Storitve - 222905-2016

01/07/2016    S125

Belgija-Bruselj: Merjenje uporabe avdiovizualnega gradiva, ki ga izdelajo institucije EU in ki se predvaja na televizijskih kanalih – medinstitucionalni postopek (Evropska komisija in Evropski parlament)

2016/S 125-222905

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament, direction générale de la communication, direction «Médias», unité «Audiovisuel»
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-naslov: avtenders@europarl.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.europarl.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Merjenje uporabe avdiovizualnega gradiva, ki ga izdelajo institucije EU in ki se predvaja na televizijskih kanalih. Medinstitucionalni postopek (Evropska komisija in Evropski parlament).

Referenčna številka dokumenta: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)Glavna koda CPV
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitve za spremljanje in merjenje uporabe avdiovizualnega gradiva, ki ga izdelajo institucije ter dajo na voljo medijem in drugim zainteresiranim stranem. Zahtevana storitev vključuje spremljanje in merjenje uporabe predvajanja video posnetkov na vseh kanalih 2 evropskih institucij preko sklopa televizijskih kanalov, ki jih bodo institucije vnaprej opredelile. Ta sklop sestavljajo kanali držav članic, držav izven Evropske unije in vseevropski kanali.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Šifra NUTS: FR421 Bas-Rhin
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj in Strasbourg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zahtevana storitev vključuje spremljanje in merjenje uporabe predvajanja video posnetkov na vseh kanalih 2 evropskih institucij preko sklopa televizijskih kanalov, ki jih bodo institucije vnaprej opredelile.

Ta sklop sestavlja 220 televizijskih kanalov 28 držav članic, držav izven Evropske unije in vseevropski kanali. Vključuje kanale z največjo gledanostjo v državi ali regiji in/ali tiste, ki še posebej zanimajo evropski instituciji. Teh 220 kanalov bo treba redno spremljati, 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni na leto. Spremljanje se razume kot sposobnost za zaznavanje televizijskih kanalov v sklopu ter lociranje slik, ki sta jih instituciji izdelali in jih prenašata na sporedu teh televizijskih kanalov.

Zahteva se največja raven natančnosti pri odkrivanju slik institucij (zaokrožena na najbližjo sekundo) in v ponudbi jo je treba izrecno navesti.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

3 12-mesečna podaljšanja.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/08/2016
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 25/08/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropski parlament, 60 rue Wiertz, bâtiment Jozsef Antall, bureau -2Q129, 1047 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

da bi si ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, zagotovili dostop na odpiranje ponudb, morajo to potrditi po e-pošti (avtenders@europarl.europa.eu) najkasneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb, pri čemer morajo zastopanje omejiti na 1 osebo. Glejte specifikacije.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

2020.

VI.3)Dodatne informacije:

Evropski parlament lahko v 3 letih po sklenitvi prvotne okvirne pogodbe sproži postopek s pogajanji, brez predhodne objave obvestila o naročilu, v skladu s členom 134(1)(e) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) št. 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.10.2015.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2600
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/06/2016