Dienstleistungen - 222595-2021

04/05/2021    S86

Ungarn-Budapest: Beseitigung von Waffen und Munition

2021/S 086-222595

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 11906522241
Postanschrift: Váci út 45.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1134
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Közbeszerzési Osztály
E-Mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368728
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000060822021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000060822021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vonalas létesítm.-ek régész. lelőhely lőszerment.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000060822021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90523100 Beseitigung von Waffen und Munition
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási keretszerződés vonalas közlekedési létesítmények régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges lőszermentesítés tárgyában

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nyugat-MAGYARORSZÁG és Pest megye

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90523100 Beseitigung von Waffen und Munition
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Nyugat-MAGYARORSZÁG és Pest megye

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási keretszerződés vonalas közlekedési létesítmények régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges lőszermentesítés tárgyában a Nyugat-MAGYARORSZÁGI régióban és Pest megyében

Keretösszeg: 250 000 000 HUF + áfa. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.

Közbeszerzés mennyisége:

Ajánlatkérő beruházásában megvalósuló vonalas közlekedési létesítményekre vonatkozó projektek régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges minimum 3 méter mélységig végzett műszeres talajvizsgálat és lőszer (harcanyag) feltárása külterületen, az esetlegesen előkerülő robbanószerkezetek biztonságba helyezése és elszállíttatása, megsemmisítése, valamint az elvégzett munka dokumentálása, 5 000 000 m2 mennyiségben.

Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a feladatok előbbiek szerinti mennyiségi megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.

Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.

A feladat további részletes ismertetését a KD tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti,az alk.köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0 hó – max.24 hó) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 2. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. vagy M/2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti, az alk. köv-ként meghatározott területen szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó – max. 24 hó) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződés egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg nem került lehívásra.

A szerződés meghosszabbítása nem eredményezi a keretösszeg emelkedését.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású projekteken túl: IKOP, CEF, Interreg, GINOP, VEKOP, TOP, ISPA és egyéb uniós forrás

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kiegészítés a felhívás II.2.5)-hoz:A nettó ajánlati árat HUF/m2-ben kell megadni.

Kieg.a felhívás II.2.7)-hoz: A keretszerződés időtartamaként megjelölt 36 hónap az eseti megrendelések kiadására nyitva álló időtartam.Az eseti megrendelések teljesítésének határidejét a keretszerződés tart.

A lőszermentesítési feladatok befejezési határideje a munkaterület átadásától számított 3 naptári nap/10 000 m2.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kelet-MAGYARORSZÁG

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90523100 Beseitigung von Waffen und Munition
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Kelet-MAGYARORSZÁG

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási keretszerződés vonalas közlekedési létesítmények régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges lőszermentesítés tárgyában a Kelet-MAGYARORSZÁGI régióban.

Keretösszeg: 150 000 000 HUF + áfa. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.

Közbeszerzés mennyisége:

Ajánlatkérő beruházásában megvalósuló vonalas közlekedési létesítményekre vonatkozó projektek régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges minimum 3 méter mélységig végzett műszeres talajvizsgálat és lőszer (harcanyag) feltárása külterületen, az esetlegesen előkerülő robbanószerkezetek biztonságba helyezése és elszállíttatása, megsemmisítése, valamint az elvégzett munka dokumentálása, 3 000 000 m2 mennyiségben.

Felhívjuk a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a feladatok előbbiek szerinti mennyiségi megbontásban történő lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, az csupán tájékoztató jelleggel kerül megadásra.

Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.

A feladat további részletes ismertetését a KD tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti,az alk.köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (min.0 hó – max.24 hó) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 2. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2 vagy M/2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti, az alk. köv-ként meghatározott területen szerzett többlettapasztalata (min. 0 hó – max. 24 hó) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződés egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg nem került lehívásra.

A szerződés meghosszabbítása nem eredményezi a keretösszeg emelkedését.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású projekteken túl: IKOP, CEF, Interreg, GINOP, VEKOP, TOP, ISPA és egyéb uniós forrás

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kiegészítés a felhívás II.2.5)-hoz:A nettó ajánlati árat HUF/m2-ben kell megadni.

Kieg.a felhívás II.2.7)-hoz: A keretszerződés időtartamaként megjelölt 36 hónap az eseti megrendelések kiadására nyitva álló időtartam.Az eseti megrendelések teljesítésének határidejét a keretszerződés tart.

A lőszermentesítési feladatok befejezési határideje a munkaterület átadásától számított 3 naptári nap/10 000 m2.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Mind a két rész esetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)–(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. és 6–7. §-a szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§ (3) bek.-re. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön űrlapot nyújt be.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat a Kr. 1–16. §-ban foglaltak szerint. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot, figyelemmel a Kr. 6. §-ban rögzítettekre.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az EEKD-ot csak a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12–16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Irányadó a Kbt. 64. §, a 69. § (11a) bek., a 74. § (1) bek. és a Kr.1–8. §, 10. §, 12–16. §.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: –

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Mind a két rész esetében:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó – általános forgalmi adó nélkül számított –, a közbeszerzés tárgyából (vonalas közlekedési létesítmények régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges lőszermentesítés) származó árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (11)–(12), 69. § (11a) és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. is megfelelően irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (vonalas közlekedési létesítmények régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges lőszermentesítés) szerinti árbevétele összesen nem éri el az általános forgalmi adó nélkül számított

1. rész esetében a (nettó) 130 000 000 HUF értéket.

2. rész esetében a (nettó) 75 000 000 HUF értéket.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Mind a két rész esetében:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)–(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)–(2) bek. szerint kell igazolni.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy a referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!),

— a teljesítés időtartamát, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!),

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, a betölteni kívánt pozíció/alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakember mely szervezettel és milyen jogviszonyban áll (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony) a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns)

b)a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot

c)a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot (egyszerű másolatban),

d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek – a minőségi kritériumra tett vállalása esetén – a szakmai önéletrajzokat, a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot és a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2.1. és M/2.2. vagy M/2.3. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező időpontját (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés, és az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

A Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)–b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

1. rész esetében: összesen legalább 2 500 000 m2 nagyságú referenciával vonalas közlekedési létesítmények régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges lőszermentesítés tevékenységre vonatkozóan.

2. rész esetében: összesen legalább 1 500 000 m2 nagyságú referenciával vonalas közlekedési létesítmények régészeti lelőhelyek feltárási feladatainak ellátásához szükséges lőszermentesítés tevékenységre vonatkozóan.

A referenciakövetelmény több szerződésből is igazolható mind a két rész esetében.

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb mennyiségi követelményt rögzítő referencia előírásnak történő megfelelés.

Vonalas közlekedési létesítmények alatt Ajánlatkérő az országos közutat, a helyi közutat, a közforgalom elől el nem zárt magánutat, és a vasúti pályát érti.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel:

1. és 2. rész esetében:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:

— felsőfokú végzettséggel, mestertűzszerész (vagy azzal egyenértékű) fokozattal,

— legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal lőszermentesítési tevékenység szervezésében és irányításában.

M/2.2. legalább 1 fő projektvezető-helyettes, aki rendelkezik:

— felsőfokú végzettséggel, I. osztályú tűzszerész (vagy azzal egyenértékű) fokozattal,

— legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal lőszermentesítési tevékenység szervezésében és irányításában.

M/2.3. legalább 1 fő minőségbiztosítási és minőségellenőr, aki rendelkezik:

— felsőfokú végzettséggel, I. osztályú tűzszerész (vagy azzal egyenértékű) fokozattal,

— legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal lőszermentesítési tevékenység szervezésében és irányításában.

Adott részen belül egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de az egyes részek vonatkozásában megengedett a szakemberek között az átfedés.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

A haditechnikai termékek gyártásának és haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény;

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának szabályairól szóló 156/2017. (VI.16.) Korm. rendelet;

Az előtalált robbanószerkezetek megsemmisítésére vonatkozóan a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet;

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: az eseti megrendelés nettó díjának 2 %-a/naptári nap, max. eseti megrendelés 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: az eseti megrendelés nettó díjának 20 %-a, keretszerződés esetén a még ki nem fizetett nettó keretösszeg 20 %-a

Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesíttett munkarészre eső nettó díj 2 %-a/nap, max. 10. naptári nap

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó keretösszeg 2 %-a, a szerződés és a Kbt. 134. § (1)–(2), (4)–(6) a) pont, (8) bek. szerint, érvényességi ideje: okirati formában nyújtott biztosíték esetén a teljesítési véghatáridő+45 nap

A pénzügyi finanszírozás forrása a Szerz. hatálya alatt valamennyi rendelkezésre álló forrás: hazai forrás, IKOP, CEF, Interreg, GINOP, VEKOP, TOP, ISPA és egyéb uniós forrás A finanszírozás módja: kedvezményezetti utófinanszírozás.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt, az eseti megrendelések teljesítését követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., ill. a 272/2014. Korm.rendelet szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)–(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

Irányadó a Kbt. 27/A.§-a.

AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

A feltételek részleteit a KD tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/06/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/06/2021
Ortszeit: 12:00
Ort:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (1) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött:

Mértéke: 1. rész esetében: 2 500 000 HUF, a 2. rész esetében 1 500 000 HUF

AK fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB)

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

5. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

7. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

8. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25) az 1. sz. mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, az 1–2. sz. minőségi résszempontok esetében az egyenes arányosítás, melynek során a pontszámokat 0–10 között osztja ki. Az 1–2. sz. minőségi részszempont esetében megjelölt 24 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja

9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

10. AK szerződéskötési feltételként előírja, hogy Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára részenként min. 100 000 000 HUF/év és min. 10 000 000 HUF/káresemény mértékű érvényes műszeres talajvizsgálat, robbanótestek felkutatás tevékenységre vonatkozó, általa, illetőleg közreműködői által esetlegesen okozott személyi, illetőleg vagyoni károk fedezetére felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

11. AK szerződéskötési feltételként előírja, hogy Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen mind a két rész esetében a letelepedés szerinti országban előírt, haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó hatósági engedéllyel.

12. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bekezdés).

13. Rövidítések:

AK – Ajánlatkérő

EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet

Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer

KD – közbeszerzési dokumentumok

14. A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

15. A megjelölt határidők EKR rendszeridő szerint értendők.

16. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.

17. A 257/2018. (XII. 18.) MvM r. 21. § (10) bek. szerinti adat:, dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia lajstromszám: 00538

18. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

19. AK rögzíti, hogy az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak AK a szakember tekintetében az értékelési részszempontra tett megajánlást: a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekinti.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021