Varer - 222470-2021

04/05/2021    S86

Danmark-Odense: Monitorer

2021/S 086-222470

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
Postadresse: J. B. Winsløwsvej 205A
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: kent.melgaard.nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt på levering af monitorudstyr (Hemodynamiske monitorer)

Sagsnr.: 15514
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33195100 Monitorer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tilkøb af hemosphere monitorer til VITA/T-OP/ITA, OUH Odense Universitetshospital.

Anskaffelse af 30 stk. Edwards HEMSGPCCX2 Hemosphere Platform med Swan-Ganz/Oximetry kabel, FloTrac, til intensiv og OP.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 098 400.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33123210 Hjertemonitoreringsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

DK-Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilkøb af hemosphere monitorer til VITA/T-OP/ITA, OUH Odense Universitetshospital.

Anskaffelse af 30 stk. Edwards HEMSGPCCX2 Hemosphere Platform med Swan-Ganz/Oximetry kabel, FloTrac, til intensiv og OP.

Der tilkøbes proprietære utensiler til 4 år til samlet beløb af 3 624 676 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Der er behov for en klinisk løsning der parallelt (samtidigt) kan måle følgende:

- Pulmonalis tryk PAP og indkliling tryk for evaluering af flere tolerancer for forbelastning og kontinuerlig vaskulær fyldning (telediastolisk volumen: VTD og højre ventrikulære ejektionsfraktion: FEVD).

- Kontinuerlig CCO måling

- Kontinuerlig SvO2 måling.

Dertil kommer udskiftning af afdelingens nuværende Edvards CCO måling udstyr.

Ved en markedsundersøgelse er der ikke fundet kliniske løsninger, der tilbyder de samme teknologier og moduler (modulære platforme), som løsningen fra Edwards HemoSphere Monitorer.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/03/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Edwards Lifesciences Nordic A/S
CVR-nummer: 25045270
By: København S
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 098 400.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021