Lieferungen - 222404-2021

04/05/2021    S86

Polen-Warschau: Softwarepaket und Informationssysteme

2021/S 086-222404

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 069-174828)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Transportu Kolejowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 134
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl
Telefon: +48 227491400
Fax: +48 227491401
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.utk.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa oprogramowania systemu egzaminowania i monitorowania maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-WZPU.2501.2.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oprogramowania systemu egzaminowania i monitorowania maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 069-174828

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

7.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej:

7.2.1.1. dwa zamówienia, gdzie każde z tych zamówień spełnia poniższe warunki:

1) polegało na zaprojektowaniu architektury, budowie i wdrożeniu systemu informatycznego udostępniającego w sieci Internet usługi publiczne (lub inne usługi, które spełniają wymagania analogiczne jak dla usług publicznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) dostępne dla co najmniej 1 000 nazwanych użytkowników,

2) wartość zamówienia co najmniej 3 000 000 PLN brutto;

7.2.1.2. jedno zamówienie polegające na budowie rozwiązania informatycznego zawierającego system zintegrowany z systemem obiegu dokumentów dla minimum 1 000 nazwanych użytkowników oraz funkcję przyjmowania i wydawania dokumentów podpisanych cyfrowo, o wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto;

7.2.1.3. dwa zamówienia, gdzie każde z tych zamówień spełnia poniższe warunki:

1) obejmowało łącznie dostawę sprzętu serwerowego wraz z zainstalowanym na nim system serwerowym i oprogramowaniem do wirtualizacji oraz ze wsparciem technicznym (rozumianym jako asysta techniczna i usługa utrzymania),

2) wartość zamówienia co najmniej 1 000 000 PLN brutto,

w tym co najmniej jedno z tych zamówień obejmowało instalację i wdrożenie z uwzględnieniem wysokiej dostępności, zrealizowane w pełnej redundancji w serwerowni podstawowej i zapasowej;

7.2.1.4. dwa zamówienia, gdzie każde z tych zamówień spełnia poniższe warunki:

1) przedmiotem zamówienia była przebudowa pomieszczeń na potrzeby serwerowni lub modernizacja serwerowni;

2) powierzchnia przebudowywanego lub modernizowanego pomieszczenia to co najmniej 30 m2;

3) wartość zamówienia co najmniej 2 000 000 PLN brutto;

4) zamówienie obejmowało co najmniej:

a) wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych wraz z podłogą techniczną;

b) instalację szaf serwerowych IT z listwami PDU w formie szaf szczelnych;

c) instalację wentylacji;

d) instalację klimatyzacji precyzyjnej i systemu gaszenia;

e) system zasilania gwarantowanego UPS;

f) system monitoringu parametrów środowiskowych;

g) system rozdzielni elektrycznych;

h) system bezpieczeństwa fizycznego (SKD, CCTV, SSWN);

i) system sieci LAN;

j) oraz dostawę systemu urządzeń aktywnych sieci;

7.2.1.5. jedno zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto, uwzględniające co najmniej: dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni w oparciu o wodę lodową z systemem FreeCooling oraz z agregatami wody lodowej z fabrycznie przygotowaną i zrealizowaną na obiekcie funkcją podłączenia agregatów wody lodowej do instalacji wodociągowej;

7.2.2. posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001 lub równoważną (opracowaną przez organizację normalizacyjną będącą członkiem ISO – International Organization for Standardization), potwierdzający posiadanie, utrzymywanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

7.2.3. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał dwa zamówienia, w ramach których dostarczone i instalowane było pomieszczenie bezpieczeństwa typu „B” o budowie modułowej, zgodne z normą PN EN 1047-2 lub równoważnej (opracowanej przez organizację normalizacyjną będącą członkiem ISO – International Organization for Standardization), posiadające certyfikację na ww. normę uzyskaną od niezależnej instytucji certyfikującej z akredytacją;

muss es heißen:

7.2.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej:

7.2.1.1. dwa zamówienia, gdzie każde z tych zamówień spełnia poniższe warunki:

1) polegało na zaprojektowaniu architektury, budowie i wdrożeniu systemu informatycznego udostępniającego w sieci Internet usługi publiczne (lub inne usługi, które spełniają wymagania analogiczne jak dla usług publicznych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) dostępne dla co najmniej 1 000 nazwanych użytkowników;

2) wartość zamówienia co najmniej 3 000 000 PLN brutto;

7.2.1.2. jedno zamówienie polegające na budowie rozwiązania informatycznego zawierającego system zintegrowany z systemem obiegu dokumentów dla minimum 1 000 nazwanych użytkowników oraz funkcję przyjmowania i wydawania dokumentów podpisanych cyfrowo, o wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto;

7.2.1.3. dwa zamówienia, gdzie każde z tych zamówień spełnia poniższe warunki:

1) obejmowało łącznie dostawę sprzętu serwerowego wraz z zainstalowanym na nim system serwerowym i oprogramowaniem do wirtualizacji oraz ze wsparciem technicznym (rozumianym jako asysta techniczna i usługa utrzymania);

2) wartość zamówienia co najmniej 1 000 000 PLN brutto,

w tym co najmniej jedno z tych zamówień obejmowało instalację i wdrożenie z uwzględnieniem wysokiej dostępności, zrealizowane w pełnej redundancji w serwerowni podstawowej i zapasowej;

7.2.1.4. dwa zamówienia, gdzie każde z tych zamówień spełnia poniższe warunki:

1) przedmiotem zamówienia była przebudowa pomieszczeń na potrzeby serwerowni lub modernizacja serwerowni;

2) powierzchnia przebudowywanego lub modernizowanego pomieszczenia to co najmniej 30 m2;

3) wartość zamówienia co najmniej 2 000 000 PLN brutto;

4) zamówienie obejmowało co najmniej:

a) wykonanie prac budowlanych i adaptacyjnych wraz z podłogą techniczną,

b) instalację szaf serwerowych IT z listwami PDU w formie szaf szczelnych,

c) instalację wentylacji,

d) instalację klimatyzacji precyzyjnej i systemu gaszenia,

e) system zasilania gwarantowanego UPS,

f) system monitoringu parametrów środowiskowych,

g) system rozdzielni elektrycznych,

h) system bezpieczeństwa fizycznego (SKD, CCTV, SSWN),

i) system sieci LAN;

7.2.1.5. jedno zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto, uwzględniające co najmniej: dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni w oparciu o wodę lodową z systemem FreeCooling oraz z agregatami wody lodowej z fabrycznie przygotowaną i zrealizowaną na obiekcie funkcją podłączenia agregatów wody lodowej do instalacji wodociągowej;

7.2.2. posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 27001 lub równoważną (opracowaną przez organizację normalizacyjną będącą członkiem ISO – International Organization for Standardization), potwierdzający posiadanie, utrzymywanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

7.2.3. wykonał dwa zamówienia w ramach których dostarczone i instalowane było pomieszczenie bezpieczeństwa typu „B” o budowie modułowej, zgodne z normą PN EN 1047-2 lub równoważnej (opracowanej przez organizację normalizacyjną będącą członkiem ISO – International Organization for Standardization), posiadające certyfikację na ww. normę uzyskaną od niezależnej instytucji certyfikującej z akredytacją;

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: