Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 222396-2021

04/05/2021    S86

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2021/S 086-222396

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 075-191164)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Anna Zawada
E-mail: azawada@gcm.pl
Telephone: +48 323598952
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.32.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa leków:

— zad. 1 – Toxinum botilinicum typu A – program lekowy NFZ,

— zad. 2 – Toksyna botulinowa typu A – lek programowy NFZ,

— zad. 3 – Toksyna botulinowa typu A – program lekowy NFZ,

— zad. 4 – Interferon beta – 1a – program lekowy NFZ,

— zad. 5 – Selexipag tabl. – program lekowy NFZ,

— zad. 6 – Iksekizumab inj. – program lekowy NFZ,

— zad. 7 – Immunoglobina ludzka – program lekowy NFZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 7.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 7 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/04/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 075-191164

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 04.05.2021r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2021r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 18 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 04/05/2021
Read:
Date: 18/05/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 31/08/2021
Read:
Date: 14/09/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 04/05/2021
Read:
Date: 18/05/2021
VII.2)Other additional information: