Lieferungen - 222398-2021

04/05/2021    S86

Polen-Katowice: Chirurgische Implantate

2021/S 086-222398

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 079-200212)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postanschrift: ul. Ziołowa 45/47
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-635
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Zawada
E-Mail: azawada@gcm.pl
Telefon: +48 323598952
Fax: +48 322029501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.gcm.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://gcm.logintrade.net/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów do neuroprotekcji

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.3321.42.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33184100 Chirurgische Implantate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa materiałów do neuroprotekcji:

— zad. 1 – filtr przeciwzatorowy,

— zad. 2 – protekcja dystalna.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik 2b do SWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 079-200212

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 6 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

muss es heißen:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 19 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 06/05/2021
muss es heißen:
Tag: 19/05/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 03/08/2021
muss es heißen:
Tag: 16/08/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 06/05/2021
muss es heißen:
Tag: 19/05/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: