinika-golnik.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Univerzitetni klinični center Maribor
Nacionalna identifikacijska številka: 5054150000
Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: javnosti@ukc-mb.si
Telefon: +386 23211000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ukc-mb.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Nacionalna identifikacijska številka: 5053960000
Poštni naslov: Šlajmerjeva ulica 6
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: central@ztm.si
Telefon: +386 15438100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ztm.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Ajdovščina
Nacionalna identifikacijska številka: 5107164000
Poštni naslov: Tovarniška cesta 3
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-ajdovscina.si
Telefon: +386 53693000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-ajdovscina.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Brežice
Nacionalna identifikacijska številka: 5056268000
Poštni naslov: Černelčeva cesta 8
Kraj: Brežice
Šifra NUTS: SI036 Posavska
Poštna številka: 8250
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-brezice.si
Telefon: +386 74991400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-brezice.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Črnomelj
Nacionalna identifikacijska številka: 5054605000
Poštni naslov: Delavska pot 4
Kraj: Črnomelj
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8340
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-crnomelj.si
Telefon: +386 73061700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-crnomelj.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Domžale
Nacionalna identifikacijska številka: 5500931000
Poštni naslov: Mestni trg 2
Kraj: Domžale
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
E-naslov: nfo@zd-domzale.si
Telefon: +386 17245100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-domzale.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Postojna
Nacionalna identifikacijska številka: 5779138000
Poštni naslov: Prečna ulica 2
Kraj: Postojna
Šifra NUTS: SI038 Primorsko-notranjska
Poštna številka: 6230
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-po.si
Telefon: +386 57000400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-po.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
Nacionalna identifikacijska številka: 5169992000
Poštni naslov: Majnikova ulica 1
Kraj: Ribnica
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 1310
Država: Slovenija
E-naslov: racunovodja@zdribnica.si
Telefon: +386 18372218
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdribnica.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
Nacionalna identifikacijska številka: 5056853000
Poštni naslov: Novi trg 26
Kraj: Kamnik
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1241
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zdkamnik.si
Telefon: +386 18318600
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdkamnik.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Hrastnik
Nacionalna identifikacijska številka: 5063086000
Poštni naslov: Novi dom 11
Kraj: Hrastnik
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1430
Država: Slovenija
E-naslov: zdhrastnik@siol.net
Telefon: +386 35654450
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://sl.zd-hrastnik.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Nacionalna identifikacijska številka: 5779081000
Poštni naslov: Gregorčičeva cesta 8
Kraj: Ilirska Bistrica
Šifra NUTS: SI038 Primorsko-notranjska
Poštna številka: 6250
Država: Slovenija
E-naslov: info@zdib.si
Telefon: +386 57112100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdib.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Nacionalna identifikacijska številka: 1192574000
Poštni naslov: Cesta 2. grupe odredov 16
Kraj: Ivančna Gorica
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1295
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-ivg.si
Telefon: +386 17819000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://sl.zd-ivg.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Izola
Nacionalna identifikacijska številka: 5748569000
Poštni naslov: Ulica oktobrske revolucije 11
Kraj: Izola - Isola
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-izola.si
Telefon: +386 56635050
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-izola.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Krško
Nacionalna identifikacijska številka: 5054575000
Poštni naslov: Cesta krških žrtev 132C
Kraj: Krško
Šifra NUTS: SI036 Posavska
Poštna številka: 8270
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zd-krsko.si
Telefon: +386 74880200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-krsko.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Ljutomer
Nacionalna identifikacijska številka: 5817269000
Poštni naslov: Cesta I. slovenskega tabora 2
Kraj: Ljutomer
Šifra NUTS: SI031 Pomurska
Poštna številka: 9240
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-lju.si
Telefon: +386 25851400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-lju.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Logatec
Nacionalna identifikacijska številka: 5158877000
Poštni naslov: Notranjska cesta 2
Kraj: Logatec
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1370
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-logatec.si
Telefon: +386 17508220
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-logatec.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Novo mesto
Nacionalna identifikacijska številka: 5054613000
Poštni naslov: Kandijska cesta 4
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-nm.si
Telefon: +386 73916700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://zd-nm.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Ormož
Nacionalna identifikacijska številka: 5054699000
Poštni naslov: Ulica dr. Hrovata 4
Kraj: Ormož
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2270
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zd-ormoz.si
Telefon: +386 27410900
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-ormoz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
Nacionalna identifikacijska številka: 5107148000
Poštni naslov: Rejčeva ulica 4
Kraj: Nova Gorica
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-go.si
Telefon: +386 53383200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-go.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Ptuj
Nacionalna identifikacijska številka: 5502420000
Poštni naslov: Potrčeva cesta 19A
Kraj: Ptuj
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-ptuj.si
Telefon: +386 27871500
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-ptuj.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Nacionalna identifikacijska številka: 5054893000
Poštni naslov: Mariborska cesta 37
Kraj: Radlje ob Dravi
Šifra NUTS: SI033 Koroška
Poštna številka: 2360
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-radlje.si
Telefon: +386 28770801
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-radlje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Sežana
Nacionalna identifikacijska številka: 5107105000
Poštni naslov: Partizanska cesta 24
Kraj: Sežana
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Poštna številka: 6210
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-sezana.si
Telefon: +386 57311400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-sezana.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Nacionalna identifikacijska številka: 5114357000
Poštni naslov: Partizanska ulica 30
Kraj: Slovenska Bistrica
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2310
Država: Slovenija
E-naslov: zd-sl.bistrica@siol.net
Telefon: +386 28432700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-sb.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Tolmin
Nacionalna identifikacijska številka: 5107156000
Poštni naslov: Prešernova ulica 6A
Kraj: Tolmin
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5220
Država: Slovenija
E-naslov: zd.uprava@zd-tolmin.si
Telefon: +386 53881120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-tolmin.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Trbovlje
Nacionalna identifikacijska številka: 5063094000
Poštni naslov: Rudarska cesta 12
Kraj: Trbovlje
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1420
Država: Slovenija
E-naslov: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si
Telefon: +386 35624100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-trbovlje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Trebnje
Nacionalna identifikacijska številka: 5054583000
Poštni naslov: Goliev trg 3
Kraj: Trebnje
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8210
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-tr.si
Telefon: +386 73481740
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-tr.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Velenje
Nacionalna identifikacijska številka: 5820456000
Poštni naslov: Vodnikova cesta 1
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-velenje.si
Telefon: +386 38995400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-velenje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Vrhnika
Nacionalna identifikacijska številka: 5158834000
Poštni naslov: Cesta 6. maja 11
Kraj: Vrhnika
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-vrhnika.si
Telefon: +386 17555110
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-vrhnika.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Nacionalna identifikacijska številka: 5700817000
Poštni naslov: Aškerčeva cesta 4
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: zdstudenti@siol.net
Telefon: +386 12007425
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdstudenti.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Nacionalna identifikacijska številka: 5063108000
Poštni naslov: Cesta zmage 1
Kraj: Zagorje ob Savi
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1410
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-zagorje.si
Telefon: +386 35655000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-zagorje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Kočevje
Nacionalna identifikacijska številka: 5170001000
Poštni naslov: Roška cesta 18
Kraj: Kočevje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
E-naslov: info@zdkocevje.si
Telefon: +386 18939000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdkocevje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Koper Casa della Sanita Capodistria
Nacionalna identifikacijska številka: 5728231000
Poštni naslov: Dellavallejeva ulica 3
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-koper.si
Telefon: +386 56647100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-koper.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Medvode
Nacionalna identifikacijska številka: 1430726000
Poštni naslov: Ostrovrharjeva ulica 6
Kraj: Medvode
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1215
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zd-medvode.si
Telefon: +386 13619900
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-medvode.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Metlika
Nacionalna identifikacijska številka: 5054591000
Poštni naslov: Cesta bratstva in enotnosti 71
Kraj: Metlika
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8330
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-metlika.si
Telefon: +386 73691400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-metlika.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Celje
Nacionalna identifikacijska številka: 5619017000
Poštni naslov: Gregorčičeva ulica 5
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: javna.narocila@szozd.si
Telefon: +386 35434000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-celje.si/si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
Nacionalna identifikacijska številka: 5206642000
Poštni naslov: Zadrečka cesta 14
Kraj: Nazarje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3331
Država: Slovenija
E-naslov: info@zszd.si
Telefon: +386 38392430
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-lenart.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Lenart
Nacionalna identifikacijska številka: 5091870000
Poštni naslov: Maistrova ulica 22
Kraj: Lenart v Slov. goricah
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2230
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-lenart.si
Telefon: +386 27291811
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-lenart.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Lendava - Egeszseghaz Lendva
Nacionalna identifikacijska številka: 5801923000
Poštni naslov: Kidričeva ulica 34
Kraj: Lendava - Lendva
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 9220
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-lendava.si
Telefon: +386 25789210
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-lendava.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Litija
Nacionalna identifikacijska številka: 5056845000
Poštni naslov: Partizanska pot 8A
Kraj: Litija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1270
Država: Slovenija
E-naslov: zd.litija@siol.net
Telefon: +386 18900400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-litija.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Nacionalna identifikacijska številka: 5630517000
Poštni naslov: Celjska cesta 16
Kraj: Šmarje pri Jelšah
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3240
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-smarje.si
Telefon: +386 38183700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-smarje.si/
Internetni naslov profila kupca: https://www.zd-smarje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant
Nacionalna identifikacijska številka: 1594451000
Poštni naslov: Zaloška cesta 7
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: info@slovenija-transplant.si
Telefon: +386 13006860
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slovenija-transplant.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev

Referenčna številka dokumenta: JN-36/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
30190000 Različna oprema in potrebščine za pisarne
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Naročnik izvaja javno naročilo dobave pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev v svojem imenu ter v imenu in za račun zdravstvenih zavodov, navedenih v obrazcu Priloga 1.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 4 131 355.64 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pisarniški potrošni material

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30190000 Različna oprema in potrebščine za pisarne
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava pisarniškega materiala.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Obrazci v prosti prodaji

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
22822200 Posamezni poslovni obrazci
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava obrazcev v prosti prodaji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca HP

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30100000 Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
30125100 Kasete s tonerjem
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava tonerjev in kartuš za naprave za tiskanje proizvajalca HP.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca Lexmark

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30100000 Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
30125100 Kasete s tonerjem
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava tonerjev in kartuš za naprave za tiskanje proizvajalca Lexmark.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tonerji, kartuše in trakovi za naprave za tiskanje ostalih proizvajalcev

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30100000 Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
30125100 Kasete s tonerjem
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava tonerjev, kartuš in trakov za naprave za tiskanje ostalih proizvajalcev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 011-021723
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

Pisarniški potrošni material

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
08/04/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5426189000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 17B
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2 872 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 164 511.44 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

Obrazci v prosti prodaji

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
08/04/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5426189000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 17B
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 502 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 94 815.06 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca HP

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
13/04/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5171555000
Poštni naslov: Slovenska cesta 29
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 430 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1 297 030.96 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca Lexmark

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
19/04/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5426189000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 17B
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1 220 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 955 153.28 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 5
Naslov:

Tonerji, kartuše in trakovi za naprave za tiskanje ostalih proizvajalcev

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
13/04/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5171555000
Poštni naslov: Slovenska cesta 29
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 706 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 619 844.90 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Poštni naslov: Riharjeva ulica 38
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/04/2021