Services - 22259-2022

14/01/2022    S10

Sverige-Katrineholm: Reparation och underhåll

2022/S 010-022259

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sörmland Vatten och Avfall AB
Nationellt registreringsnummer: 556742-9302
Postadress: Vingåkersvägen 18
Ort: KATRINEHOLM
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 64151
Land: Sverige
Kontaktperson: Lennart Söderström
E-post: lennart.soderstrom@sormlandvatten.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sormlandvatten.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Svets, montage och underhållsarbeten VA-verk mm.

Referensnummer: LS-21-017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50000000 Reparation och underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar löpande behov av svets, montage- och underhållsarbeten till bl.a. vattenverk, reningsverk och pumpstationer mm.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232152 Byggnation av pumpstation
45232431 Pumpstation för spillvatten
45252200 Utrustning till reningsverk
45259000 Reparation och underhåll av anläggningar
45259200 Reparation och underhåll av reningsverk
45262680 Svetsning
45453000 Reparation och renovering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Katrineholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar löpande behov av svets, montage- och underhållsarbeten till bl.a. vattenverk, reningsverk och pumpstationer mm.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 206-539955
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25/11/2021
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ståthöga MA Teknik AB
Nationellt registreringsnummer: 556341-5297
Postadress: Tenngatan 6
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 602 23
Land: Sverige
E-post: henrik.faltmars@stathoga.se
Internetadress: http://www.stathoga.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2022