Dienstleistungen - 222505-2021

04/05/2021    S86

Dänemark-Kopenhagen: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2021/S 086-222505

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Nationale Identifikationsnummer: 29634750
Postanschrift: Frederiksholms Kanal 26
Ort: København K
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 1220
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Marie Steinmetz-Beck Bender
E-Mail: Marie.Steinmetz-Beck.Bender@stukuvm.dk
Telefon: +45 33925000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.stukuvm.dk/
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f895bf8-9e73-4da5-b6cb-7c0e08e247ca/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af grafiske ydelser, frontend-udvikling samt kvalitetssikring af prøvemateriale

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Kontor for Prøver, Eksamen og Test (PET) påtænker at udbyde opgaven med grafiske ydelser, front end-udvikling og kvalitetssikring af skriftligt prøvemateriale inden for Børne- og Undervisningsministeriets område.

Det er overordnet leverandørens opgave at hjælpe opgavekommissionerne med at udarbejde prøvematerialet i en "webprøvebygger", i ordregivers IT-system: "Prøvebygger". Denne hjælp ydes direkte på prøvematerialet i Prøvebygger. Herudover skal leverandøren kvalitetssikre det grafisk udtryk, når prøvematerialet er færdigt.

Nærværende forhåndsmeddelelse tjener til at gøre markedet opmærksom på det kommende udbud, samt opfordre til deltagelse i ordregiverens markedsundersøgelse.

I markedsundersøgelsen ønsker ordregiver særligt svar på en række spørgsmål.

Mere information om opgaven og markedsundersøgelsen kan findes på web-adressen angivet i bekendtgørelsens pkt. I.3).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Yderligere om opgaven:

PET beskikker opgavekommissioner, der har til opgave at producere prøvemateriale til de enkelte fag på de forskellige uddannelsesområder, hvor eleverne aflægge skriftlig prøve (dette kan f.eks. være en danskkommission til folkeskolens 9. klasses prøver).

Det er afgørende, at prøvemateriale forbliver fortroligt indtil prøvedagen. PET stiller derfor et it-system til rådighed for opgavekommissionerne, hvor arbejdet med tilblivelsen af prøvematerialet kan foregå i et sikkert miljø. Det nuværende it-system er under udfasning og STIL er i gang med udviklingen af et nyt system (Prøvebygger). Langt hovedparten af leverandørens arbejde skal foregå det nye it-system, som forventes at blive sat i drift medio september 2021.

Helt overordnet er det leverandørens opgave at hjælpe opgavekommissionerne med at udarbejde prøvematerialet i en webprøvebygger, der er indbygget i Prøvebygger. I det omfang opgavekommissionerne ikke selv kan klare opgaven, skal leverandøren træde til. Denne hjælp ydes direkte på prøvematerialet i Prøvebygger. Herudover skal leverandøren kvalitetssikre det grafisk udtryk, når prøvematerialet er færdigt.

Det færdige prøvemateriale er enten en digital prøve, der vises til eleverne som en hjemmeside eller en pdf-fil, der enten kan trykkes (på et trykkeri) i fysisk format eller vises til eleverne som pdf-fil. Leverandøren skal sikre, at prøvematerialet har en sådan kvalitet at det kan afvikles på de mest gænge enheder, styresystemer og browsere og sikre, at prøvematerialet overholder de gængse standarder for tilgængelighed.

Der er i dag 74 opgavekommissioner, som hver år udvikler i omegnen af 200 digitale prøver samt en lang række prøver i pdf-format. Der udvikles i omegnen af 800 pdf-filer til prøverne. Herudover anvendes der ca. 300 videoer og 2 500 billeder i prøverne. Den samlede kontraktsum forventes at blive 12 mio. DKK over en samlet kontraktperiode på 4 år.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
01/06/2021

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021