Pakalpojumi - 222897-2016

01/07/2016    S125

Beļģija-Brisele: UCA 15/080 – jauna ITSM rīka un saistīto apmācības, konsultāciju, atbalsta un uzturēšanas, ieviešanas un migrēšanas pakalpojumu nodrošināšana

2016/S 125-222897

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome, General Secretariat
Pasta adrese: rue de la Loi/Wetstraat 175
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Procurement Coordination Unit
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 2-2818062
Fakss: +32 2-2810262
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1466
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

UCA 15/080 – jauna ITSM rīka un saistīto apmācības, konsultāciju, atbalsta un uzturēšanas, ieviešanas un migrēšanas pakalpojumu nodrošināšana.

Atsauces numurs: UCA 15/080.
II.1.2)Galvenās CPV kods
48900000 Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatprojekta (kas ir līguma priekšmets) apraksts ir šāds:

šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt pamatnolīgumu par informācijas tehnoloģiju pakalpojuma pārvaldības (information technology service management – ITSM) risinājuma un saistīto apmācības, konsultāciju, atbalsta un uzturēšanas, ieviešanas un migrēšanas pakalpojumu iegādi.

Līguma galvenie mērķi ir ieviest ITSM risinājumu Padomes Ģenerālsekretariāta (PĢS) telpās: detalizētu aprakstu (1. pielikums "Konkursa specifikācijas" – 2.2. iedaļa "Līguma priekšmets") skatīt I.3. iedaļā minētajā interneta adresē.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72210000 Programmatūras pakešu programmēšanas pakalpojumi
72212781 Sistēmu pārvaldības programmatūras izstrādes pakalpojumi
72220000 Sistēmu un tehnisko konsultāciju pakalpojumi
72250000 Sistēmas un atbalsta pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Eiropas Savienības Padomes telpas, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BEĻĢIJA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Visā līguma darbības laikā nodrošināmo licenču apjomu un pakalpojumu indikatīvas aplēses ir minētas turpmāk.

Tomēr pamatnolīguma faktiskā vērtība būs atkarīga no to licenču un pakalpojumu daudzuma, kurus PĢS pasūtīs, parakstot konkrētus pirkumu pasūtījumus.

Iegūtās licences nodrošinās 3 500 galalietotājiem piekļuvi pašapkalpošanās funkcijām un 500 lietotājiem piekļuvi atbalstītajiem procesiem.

Paredzamais apjoms lietotāju skaita ziņā:

— klienta licences (piekļuve pašapkalpošanās portālam): ne vairāk kā 3 500 savienojumu (ne vairāk kā 250 vienlaicīgi),

— pirmās līnijas atbalsts: ne vairāk kā 50 savienojumu (ne vairāk kā 30 vienlaicīgi),

— otrās līnijas atbalsts: ne vairāk kā 250 savienojumu (ne vairāk kā 130 vienlaicīgi).

Plašāku informāciju (1. pielikums "Konkursa specifikācijas" – 4. iedaļa "ITSM risinājums") skatīt I.3. iedaļā minētajā interneta adresē.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 0.01 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 72
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Padomes Ģenerālsekretariāts nepublicē tā līgumu paredzamās monetārās vērtības (sk. II.1.5. iedaļu un II.2.6. iedaļu "Paredzamā vērtība"). Pakalpojumu paredzamais apjoms ir norādīts konkursa specifikācijās.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt konkursa specifikāciju 3.2.2.a) iedaļu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt konkursa specifikāciju 3.2.2.b) iedaļu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lūdzam skatīt konkursa specifikāciju 3.2.2.b) iedaļu.

1. Pēdējos 3 finanšu gados kopējam gada apgrozījumam ITSM produkta un pakalpojumu jomā jābūt vismaz 1 000 000 EUR gadā.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt konkursa specifikāciju 3.2.2.c) iedaļu.

1. Uzņēmuma, tā produktu un pakalpojumu kataloga īsa un vispārīga prezentācija.

2. Atsauces uz līdzīga veida iepriekšējiem līgumiem, kas izpildīti pēdējos 3 gados (attiecībā uz katru atsauci norāda: klientu, izpildes periodu, līguma vērtību un detalizētu informāciju par sniegto pakalpojumu veidu un apjomu):

a) ITSM risinājuma pielāgošana un ieviešana un saistītie konsultāciju pakalpojumi, tostarp migrēšana no risinājuma BMC SD, ja tāds ir,

b) ITSM risinājuma integrēšana ārējās sistēmās

c) līdzīga lieluma organizācijai: 3 500 darbinieku un 250 palīdzības dienesta darbinieku.

3. Paziņojums, kurā norādīta informācija par to darbinieku skaitu, ko kandidāts var norīkot darbam ITSM izstrādes un konsultāciju pakalpojumu jomās, kas minētas II.1.4. iedaļā.

4. Kandidāta tehnisko un loģistikas iespēju un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

1. Jāaptver visi II.1.4. iedaļā (sk. konkursa specifikāciju 2.2. iedaļu "Līguma priekšmets") minētie pakalpojumi.

2. Jānorāda vismaz 2 līgumi, kas līdzīgi apjoma un mērķu ziņā un noslēgti pēdējos 3 gados (parakstīšanas datums).

3. Līguma darbības laikā jābūt pieejamiem vismaz 2 konsultantiem izvēršanas un ieviešanas jomā.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

1. Sekretariāts 3 gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas varēs izmantot sarunu procedūru ar uzņēmēju, kam piešķirts šis līgums, par jauniem pakalpojumiem, kas ir līdzīgu pakalpojumu atkārtojums, ar noteikumu, ka šie pakalpojumi atbilst II.1.4. iedaļā aprakstītajam pamatprojektam.

2. Darba valoda: pakalpojumu sniegšanas darba valoda būs angļu valoda.

3. Nākamie dokumenti: konkursa specifikācijas tiks nodrošinātas tikai angļu valodā, ņemot vērā to, ka angļu valoda ir informācijas tehnoloģiju (IT) nozares darba valoda.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 19/08/2016
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 26/08/2016
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Savienības Padome, General Secretariat, rue de la Loi/Wetstraat 175, 1040 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pastu tendering@consilium.europa.eu

Ja pretendents nevarēs nosūtīt pārstāvi(-jus), tas minētajā adresē var pieprasīt atvēršanas ziņojumu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzība jāiesniedz Vispārējā tiesā 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad prasītājs uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai. Attāluma dēļ termiņi ir pagarināti par noteiktu 10 dienu periodu neatkarīgi no attiecīgās personas dibināšanas vietas vai pastāvīgās dzīvesvietas.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Padome, General Secretariat
Pasta adrese: rue de la Loi/Wetstraat 175
Pilsēta: Brussels
Pasta indekss: 1048
Valsts: Beļģija
E-pasts: tendering@consilium.europa.eu
Tālrunis: +32 2-281-8062
Fakss: +32 2-281-0262
Interneta adrese: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
21/06/2016