Szolgáltatások - 222905-2016

01/07/2016    S125

Belgium-Brüsszel: Az EU-intézmények által készített és a televíziós csatornák által közvetített audiovizuális anyag felhasználásának mérése – intézményközi eljárás (Európai Bizottság és Európai Parlament)

2016/S 125-222905

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament, direction générale de la communication, direction «Médias», unité «Audiovisuel»
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az EU-intézmények által készített és a televíziós csatornák által közvetített audiovizuális anyag felhasználásának mérése. Intézményközi eljárás (Európai Bizottság és Európai Parlament).

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)Fő CPV-kód
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az intézmények által készített, és a média, illetve egyéb érdekelt felek rendelkezésére bocsátott audiovizuális anyag felhasználásának nyomon követésére és mérésére irányuló szolgáltatás biztosítása. Az igényelt szolgáltatás magában foglalja a 2 európai intézmény összes csatornája által az intézmények részéről előre meghatározott televíziócsatornákon keresztül közvetített videoanyagok felhasználásának nyomon követését és mérését. A televíziócsatornákba beletartoznak a tagállamok és az Európai Unión kívüli országok csatornái, valamint páneurópai csatornák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-kód: FR421 Bas-Rhin
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel és Strasbourg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az igényelt szolgáltatás magában foglalja a 2 európai intézmény összes csatornája által az intézmények részéről előre meghatározott televíziócsatornákon keresztül közvetített videoanyagok felhasználásának nyomon követését és mérését.

A televíziócsatornák magukban foglalják a 28 tagállam, az Európai Unión kívüli országok, valamint páneurópai országok 220 televíziócsatornáját. E körbe tartoznak egy adott ország vagy régió legnagyobb nézettségű csatornái és/vagy az európai intézmények számára különös jelentőségű csatornák. Ezt a 220 csatornát folyamatosan, a nap 24 órájában, a hét minden napján, az év 365 napjában nyomon kell követni. A nyomon követés alatt a megadott tévécsatornák vételét, valamint a tévécsatornák műsorában az intézmények által készített és közvetített képek megtalálását kell érteni.

Az intézmények képeit a legnagyobb (másodpercnyi) pontossággal kell megtalálni, amelyet a pályázatban egyértelműen rögzíteni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

3 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/08/2016
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/08/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Parlament, 60 rue Wiertz, bâtiment Jozsef Antall, bureau -2Q129, 1047 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a pályázatbontáson való részvétel megtagadásának terhe mellett a pályázatbontáson részt venni kívánó pályázóknak részvételi szándékukat jelezniük kell e-mailben az avtenders@europarl.europa.eu címen legkésőbb a pályázatbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően; 1 pályázót legfeljebb 1 személy képviselhet. Lásd a pályázati dokumentációt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2020.

VI.3)További információk:

Az eredeti keretszerződés megkötését követő három éven belül a Parlament – a 28.10.2015 keltezésű 2015/1929/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 25.10.2012 keltezésű 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 134. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében – jogosult előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2016