Dienstleistungen - 222654-2021

04/05/2021    S86

Sverige-Köping: Företagshälsovård

2021/S 086-222654

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Köpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2114
Postadress: Rådhuset
Ort: Köping
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 731 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Söderberg
E-post: maria.soderberg@vmkfb.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.koping.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afulfwvcvn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afulfwvcvn&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Företagshälsovård för Köping, Arboga, Kungsör

Referensnummer: VMKF-U 2021.40
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85147000 Företagshälsovård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser Företagshälsovårdstjänster för beställarna. Uppdraget avser ej sjukvård, de anställdas behov av sjukvård ska tillgodoses inom ramen för regionens hälso- och sjukvård.

Upphandlingen är uppdelad i flera delar, anbud kan lämnas för en eller flera delar.

Del 1 Företagshälsovård

Del 2 Handledning

Del 3 Friskvård

Del 4 Missbruk

Del 5 Stöd och vägledningen vid övriga kriser

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Köping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser Företagshälsovårdstjänster för beställarna. Uppdraget avser ej sjukvård, de anställdas behov av sjukvård ska tillgodoses inom ramen för regionens hälso- och sjukvård.

Upphandlingen är uppdelad i flera delar, anbud kan lämnas för en eller flera delar.

Del 1 Företagshälsovård

Del 2 Handledning

Del 3 Friskvård

Del 4 Missbruk

Del 5 Stöd och vägledningen vid övriga kriser

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/05/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 01/08/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/06/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2021