Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għar-4 Workshop tagħna mal-utenti mill-ġdid tat-TED, fl-14 ta’ Diċembru 2023

Servizzi - 222905-2016

01/07/2016    S125

il-Belġju-Brussell: Il-kejl tal-użu ta' materjal awdjoviżiv prodott mill-istituzzjonijiet tal-UE u x-xandir mill-istazzjonijiet tat-televixin — proċedura interistituzzjonali (il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew)

2016/S 125-222905

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew, direction générale de la communication, direction «Médias», unité «Audiovisuel»
Indirizz postali: rue Wiertz 60
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
Posta elettronika: avtenders@europarl.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.europarl.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-kejl tal-użu tal-materjal awdjoviżiv imħejji mill-istituzzjonijiet tal-UE u mxandar mill-istazzjonijiet televiżivi. Proċedura interistituzzjonali (il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew).

Numru ta' referenza: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79300000 Riċerka tas-suq u ekonomika; stħarriġ ta' l-opinjoni pubblika u statistika
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Provvista ta' servizz biex jimmonitorja u jkejjel l-użu ta' materjal awdjoviżiv prodott mill-istituzzjonijiet u magħmul disponibbli lill-midja u partijiet interessati oħrajn. Is-servizz mitlub jinvolvi l-monitoraġġ u l-kejl tal-użu ta' filmati bil-vidjow imxandra mill-istazzjonijiet kollha taż-2 istituzzjonijiet Ewropej permezz ta' sett ta' stazzjonijiet tat-televiżjoni biex ikun iddefinit bil-quddiem mill-istituzzjonijiet. Is-sett jikkonsisti minn stazzjonijiet mill-Istati Membri, pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u stazzjonijiet pan-Ewropej.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi NUTS: FR421 Bas-Rhin
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell u Strasburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizz mitlub jinvolvi l-monitoraġġ u l-kejl tal-użu ta' filmat bil-vidjow imxandar mill-istazzjonijiet kollha taż-2 istituzzjonijiet Ewropej permezz ta' sett ta' stazzjonijiet tat-televiżjoni biex ikun iddefinit bil-quddiem mill-istituzzjonijiet.

Is-sett jikkonsisti minn 220 stazzjon tat-televixin mit-28 Stat Membru, pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u stazzjonijiet pan-Ewropej. Jinvolvi l-istazzjonijiet bl-ogħla figuri ta' segwaċi għal pajjiż jew reġjun u/jew dawk li huma ta' interess partikolari għall-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn il-220 stazzjon se jeħtieġu li jkunu mmonitorjati kontinwament, 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa, 365 jum fis-sena. Il-monitoraġġ hu mifhum bħala l-abbiltà li wieħed jaqbad l-istazzjonijiet tat-televixin fis-sett u jsib l-immaġnijiet prodotti u mxandra mill-istituzzjonijiet fi ħdan l-iskedi ta' dawn l-istazzjonijiet tat-televixin.

L-ogħla livell ta' eżattezza fl-idditektjar ta' immaġnijiet tal-istituzzjonijiet (espressi sal-eqreb sekonda) hu meħtieġ u se jeħtieġ li jkun stipulat b'mod ċar fl-offerta.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

3 tiġdidiet ta' 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 18/08/2016
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 25/08/2016
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Parlament Ewropew, 60 rue Wiertz, bâtiment Jozsef Antall, bureau -2Q129, 1047 Bruxelles, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

fuq riskju li jiġu mċaħħda mill-aċċess għall-ftuħ tal-offerti, dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għandhom jikkonfermaw dan permezz ta' Email (avtenders@europarl.europa.eu) mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel il-jum tal-ftuħ tal-offerti, jillimitaw ir-rappreżentanza tagħhom għal persuna 1. Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

2020.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-qafas ta' kuntratt oriġinali, il-Parlament Ewropew jista' jiftaħ proċedura nnegozzjata, mingħajr il-pubblikazzjoni ta' avviż ta' kuntratt minn qabel, bi qbil mal-Artiklu 134(1)(e) tar-Regolament (l-UE, l-Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25.10.2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002, kif emendat mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2015/1929 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28.10.2015.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2600
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
21/06/2016