Lieferungen - 222409-2021

04/05/2021    S86

Česko-Praha: Informační systémy

2021/S 086-222409

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 053-132726)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Národní identifikační číslo: 00164801
Poštovní adresa: Vršovická 1442/65
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 100 10
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Hochová
E-mail: Katerina.Hochova@mzp.cz
Tel.: +420 267122386
Fax: +420 267126386
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mzp.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MZP

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vytvoření Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH2) a zajištění dalších služeb

Spisové číslo: ENV/2021/VS/17147
II.1.2)Hlavní kód CPV
48810000 Informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je především: • Dodávka a nasazení komplexního informačního systému pro oblast odpadového hospodářství, obalů a výrobků s ukončenou životností s názvem „Informační systém odpadového hospodářství verze 2“ (dále též „ISOH2“ či „Dílo“); • Zajištění vybraných provozních služeb; • Zajištění rozvoje Díla; • Přesun Díla (na základě požadavku Zadavatele, a to i opakovaného).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/04/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 053-132726

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 05/05/2021
Místní čas: 00:00
Má být:
Datum: 14/05/2021
Místní čas: 00:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 05/05/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 14/05/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: